Refleksja jest warunkiem koniecznym głębokiego uczenia się. Przekonali się o tym nauczyciele prowadzący z uczniami OK zeszyty. Notatka, czy to pisemna, czy graficzna powoduje, że uczniowie lepiej zapamiętują i decydują – co jest najważniejsze w temacie, tym samym tworzą materiał do powtórki. W programie Szkoła Ucząca Się mentorzy kursu OK zeszyt opracowali pomoc dydaktyczną: Pudełko refleksji, na które składa się zestaw kart z różnymi sposobami zachęcającymi uczniów do refleksji. Zachęcam do wykorzystywanie różnych sposobów na formułowanie refleksji.

Korzystanie z notatek jest zwykle procesem dwuetapowym: sporządzenie notatki, a następnie przejrzenie jej powtórnie przed sprawdzianem lub w czasie powtórzenia.

W 2016 roku naukowcy z University of Nebraska-Lincoln zaproponowali ważny – często brakujący – trzeci krok: rewizję. Doszli do wniosku, że kiedy, po pewnym czasie, uczeń wraz z innym uczniem poprawia swoje notatki, to zwiera w nich więcej informacji i uzyskuje lepsze wyniki na testach. Zatem wskazówka naukowców polega na poleceniu – omówienia notatek z innym uczącym się. Ten sposób nazwany „pauzą z partnerem”, pozwala uczniom przeorganizować myślenie i wprowadzić korekty, które mogą prowadzić do znacznych długoterminowych korzyści w uczeniu się. Warto spróbować, chwila przerwy na porozmawianie w parach nie zajmuje dużo czasu, a może pomóc znacznie w uczeniu się.