W czasie wakacji dzieci odzwyczajają się od szkoły. Powrót do niej, szczególnie, gdy łączy się to z uczęszczaniem do nowej szkoły, może wiązać się z trudnościami. Może w tym pomoc nie tylko szkoła, ale też dom., a na pewno współpraca jednych z drugimi. Przygotowanie i kontakt szkoły z rodzinami, jak najwcześniej na początku roku szkolnego, może być korzystny zarówno dla nauczyciela, uczniów i ich rodzin.

Gdy nauczyciele otrzymają listę swojej klasy to, mają dostęp do zbiorczych akt uczniów, które zawierają cenne informacje o dziecku.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych nauczyciel musi opracować programy nauczania dla tych dzieci. Aby zrobić to dobrze, powinni skontaktować się z rodziną dziecka, dowiedzieć się szczegółów i dopiero razem z informacjami o dziecku, planować dla niego program. Możliwe, że potrzebny będzie też kontakt i uwspólnianie planów z nauczycielem wspomagającym i innymi specjalistami, którzy mogą pomóc dziecku.

Nie tylko kontakt z rodzinami dzieci niepełnosprawnych jest pożądany. Warto uczynić wszystkich rodziców partnerami nauczyciela. Można wysłać list lub wykonać krótkie telefony w celu przedstawienia się. Rozmowa jest lepszą formą niż wysłanie listu, czy maila.

Może to być świetny początek tworzenia więzi szkoły z rodziną. W rozmowie oprócz wzajemnego poznania, trzeba zapowiedzieć, że w szkole rozdawane  będą pakiety wstępne ze wszelkimi informacjami. Jeśli szkoła takich pakietów nie robi, to warto zrobić jeden dla swojej klasy. Warto wziąć dane rodziny, gdyż ułatwi to późniejszą komunikację (np. niektórzy rodzice wolą kontakt mailowy). Jeśli w klasie są uczniowie obcojęzyczni, to lepiej napisać do rodziny maila i przetłumaczyć go za pomocą Googla na język ojczysty rodziny. Osoby słabo mówiące w naszym języku mogą czuć się niekomfortowo w rozmowie przez telefon.

Rozmowa (lub list) mogą zawierać:

  1. Procedury kontaktu. Uzyskanie informacji kontaktowych. Warto pozyskać również kontakty do dalszych członków rodziny, aby w razie awarii były możliwe do wykorzystania. Podać kontakty do siebie i godziny obecności w szkole.
  2. Podanie listy (lub udostepnienie jej) nauczycieli uczących w klasie, wraz z godzinami konsultacji.
  3. Zadanie kilku pytań na temat rodziny i dziecka. Poproszenie o przekazanie tego, co nauczyciel powinien wiedzieć z zapewnieniem, że nie będzie to nigdzie upowszechnione. Na przykład niektórzy niepełnosprawni uczniowie mogą przyjmować leki w szkole i nauczyciel powinien wiedzieć kiedy i jakie. Można zapytać o dostępność rodzica, czy np. ma przestrzeń, aby włączyć się w organizację wycieczki, dostarczenie materiałów dla uczniów, pomoc przy robieniu dekoracji itp. Warto mieć opracowane opcje – gdzie potrzebna będzie pomoc, aby rodzic mógł sam wybrać, uwzględniając swoje możliwości.

Pamiętam, gdy kiedyś na pierwszym spotkaniu poprosiłam rodziców moich licealistów, aby powiedzieli coś dobrego o swoim dziecku, było to dla nich bardzo trudne, w ostateczność mówili – „On jest zdolny, ale bardzo leniwy”.

  1. W skrócie przedstawić zasady obowiązujące w szkole i klasie. Pełny zestaw zasad powinien być dostępny w szkole. Powinny uwzględniać praktyczne informacje np. typu: zasady oddawania i oceniania prac domowych; dostarczanie koniecznych materiałów, które dziecko przynosi do szkoły; możliwości obserwowania lekcji itp.
  2. W przypadku ucznia niepełnosprawnego warto umówić się z rodzicem na dłuższą rozmowę i na przyszłe cykliczne rozmowy w szkole lub telefoniczne.

Bardzo dobrym pomysłem jest spotkanie się z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeśli to jest nowa szkoła dla uczniów i rodziców, to warto zrobić wycieczkę po szkole. Oczywiście rodzice mogą/powinni przyjść ze swoimi dziećmi.

Można wtedy poprosić rodziców o wypełnienie ankiety o dziecku i jest to też okazja do odpowiedzi na wszelkie pytania rodziców, ale przede wszystkim buduje to pierwsze relacje dom – szkoła.

Wskazówki nie są odkrywcze, ale postanowiłam je przedstawić, gdyż sama będąc nauczycielką ich niestety w pełni nie stosowałam.

Inspiracja artykułem Lusy LO

https://www.edutopia.org/article/preparing-families-new-school-year