Obiecany wpis z przykładami nauczycieli różnych przedmiotów z inicjatywy Frajdy z nauczania. Przykłady dotyczą wartościowych prac domowych.

Autorki i Autorzy: Bożena Rakowska nauczycielka wczesnoszkolna, Elżbieta Łuczkiewicz nauczycielka języka angielskiego, Barbara Jaworowicz nauczycielka fizyki, Bożena Sozańska nauczycielka chemii, Jolanta Gęca nauczycielka wychowania fizycznego, Michał Szczepanik nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa, Urszula Lach – edukacja wczesnoszkolna, Jolanta Łosowska – edukacja wczesnoszkolna i Krystyna Dąbek nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

 • Bożena Rakowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie

Warto zdawać zadania typu „Zbadaj lub sprawdź”

 • Sprawdź, czy dywan o wymiarach 240 cm na 300 cm zmieści się w twoim pokoju. Swoje przemyślenia, czynności i obliczenia zapisz na karcie badacza.
 • Zbadaj, jak zachowuje się plastelina w wodzie przyjmująca różne kształty. Pamiętaj, że ma być to cały czas ten sam kawałek plasteliny zmieniający swój kształt i ta sama ilość wody w tym samym naczyniu. Wszystkie swoje obserwacje rysuj i zapisuj.

Nie warto zadawać zadań typu: Przepisz ostatnią zwrotkę wiersza.

………………………………………………………………………………………………….

 • Elżbieta Łuczkiewicz, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Liniewie

Zadania domowe zdaję od czasu do czasu. Zazwyczaj są to ćwiczenia mające utrwalić bieżący materiał. Inny typ to zadania dla chętnych np. nauczenie się na pamięć dialogu i odegranie go w możliwie naturalny sposób, zazwyczaj w parze. Dobra praktyka bo zachęca do ćwiczenia wymowy i ośmiela, zwłaszcza osoby nieśmiałe. Są też prace projektowe wykonywane samodzielnie, czasem w parze lub trójce na dowolne tematy związane z językiem lub kulturą angielską w formie plakatu i prezentacji. Szczególnym przypadkiem zadań domowych są proste zadania, odtwórcze, polegające głównie na przepisywaniu, raczej niewymagające samodzielnych decyzji dla osób którym zdarzy się być na granicy zaliczenia lub niezaliczenia semestru. ………………………………………………………………………………………………….

 • Barbara Jaworowicz – nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej w Skulsku

Warto zadawać takie zadania, które będą służyły uczniowi w procesie uczenia się.

Uczeń będzie chciał je wykonać, będzie widział konkretne efekty swojej pracy.

 • Opracowanie „księgi sukcesu”, którą uczniowie mogą wykorzystać podczas kartkówki lub sprawdzianu. Książka zawiera opracowanie zagadnień, z których uczniowie będą pisali sprawdzian. Uczniowie twierdzą, że opracowując materiał powtarzają go i uczą się. Ci którzy nie wykonają zadania nie mogą skorzystać z dodatkowych materiałów podczas pisania sprawdzianu.
 • Zadanie polegające na obejrzeniu krótkiego filmu, który będzie wprowadzeniem do nowego tematu lekcji. Przekazuję uczniom link do filmu, używam jednego z programów do skracania linków np.: tinyurl.pl (http://tinyurl.com/2hd3tf3j). Tak skrócony link można podać uczniom do zeszytu. Nową lekcję zaczynam od rozmowy na temat obejrzanego fragmentu.

Nie warto zadawać do rozwiązania zadań rachunkowych. Wszędzie są dostępne ich

rozwiązania.

………………………………………………………………………………………………….

 • Bożena Sozańska, nauczycielka chemii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach

To są przykłady dużych prac, które maja dziesiątki celów, śmiem twierdzić, że większość z nich sprawdza się. Są to zadania, które daję od lat, uczniowie je lubią, bo są w nich ścisłe punkty kryteriów sukcesu (nacobezu). Poza tym chemia nie jest na ogół ulubionym przedmiotem, a ja się staram  WSKAZYWĆ , ŻE TA CHEMIA JEST WOKÓŁ NAS i to bardzo zmienia relacje, podejście, spojrzenie uczniów.

WARTO:

Na ogół raz w semestrze zadaję prace domowe długoterminowe, ale z pominięciem terminów ferii czy świątecznych. Mogą być wykonane w parach, ale nie ma przymusu. Uczniowie dostają szczegółowe nacobezu.

Przykłady poniżej przedstawione zadaję zarówno w szkole podstawowej jak
i w liceum czy technikum, z niewielkimi modyfikacjami. Każdą z wykonanych prac opatruję informacja zwrotną.

Niekiedy  podczas sprawdzianu jednym z zadań jest część pracy. Uczniowie mogą się wykazać samodzielnie zdobytą wiedzą.

1.PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ       termin….

Nacobezu

 1. Co to są izotopy.
 2. Modele trzech izotopów wodoru i ich nazwy.
 3. Co oznacza pojęcie: promieniotwórczość naturalna.
 4. Podaj nazwiska uczonych, którzy zajmowali się w XIX i XX wieku zagadnieniami promieniotwórczości.
 5. Podaj najważniejsze osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie.
 6. Co oznacza termin: promieniotwórczość sztuczna.
 7. Wymień 5 pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają samorzutnym przemianom promieniotwórczym; podaj jakie rodzaje promieniowania emitują.
 8. Co oznacza pojęcie: okres połowicznego rozpadu.
 9. Wymień zastosowania pierwiastków promieniotwórczych.
 10. Opisz negatywne skutki oddziaływania pierwiastków promieniotwórczych na człowieka i środowisko przyrodnicze.

Nacobezu techniczne:

 • Praca pisana odręcznie lub komputerowo.
 • Na początku: imię i nazwisko autora, klasa i data.
 • Maksymalnie 2 strony A-4.
 • Na końcu spis literatury, linki do stron www.
 • Jeśli wczytasz się w w/wym. punkty nacobezu, odniesiesz sukces. Powodzenia
 1. ROPA NAFTOWA ( r.n.) termin…

Nacobezu:

 1. Skład pierwiastkowy procentowy r.n.
 2. Skład chemiczny r.n.
 3. Gdzie występuje r.n. ( świat, Polska)?
 4. Dwie teorie pochodzenia r.n.
 5. Co to jest i jak przebiega proces destylacji frakcyjnej ( frakcjonowanej) r.n.?
 6. Produkty destylacji frakcyjnej r.n. i ich zastosowania.
 7. Co to jest LPG?
 8. Co to jest benzyna bezołowiowa?
 9. Co oznacza liczba oktanowa benzyny?

Forma pracy:

 • wypracowanie ( referat), plik doc
 • 2 strony A-4
 • czcionka Arial, wielkość 11pkt, interlinia 1,15
 • na górze imię, nazwisko, klasa, data
 • poniżej tytuł ROPA NAFTOWA
 • śródtytuły, jeśli chcesz je zamieścić, ale mogą być tylko numery punktów nacobezu
 • maksymalnie jedna ilustracja zawierająca wiadomości do pracy
 • bibliografia, linki.

POWODZENIA!

 1. ZADANIE PODSUMOWUJĄCE CHEMIĘ ORGANICZNĄ

Jakie substancje organiczne poznane w klasie ósmej mają zastosowania
w następujących gałęziach  przemysłu:

 1. farmaceutycznym
 2. kosmetycznym
 3. spożywczym
 4. tworzyw sztucznych
 5. motoryzacji
 6. rolnictwie
 7. przemyśle chemicznym
 8. poligrafii
 9. przemyśle włókienniczym
 10. garbarstwie
 11. przemyśle papierniczym
 12. przemyśle farb i lakierów
 13. medycynie

Pracę możesz wykonać w postaci tabeli, np.

Lp. Przemysł Substancja Zastosowanie
1 spożywczy glicerol produkcja suszonych owoców, itd.
2      
 1. 4. ZADANIE-PROJEKT WODA I MARS (powstał podczas lockdownu, ale teraz też świetnie rezonuje).

Dużo już wiesz o wodzie. Ale mam dla Ciebie inną propozycję.

Otóż wyobraź sobie, że jesteś w składzie załogi statku kosmicznego, która leci po raz pierwszy na Marsa. Twoim zadaniem jest zawieźć tam i umieścić w specjalnej kapsule najważniejszą (najciekawszą, najbardziej niezwykłą) informację o wodzie, bo tej na Marsie nie ma, choć kiedyś była.

Oglądnij fascynujący film pt. Naukowcy znaleźli dowody obecności wody na Marsie https://www.youtube.com/watch?v=ql9wSF31QLQ

A jeśli Cię zainteresuje temat Marsa oglądnij kolejny film: Perseverance i tajemnice Marsa https://www.youtube.com/watch?v=SECnLwJJxZ0

Przedstaw w swojej pracy w  informacje o wodzie (może tylko jedną, według Ciebie najważniejszą) do tej opisanej powyżej kapsuły. Masz dużo możliwości. Byle o wodzie.

Jaka może być forma tej pracy?

Każda: wiersz, filmik, wypracowanie, rebus, krzyżówka, plakat, ulotka, plik tekstowy, kolaż, komiks, rzeźba itp. Co komu w duszy zagra…( jeśli możesz,  unikaj prezentacji ppt.).Format pracy-A-3  lub większy. Podaj tytuł pracy, swoje nazwisko i klasę.

PAMIĘTAJ- JEST TO PRACA O WODZIE!!!

Już cieszę się, bo jestem pewna, że prace będą piękne, zaskakujące, pomysłowe ( będzie mi smutno, jak będzie narysowana tylko byle jak długopisem).

Urządzimy w szkole wystawę Waszych prac.

Powodzenia!

NIE WARTO

Staram się, aby uczniowie wykonywali ćwiczenia z bieżących zagadnień w szkole. Mam wtedy informację zwrotną co już dobrze opanowali, a gdzie należy powrócić.

Nie zadaję więc ćwiczeń zamieszczonych w podręcznikach, za wyjątkiem zadań trudniejszych, które polecam chętnym uczniom.

………………………………………………………………………………………………….

 • Jolanta Gęca, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie

Zadania z lekcji wychowania fizycznego  – challenge

Zadaję zadania domowe z wychowania fizycznego, polegają one na stawianiu przed uczniami wyzwań dotyczących sprawności fizycznych. Uczniowie sami wybierają sobie poziom wyzwania, ćwiczą w domu i zapisują wyniki w swoim OK zeszycie. Rodzice opowiadają, ze dzieci tarzają się po podłodze i coś zapisują. Dla mnie celem pracy domowej jest – ruch i ćwiczenie. Każdy wynik jest doceniany, gdyż uczniowie mają różne możliwości. Czasami zadaję pracę domową w postaci wyjścia z rodzicami na spacer na pól godziny. Moi uczniowie chętnie „odrabiają” pracę domową.

Ulubionym „zadaniem domowym”, które zadaję uczniom, jest wspólne zaplanowanie  „długoterminowych” konkretnych czynności, które będą robili przez określony czas (miesiąc, semestr). Uczniowie sami kontrolują wynik tak wykonywanej pracy domowej. Na przykład rezygnują z przejazdu autobusem jednego/dwóch przystanków, idą pieszo do szkoły rezygnując z podwózki autem (niewielkie odległości od szkoły). Może to być również rezygnacja z jeżdżenia windą na korzyść przejścia schodami w górę, w dół lub w obie strony.

Challenge to także namawianie do zdrowego odżywiania, spożywania drugiego, zdrowego śniadania. To są zadania, które jesteśmy w stanie osiągnąć małym wysiłkiem. Odpowiedź otrzymamy natychmiast ( idziemy bez zadyszki, pokonujemy kolejne piętra bez potrzeby odpoczynku…). Takie zadanie domowe przynosi bezcenną satysfakcję.

………………………………………………………………………………………………….

 • Michał Szczepanik nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole Podstawowej w Poczesnej i w Starczy

Nie zadaję prac domowych, wszystko co mają uczniowie i uczennice wiedzieć i umieć, co zakłada podstawa programowa realizowane jest na lekcji. Przygotowuję dla nich mini projekty, są one związane z tym czym aktualnie się zajmujemy lub będziemy omawiać na lekcji. Projekty nie są obowiązkowe, o ich ilości, czasie realizacji uczennice i uczniowie informowani są na początku półrocza. Każdy ma szansę na wykonanie projektu który go interesuje i kiedy ma na niego czas.

Biologia klasa 5.

Doświadczenie 1:

Cel doświadczenia:

Rolą mchu w lesie jest magazynowanie wody. Podczas eksperymentowania zostaną sprawdzone własności absorpcyjne mchu i porównane z innymi materiałami wchłaniającymi wodę.

Spis materiałów:

 • mech (garść suchego mchu)*
 • średniej wielkości gąbka do mycia się lub naczyń (wielkość zbliżona do ilości mchu w dłoni)
 • miseczki (w każdej z nich powinien się zmieścić mech lub gąbka)
 • naczynie do nalewania wody z dokładną podziałką
 • zimna woda
 • notatnik wraz z czymś do pisania

* Mech do tego doświadczenia należy wcześniej wysuszyć. Można ustawić go w przewiewnym miejscu, czas suszenia będzie zależny od wilgotności mchu i może trwać około tygodnia. Przyspieszyć ten proces może suszenie w nagrzanym piekarniku 40 stopni.

Etapy realizacji:

 • Do kolejnych miseczek włóż mech, gąbkę do mycia.
 • W naczyniu do nalewania odmierz 0,5 l wody.
 • Do pierwszej miseczki z mchem wlej trochę wody.
 • Sprawdź czy cała została wchłonięta, jeśli tak, ponownie dolej wodę.
 • Jeśli wody jest za dużo, odlej ją z powrotem do naczynia.
 • Zapisz ile wody wchłonął mech.
 • Powtórz doświadczenie dla gąbki, zapisując ile wody wchłonęła.

Pytania do doświadczenia:

 • Jaką ilość wody wchłonął mech?
 • Jaka ilość została zaabsorbowana przez gąbkę do mycia?

Jaki wniosek można sformułować po tym doświadczeniu?

Do szkoły na lekcję biologii między 17 a 19 kwietnia przynosisz:

– zdjęcia wykonanego doświadczenia, możesz je przesłać przez dziennik librus lub skorzystać z poczty email

– odpowiedzi na pytania

Doświadczenie 2

Udaj się na łąkę/trawnik i do lasu, zbierz w tych miejscach co najmniej 2 łodyżki różnych mchów, wysusz je, naklej na białą kartę papieru tak by łodyżka nie uległa uszkodzeniu, na kartce opisz budowę mchu wskazując jego elementy i wyjaśniając do czego służą. Opisz miejsce gdzie rósł mech, wyjaśnij, jakie znaczenie może mieć rosnący w tym miejscu mech.

Pracę przynieś do szkoły na lekcję biologii między 17 a 19 kwietnia.

UWAGA:

Aby poszukać mchów należy wybrać się na łąkę/las pod opieką osoby dorosłej, nie wolno samotnie szukać mchów.

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

Zadanie

Przygotuj film, trwający minimum 1 minutę, maksymalnie 5 minut poświęcony jednemu zagadnieniu realizowanemu na zajęciach edb.

Kryteria: film ma być poświęcony jednemu zagadnieniu np. oparzenie słoneczne. Treść filmu ma wyczerpywać dane zagadnienie (np. opis przypadku, konsekwencje, działania ratownicze). W filmie jeśli to możliwe nie powinno być widać twarzy uczniów/uczennic. Film powinien posiadać ścieżkę dźwiękową (lektor mówi co przedstawione jest w scenach) lub napisy. Brane pod uwagę są też aspekty estetycznego wykonania filmu oraz pomysłowość. Film można wykonać w grupie do 4 uczniów/uczennic.

Niedozwolone jest wykonanie pełnego RKO – takie filmy nie będą oceniane, przypominam, że RKO ćwiczymy tylko na manekinie, nie wolno ćwiczyć na osobie nieposzkodowanej.

Scenariusz filmu należy konsultować z nauczycielem EDB wysyłając go przez Librus.

O wykonaniu filmu każdy uczeń/każda uczennica informuje swoich rodziców, przedstawiając im zarys scenariusza. Należy unikać sytuacji w których może dojść do pogorszenia stanu zdrowia lub do zagrożenia życia osób występujących w filmie i przygotowujących go. Nie wolno dokonywać nagrań w miejscach zagrażających życiu i zdrowi np. ulica, dach, rzeka itp. używać w nagraniu substancji niebezpiecznych np. kwasów, wrzątku, trucizn itp.

Nagranie należy dokonywać pod kontrolą osoby dorosłej – rodziców.

Nauczyciel nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy, straty materialne.

Film należy przynieść na pendrive na lekcję EDB lub przesłać za pośrednictwem dysku w chmurze np. drive, dropbox.

Biologia klasa 7 – model płuc

Materiały

 • półtoralitrowa butelka plastikowa, najlepiej po napoju gazowanym
 • plastelina
 • słomka do napojów
 • nożyczki lub nóż
 • dwa balony lub balon i rękawiczka lateksowa
 • dwie gumki recepturki
 • sznurek

Bezpieczeństwo

Doświadczenie jest bezpieczne. Przecięcie butelki dokonaj pod nadzorem osoby dorosłej.

Warunki szczególne

Brak

Wykonanie

Przetnij butelkę mniej więcej w połowie wysokości. Przytnij słomkę do długości ok. 6–7 cm.

Na jednym końcu słomki szczelnie zamocuj gumką balonik. Oto płuca wraz z tchawicą. Umieść balonik z rurką w części butelki z szyjką i przy pomocy plasteliny zamocuj go tak, żeby rurka wystawała przez szyjkę, a układ był szczelny. Rozetnij rękawiczkę lub drugi balonik i wytnij jak największe koło. Zakryj nim dół przeciętej butelki i przymocuj gumką. Oto przepona modelu. Pociągnij za „przeponę” i obserwuj, co dzieje się z balonikiem w środku.

Opis na kartce powinien zawierać informacje:

Jakie odpowiedniki elementów układu oddechowego wykorzystano w doświadczeniu: butelka, słomka, balonik, rękawica.

Co dzieje się z balonikiem kiedy pociągamy za rękawicę lub wpychamy ją do środka lub lekko zgniatając butelkę. Jak to się ma do mechanizmu wentylacji płuc.

Zdjęcie poglądowe modelu: https://tiny.pl/c6pxz

Do końca stycznia 2023r. włącznie należy przynieść: wykonany model płuc, kartkę z opisem w którym zostanie wytłumaczone zjawisko. Losowo wybrane osoby zaprezentują działanie swojego modelu.

………………………………………………………………………………………………….

 • Urszula Lach edukacja wczesnoszkolna ZSP Międzyrzecze

Zadawać zadania czy nie. Zadawać, ale nie codziennie, a zadania powinno

pobudzać do działania i myślenia. W taki sposób utrwalamy wiedzę i wykorzystujemy

ją w praktyce.

Po zrealizowaniu tematu można podać pytanie kluczowe. Odpowiadając na nie dziecko często wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę. Na przykład:

Lekcja o zdrowym odżywianiu.

Pytanie kluczowe: Jak myślisz co by się działo, gdybyś jadł tylko marchewki. Odpowiedz i podaj argumenty.

Lekcja o mieszkańcach lasu.

Pytanie kluczowe: Czy my przeszkadzamy zwierzętom żyjącym w lesie? Jeśli tak to

dlaczego, jeśli nie to dlaczego?

Można też podać zadania przed opracowaniem lekcji. Często stanowi to wyjście do pracy w grupie np.:

Lekcja o Europie.

Dzieci przygotowują jedną ciekawostkę o wybranym państwie. W klasie wspólnie

przygotowują plakat, a później go prezentują.

Inne zadania:

Po lekcjach dotyczących obliczaniu pola prostokąta.

Zadanie do domu: Zaprojektuj swój ogród jeśli wiesz, że jego pole ma wymiary 16cm2.

Jakie będzie miał wymiary Twój ogród, co w nim umieścisz.

Utrwalanie figur geometrycznych.

Zadanie do domu:

Masz 15 patyczków: 4sztuki po 3cm, 6sztuk po 4cm i 5 sztuk po 5cm. Ile i jakie figury

geometryczne możesz z nich zbudować. Możesz narysować, wyciąć paski. A może

masz swój inny pomysł.

Lekcja o baśniach.

Oprócz czytania i analizowania baśni, rozmawiamy także o jej elementach. Dzieci

uwielbiają kolejny etap jakim jest pisanie swojej wymyślonej baśni. I to może być

zadaniem domowym. Później na lekcji czytanie, omawianie, analizowanie. Dzieci

mogą też losować, do której napisanej przez dzieci baśni zrobią na lekcji ilustrację.

Ale mogą też na głos nie czytać, tylko opowiedzieć lub narysować.

Lekcja o właściwościach powietrza.

Czy powietrze znajduje się w nadmuchanym balonie? Jak zważyć powietrze w

balonie?. Napisz jak to można zrobić. Możesz też narysować jak przeprowadziłeś

doświadczenie. Gdzie jeszcze jest powietrze? Podaj dwa przykłady.

………………………………………………………………………………………………….

 • Jolanta Łosowska, edukacja wczesnoszkolna – Szkoła podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie,

Zadania domowe to faktycznie jeden z tematów budzących różne emocje.
W edukacji wczesnoszkolnej, jeśli się pojawiają zadania domowe, to dobrze jeśli są ciekawe i mają konkretny cel.

Dzieci uczą się czytać – zamiast „Naucz się czytać czytankę str. 15”,  my realizowaliśmy projekt czytelniczy. Uczniowie mieli założone zeszyty z celem i kryteriami. Każdego miesiąca otrzymywali nową kartę, którą wklejali do zeszytu. Na karcie monitorowali swoje postępy w czytaniu. Za każde 10 minut czytania dziennie dowolnego tekstu (tu czas do  ustalenia) kolorowali część obrazka. W tabeli zapisany był tytuł czytanej pozycji i czas jaki dziecko przeznaczyło na czytanie oraz podpis rodzica. Co tydzień sprawdzaliśmy, jak nam idzie czytanie.

Zadania z matematyki – zamiast 10 -15 przykładów typu: „Oblicz” i tu zwykle pada ok. 15-20 przykładów. Lepiej dać 3-4 przykłady (lub pozwolić wybrać przykłady)  z  pytaniami: Co było dla Ciebie łatwe? Co sprawiło Ci trudność? Jak to zadanie wytłumaczyłbyś koledze?

Zadania nawiązujące do nowego tematu, zadania dla chętnych typu: „Poszukaj ciekawostek na dany temat, wypisz najciekawsze wg Ciebie, możesz zrobić rysunek lub wkleić obrazek. Ułóż zagadkę, pytanie dla nas (kolegów, koleżanek i dla mnie), odnośnie tego, co przygotowałeś”. Kiedy rozpoczynamy lekcję nawiązując do pracy domowej dzieje się magia. Przybywa chętnych na pracę domową.

Ciekawym zadaniem domowym są również zadania projektowe, edukacyjne czy interdyscyplinarne. Czas wykonania zadania zależy od trudności zadania, zwykle uczniowie mają na to ok. tygodnia.

………………………………………………………………………………………………….

 • Krystyna Dąbek nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego z Opolskiego Centrum Edukacji

Warto:

 1. Czytaj codziennie 20 min jako wprawki w rozwijaniu umiejętności czytania.

Dzieci proszone są o przeczytanie w domu dowolnego fragmentu samodzielnie wybranego tekstu (nie powinien to być tekst z podręcznika), czytają wg opracowanego schematu:

 • Przeczytaj cały wybrany fragment
 • Przeczytaj 3 ostatnie zdania
 • Przeczytaj 1 i ostatnie zdanie
 • Przeczytaj 2 pierwsze zdania
 • Zeskanuj wzrokiem cały tekst, jeżeli znajdziesz w nim pytanie, przeczytaj je
 • Czytaj naprzemiennie z mamą/tatą/bratem/siostrą/babcią… cały tekst – ty jedno zdanie, osoba czytająca z Tobą kolejne, następnie znowu ty, potem znowu osoba czytająca z tobą itd.
 • Następnego dnia, w szkole, każde dziecko układa do przeczytanego tekstu pytanie, nie odpowiadamy na nie, tylko jako klasa próbujemy odgadnąć jaki tekst kolega mógł czytać, jaką bajkę, baśń lub o czym ten fragment jest
 1. Licz, przeliczaj, rachuj– jako wprawki do sprawnego liczenia.

Dzieci proszone są o np.:

 • Policz, ile schodów pokonujesz wchodząc do swojego domu – następnego dnia zaczynamy aktywność od pytania kierowanego do dzieci Czy wchodząc do naszej klasy pokonujesz więcej schodów, niż wchodząc do swojego domu? – padają różne odpowiedzi, najczęściej dzieci skupione na zapamiętaniu liczby schodów do własnego domu, nie wiedzą ile schodów muszą pokonać, wchodząc do własnej klasy, wówczas wychodzimy z klasy, liczymy schody i już z powrotem w klasie, dzieci generują rozwiązania, dostrzegają różnice, zastanawiają się z czego one wynikają, tworzą nowe zadania, można bardzo łatwo przejść do zadań z porównywania różnicowego lub ilorazowego
 • Policz, ile klamek znajduje się u ciebie w domu – następnego dnia w klasie zaczynamy od jednakowego polecenia kierowanego do całej klasy pomnóż swoją liczbę przez 5, jaką liczbę otrzymasz, czy ta liczb nam pomoże obliczyć rzeczywistą liczbę klamek w domu np. Pawła, dlaczego… (można wydać inne pierwsze polecenie: od twojej liczby odejmij 2.., do twojej liczby dodaj 3…, czy twoją liczbę można podzielić przez 2…)
 1. Tworzenie własnych pomocy– na zajęciach rozmawialiśmy o figurach geometrycznych (płaskich), zadanie, które warto zadać:
 • Narysuj dowolną figurę geometryczną, ale taką, o której dzisiaj nie rozmawialiśmy. Następnego dnia dzieci pokazują narysowane figury, próbują je nazwać swoim językiem, tak jak potrafią (najczęściej w przypadku dzieci młodszych pojawiają się nazwy jako skojarzenia – np. latawiec do deltoidu, spódnica – do trapezu…), rozmawiamy o tych figurach, określamy własności it., następnie gramy w wojnę, traktujemy przygotowane ilustracje jak karty, odkrywamy dwie, wygrywa ta, która ma więcej boków, próbujemy nazywać te figury
 • Napisz na kartce liczbę o dwa większą od liczby odpowiadającej twojemu wiekowi, przynieś kartkę do klasy (zróżnicowanie powstałych kart będzie niewielkie, ponieważ dzieci zazwyczaj mają tyle samo lat), w klasie dzieci rozkładają przed sobą karty:
 • kolega z ławki odgaduje ile lat ma jego sąsiad,
 • dzieci kładą kartkę ze swoją liczbą przed sobą, na dwóch czystych kartkach zapisują liczbę wcześniejszą i następną, tworzą szereg trzech uporządkowanych liczb (np. 7,8,9), w parach układają zagadki o liczbach, tak, aby druga osoba mogła odgadnąć o jakiej liczbie kolega mówi, następnie dopisujemy dwie kolejne liczby (rosnąco np.10,11), dzieci w parach odwracają liczby rewersem do góry i grają w „odkrywajkę”, kto odsłoni większą liczbę, ten zabiera karty…
 1. Sprzedam, kupię, rozwinę – super forma rodzaju pracy domowej, która pozwala zyskać informacje od dziecka – czego się nauczyło, czego do końca nie zrozumiało. Dzieci w domu same zastanawiają się, co mogą sprzedać – w znaczeniu tego, czego dzisiaj się nauczyło i czego może nauczyć innych, pisze to na bileciku – Sprzedam, to czego nie zrozumiało – pisze na bileciku – Kupięto, co chce rozwinąć, pisze na bileciku – Rozwinę(dobry sposób na wchodzenie dzieci w proces rozumienia samego uczenia się, dostrzeganie mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności)
 2. Wymyśl zadanie dla siebie – dzieci same w domu wymyślają zadanie, następnego dnia je prezentują

Nie warto zadawać:

 • Zadań na siłę
 • Zadań, które niczemu nie służą
 • Zadań nudnych