W czasie wakacji odzwyczajamy się od szkoły i uczniów, czasami idealizujemy naszą pracę w szkole, ale częściej pod koniec wakacji zaczynają nas nękać myśli: Czy uda nam się zapanować nad klasą?; Czy będzie należyta dyscyplina?; Czy poradzimy sobie z trudnymi uczniami? itd. Szczególnie nachodzą nas takie myśli, gdy mamy  w perspektywie uczenie dla nas nowej klasy. Zarządzania klasą uczymy się przez całe nasze nauczycielskie życie. I jeśli już wydaje nam się, że wszystko wiemy, to przychodzi uczeń lub klasa, która nas z tej optymistycznego poglądu wyprowadza.

Ocenianie kształtujące dba o doskonalenie zarządzania klasą. Warto sięgnąć po sprawdzone sposoby zarządzania klasą. Jednym z nich jest prowadzenie z uczniami OK zeszytu. Jak sama nazwa sugeruje jest to połączenie OK – oceniania kształtującego i zeszytu uczniowskiego.

Pierwsza strategia OK mówiąca o potrzebie ustalania i przekazywania uczniom celów i kryteriów sukcesu jest kluczową wskazówką dotyczącą zarządzania nauczaniem. Wprowadza porządek i świadomość, że uczenie się jest wspólną sprawą nauczyciela i uczniów. Dlatego w OK zeszycie dbamy o to, aby cele i kryteria były widoczne dla uczniów i aby z nich korzystali.

Dalsze strategie oceniania kształtującego prowadzą do strategii piątej, która polega na wzięciu przez uczniów odpowiedzialności za swoją naukę. Droga do tego jest długa i nigdy się nie kończy, ale polega na włączaniu uczniów w proces nauczania i na nauczaniu skoncentrowanym na uczniu.

Nauczanie skoncentrowane na uczniu brzmi, jak masło maślane, bo przecież nauczamy uczniów. Jednak często nauczamy, bo taki mamy zawód, a nie dlatego, żeby nauczyć. Ocenianie kształtujące, które jest podstawą OK zeszytu włącza uczniów w uczenie się. Daje im jednocześnie samodzielność i odpowiedzialność za proces uczenia się.

Co w nauczaniu z OK zeszytem powoduje, że uczniowie stają się odpowiedzialni i samodzielni? Po pierwsze zasada: OK zeszyt jest zeszytem ucznia, a nie nauczyciela. Sam uczeń o niego dba i z niego korzysta. Jako nauczyciele wiemy, co pomaga uczniom się uczyć i dlatego proponujemy, aby w OK zeszycie były cele i kryteria (do lekcji, sprawdzianu i zadania edukacyjnego); refleksja ucznia na temat tego, czego i jak się uczy oraz informacja zwrotna do pracy ucznia. To są podstawy OK zeszytu, oprócz tego wraz z uczniami można ustalić inne pomocne elementy, które można stosować w OK zeszycie. Dzięki tym podstawowym, uczeń:  wie czego ma się nauczyć i co będzie oceniane, podejmuje refleksję na temat tego, czego się uczy i jak się uczy i dostaje od nauczyciela lub innego ucznia informację – jak mu idzie. Dzięki temu może kierować swoim procesem uczenia się i go doskonalić.

Nauczyciele stosujący OK zeszyt jednogłośnie uważają, że pomaga on zarządzać nauczaniem i uczniami. Uczniowie, którzy doświadczyli uczenia się z OK zeszytem nie wyobrażają sobie nauki bez niego.

Zapraszam nauczycieli na VII edycję kursu OK zeszyt. Rozpoczynamy bezpłatnym webinarium wstępnym – 29 sierpnia w godzinach: 18 – 20. Zapisać można się pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/webinarium-wstepne-do-kursu-ok-zeszyt-29082022. Uczestnictwo w tym webinarium jest warunkiem koniecznym dla zapisania się na kurs. Chcemy, aby każdy uczestnik kursu był przygotowany do wprowadzania OK zeszytu od początku roku szkolnego.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz uczestniczyć w kursie, to zapraszam Cię do grupy na FB: OK zeszyt i na moją stronę: www.oknauczanie.pl, do działu poświęconego OK zeszytowi, oraz do indywidulanego kontaktu: danuta.sterna@ceo.org.pl.