Jednym z warunków powodujących zaangażowanie uczniów w naukę jest poczucie wspólnoty. W klasie, gdzie uczniowie czują się doceniani, lubiani, zauważani i gdzie rówieśnicy stanowią jedna drużynę jest odpowiednim środowiskiem do nauki.

Mogłoby się wydawać, że takie stworzenie takich warunków, zależy od uczniów, a nie od nauczyciela. Albo, że można uzyskać drużynę, do której należy tylko część uczniów. Obie te opinie nie są prawdziwe.

Uczniowie spędzają prawie jedną trzecią swojego dnia w szkole. To dużo czasu! Rolą nauczyciela jest zaproszenie do wspólnoty wszystkich uczniów.

Jak tworzyć tę wspólnotę?

  1. Wybór

Oferowanie możliwości wyboru jest jednym z najprostszych sposobów zachęcania uczniów do zaangażowania się w życie klasy. Niestety, wielu uczniów w szkole oświadcza, że nie widzą żadnych możliwości wyboru, że szkoła jest miejscem, gdzie dorośli o wszystkim decydują. Za to nauczyciele uważają, że dają uczniom wybór, na przykład uczniowie mogą nie odrabiać prac domowych i otrzymać ocenę niedostateczną. Takie rozumienie wyboru nie jest właściwe.

Poczucie braku wyboru jest przygnębiające i frustrujące dla każdego. Ale, jak się zastanowić, to w szkole mamy miejsce na wybór. Jedną z okazji jest umożliwiania uczniom podejmowania decyzji na przykład –  w jaki sposób zaprezentują zdobytą przez siebie wiedzę. Uczniowie mogliby sami wybrać, czy napiszą referat, czy zrobią prezentacje, czy napiszą test.

Można zaoferować uczniom różne opcje przy każdym wykonywanym zadaniu i pozwolić im zdecydować.

Czym więcej możliwości wyboru, tym większe poczucie przynależności do klasy.

  1. Głos uczniów

Wysłuchanie głosu uczniów i dawanie im wyboru, nie oznacza pozbywania się możliwości decyzji. Zawsze ostateczną decyzje podejmuje nauczyciel. Słuchanie opinii uczniów powoduje, że uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i przejmują część odpowiedzialności.

Warto poruszać z uczniami temat uczęszczania do szkoły – dlaczego, po co? Taka dyskusja uświadamia uczniom, że uczenie się jest w ich rękach.

  1. Budowanie odpowiedzialności

Dobrym sposobem na budowanie odpowiedzialności jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwości bycia liderem w swojej klasie. Warto do tego dążyć już od pierwszych lat pobytu uczniów w szkole.

Można wyznaczać tymczasowych liderów – osoby dyżurne i odpowiedzialne za porządek w klasie lub za inne zadania. W jednym dniu kilka osób może mieć przydzielone odpowiedzialne zadania. Dobrze, aby każdy uczeń pełnił rolę lidera choć raz w tygodniu.

Można bardziej ustruktalizować pełnienie ról liderskich, poprzez określenie funkcji w klasie. Może to być na wzór działania rządu lub np. władz uczelnianych.

Celem jest tworzenie w klasie społeczności uczącej się. Jeśli to się uda, to z korzyścią dla uczniów i dla nauczyciela.

Inspiracja artykułem Barbary Blackburn

 

https://www.middleweb.com/32620/3-ways-to-encourage-ownership-of-learning/