Przeczytałam na portalu Edutopia artykuł nauczycielki matematyki Crystal Frommert na temat zadawania prac domowych z matematyki. Ponieważ u nas temat prac domowych jest bardzo aktualny, to przedstawię trzy wskazówki, które proponuje autorka.

Jej zdaniem uczniowie powinni mieć zadawane prace domowe, aby ćwiczyli i rozwijali swoje umiejętności.
  1. Ważna jest jakość, a nie ilość.

Polecanie do wykonania tylko tego, co jest konieczne do wzbogacenia nauczania. Zasada – mniej znaczy lepiej. Podręczniki uczniowskie zawierają wiele zadań i propozycji na prace w domu. Nauczyciel może wybrać tylko te, które są ściśle związane z celem lekcji i poinformować uczniów, że wybrał te, które są dostosowane do ich potrzeb.

  1. Wybór i różnorodność.

Tradycyjne zadania można modyfikować, oferując uczniom wybór. Można zaproponować uczniom wybór dowolnej liczby z propozycji, lub wybór zadania z odpowiedniego poziomu. Oferowanie wyboru poziomu zadań domowych promuje nastawienia na rozwój. Uczeń każdego dnia może dokonać wyboru poziomu, który mu odpowiada.

Dobrze, jeśli kolejne prace domowe nie są do siebie podobne. Oto trzy  przykłady, które mogą skłonić uczniów do myślenia nie tylko o właściwym rozwiązaniu konkretnego problemu:

  • Kiedy wykonujesz działanie: (4 + 5) x 5 – 3, jaki jest Twój pierwszy krok?
  • Ala otrzymała 18 jako wynik działania (4 + 5) x 5 – 3. Jaki błąd popełniła?
  • Napisz działanie, którego wynik będzie wynosił 42.
  1. Sprawdzenie, ale bez oceny

Jeśli praca domowa ma być oceniona, to tak, jak przy każdym ocenianiu wzrasta napięcie, uczniowi przestaje zależeć na wykonaniu pracy, pragnie tylko otrzymać dobry stopień.

Jeśli praca domowa ma naprawdę służyć praktyce i procesowi uczenia się, to powinna dopuszczać popełnianie błędów, i być okazją do podjęcia wyzwania i ryzyka, bez obawy przed karą. Jeśli praca domowa jest oceniana, to uczniowie nie maja równych szans, niektórzy mają pomoc w domu, a inni nie. Nauczyciel nie ma też żadnej kontroli nad samodzielnością wykonania pracy.

Ale praca domowa musi być sprawdzona, aby uczeń wiedział, czy wykonał ją dobrze. A jeszcze lepiej, gdy sam uczeń tłumaczy tok swojego rozumowania.

Warto zadać sobie samemu pytania, przed zadaniem uczniom pracy domowej:

  • Czy mogłoby być jej mniej?
  • Czy uczniowie mają wybór?
  • Czy uczniowie widzą sens wykonania tej pracy?

Pamiętajmy – uczniowie wykazują większą odpowiedzialność i troskę o swoje prace domowe, jeśli mają one dla nich większe znaczenie.