Zadanie na koniec roku szkolnego

Zadanie na koniec roku szkolnego

Świadome planowanie przyszłości wymaga świadomości, co proponuje przyszłość i co niesie ze sobą teraźniejszość. Dobrym sposobem, aby pogłębić własną świadomość jest napisanie do siebie listu. Można to zadnia zaproponować uczniom na końcu roku szkolnego, gdy czujemy...