Rozmowy o ocenianiu

Rozmowy o ocenianiu

Sposób, w jaki przedstawiamy naszym uczniom cele oceniania, zaburza ich myślenie o uczeniu się. Nauczanie poprzez przedstawienie uczniom tematu, a potem sprawdzenie, co z tego zapamiętali oraz wystawienie im oceny, jest bardzo starym systemem, który nie pasuje do...