Pierwszy dzień w nowej szkole może być dla ucznia trudny. Tak jak zawsze w szkole, od tego dnia wiele zależy.

Ostatnio stając w kolejce słyszałam rozmowę dwojga nastolatków. Mówili o tym, że pójdą odwiedzić swoją byłą szkołę, a szczególnie Panią od matematyki, bo była świetna, a teraz nowa nie wiadomo jaka będzie. Widać ciągnęli do swojej dawnej szkoły, ona była bezpieczna, a w nowej nie wiadomo, co ich spotka.

Wczujmy w pierwsze chwile pobytu ucznia w nowej szkole. Długo zastanawiał się, jak ma się ubrać, przygotował sobie śniadanie, ale nie wie, jak będzie odebrany, nie wie, gdzie jest pokój nauczycielski i jego klasa, nie zna kolegów i koleżanek, boi się oceny i ośmieszenia.

Całej tej udręki można uniknąć, gdy nauczyciel wykona kilka drobnych ruchów na początku pierwszej lekcji.

  1. Powitaj każdego ucznia wchodzącego do klasy. 

Może to być podanie ręki, albo uśmiech skierowany do każdego ucznia, przy czytaniu listy. Warto uprzedzić, że jeśli nazwisko nie będzie dobrze przeczytane, to prosisz o korektę. Nie czytaj tylko samych nazwisk, ale przede wszystkim imiona.

Jeśli ktoś pomyli sale, to życzliwie się nim zaopiekuj.

Możesz poprosić o napisanie kartki z imieniem i położenie jej na ławce. Bardzo pomocne jest zwracanie się do uczniów już w pierwszym dniu po imieniu.

  1. Przedstawienie się

Warto poświecić czas na przedstawienie się. Uczniowie przeważnie nie wiedzą, co powiedzieć o sobie, dlatego możesz napisać na tablicy pytania i zamodelować samemu przedstawienie się według wzoru. Nauczyciel powinien być częścią społeczności klasy, dlatego warto, aby uczniowie o nim coś wiedzieli. Pamiętam, jak kiedyś po roku uczęszczania do liceum, moja córka powiedziała: „Wiesz mamo, że ten matematyk ma rodzinę”, było to dla niej zaskoczenie.

Możesz sporządzić mapę miejscowości i poprosić uczniów, aby zaznaczyli miejsce swojego zamieszkania, to daje im informację, do kogo mają  najbliżej.

  1. Przydzielenie miejsca

Warto o nie zadbać. Jeśli tego nie zrobimy, to może się okazać, że ktoś nie znajdzie partnera i może to być dla niego bardzo niekomfortowe przeżycie. Możesz już przy powitaniu wręczać uczniom kartki z numerem ławki i z prośbą, aby po drugiej stronie kartki napisali coś od siebie.

Możesz zapowiedzieć, że po pewnym czasie nastąpi ponowne losowanie miejsc i wyjaśnić, że to może dobrze wpłynąć na wzajemne poznanie się i zwiększyć szansę na wspólną naukę uczniów.

  1. Materiały do przedstawienia się

Uczniowie mogą nie być przygotowani w pierwszym dniu do pisania czegokolwiek, dlatego warto przygotować materiały w postaci kartek (może już z wydrukowanymi poleceniami) i długopisy do pożyczenia.

Czas, gdy nauczyciel wita uczniów przy drzwiach, może być zagospodarowany, na odpowiedzi pisemne uczniów na zadane im pytania.

Możesz zadać uczniom na przykład takie pytania:

  • Jaka jest twoja ulubiona piosenka/film/program telewizyjny?
  • Co chcesz, żebym o tobie wiedział?
  • Czego masz nadzieję nauczyć się w tej klasie w tym roku?
  • Jakie masz do mnie pytania?

Warto przechować odpowiedzi uczniów i wrócić do nich pod koniec roku lub semestru, aby zobaczyć, co się zmieniło.

  1. Wybór i głos ucznia

Czym więcej wyboru i słuchania opinii uczniów tym dla nich lepiej. W pierwszym dniu może na to nie być czasu, ale można zapowiedzieć, że wspólnie będziecie tworzyli zasady i że zdanie uczniów będzie w tej klasie brane pod uwagę.

Inspiracja artykułem Crystal Frommert

https://www.edutopia.org/article/making-first-day-middle-school-better