Prawie wszyscy nauczyciele zgadzają się, że błędów nie należy się obawiać, że one stanowią kluczową, a nawet niezbędną część procesu uczenia się. Mniej jest doświadczeń, jak z błędem pracować.

Warto popatrzeć na rodzaje błędów, które uczniowie popełniają. Nie wszystkie błędy są sobie równe. W tym wpisie przedstawiam pewna procedurę pracy z błędem, zaproponowaną przez Andrew Borygę.

  1. Praca z błędem powinna zacząć się od poświęcenia czasu na wyjaśnienie uczniom, dlaczego błędy to momenty, w których należy się uczyć i na które należy zwrócić szczególną uwagę.
  2. Poprosić uczniów, aby samodzielnie identyfikowali niektóre z własnych błędów, zakreślając je specjalnym symbolem (np. serduszkiem).
  3. Wyjaśnić uczniom trzy rodzaje błędów: przypadkowe, błędy – „aha!” i błędy nieznane.
  • Błędy przypadkowe wynikają często z pośpiechu i braku należytego skupienia. Są to najczęstsze błędy popełniane przez uczniów na lekcjach. Na przykład błędy rachunkowe lub błędy w pisaniu.
  • “Aha!” błędy to takie, które są niezamierzone i prowadzą do przemyślenia sprawy – są pouczające. Przykładem może być obranie, z powodu braku danych, niewłaściwej drogi rozwiązania.
  • Błędy nieznane powstają, gdy uczeń nie wie, jak się uporać z zadaniem i wypróbowuje nowe pomysły. Często wtedy ponosi porażkę, bo nie ma wystarczającej wiedzy w nowym temacie.
  1. Pracować z uczniami na ich samodzielnym przyporządkowaniu błędów do odpowiedniej kategorii i jak można sobie poradzić z takim błędem w przyszłości.

Warto nad tym zastanawiać się w małych grupach. Na przykład poprzez szukanie najbardziej pouczającego błędu.

Wnioski uczniów mogą dotyczyć każdego z popełnionych błędów. Na przykład w przypadku błędu przypadkowego, uczniowie mogą ustalić, że trzeba lepiej czytać polecenie.

  1. Po sklasyfikowaniu własnych błędów uczniowie piszą krótką refleksję na temat wzorca błędów, które zauważyli u siebie i zapisują – jak będą w przyszłości postępować, aby tych błędów nie popełnić.

Z artykułu Andrew Boryga

https://www.edutopia.org/article/tapping-into-the-metacognition-of-mistakes