Reset po feriach

Reset po feriach

Wszyscy nauczyciele i uczniowie czekają na ferie i odpoczynek. Dla wszystkich to potrzebny czas na regenerację. Jednak wraz z nieobecnością w szkole relacje uczniów z nauczycielami i przyjaciółmi, a także nawyki i rutyny ulegają zakłóceniu. Po powrocie do szkoły można...