Budowanie silnych relacji i tworzenie pozytywnego środowiska uczenia się sprzyja zaangażowaniu uczniów w naukę i w konsekwencji poprawia wyniki nauczania. W artykule, z którego korzystam, Andreas Katsanos, przedstawia krok po kroku proces, który podjął, aby udoskonalić swoją własną praktykę lekcyjną w tych dwóch obszarach.

Krok 1: Grupa zaangażowana

Nie wszyscy uczniowie są jednakowo zaangażowani. Warto zacząć od grupki, które jest zaangażowana. Docenić pracę i pozytywne zachowanie tej grupy.

Ważne jest, aby to uznanie było czymś, co inni uczniowie również mogą rozpoznać i zobaczyć. Czyli nie strofujemy niezaangażowanych, tylko zauważamy tych, którzy się angażują.

Krok 2: Kontakt z domem

Następnym krokiem jest informowanie rodziców o pozytywnych zachowaniach ich dzieci. Może to być e-mail lub telefon do rodzica, w którym podkreślamy, że uczeń (uczniowie) dobrze sobie poradzili. Taka informacja jest z reguły zaskoczeniem dla rodziców, gdyż przeważnie szkoła kontaktuje się z domem, gdy coś idzie źle. Rodzie są z reguły zaskoczeni, ale  informują swoje dzieci o docenieniu, co wzmacnia przekaz.

Krok 3: Docenienie poprawy

Kolejny krok to docenienie uczniów, którzy dokonali poprawy w zaangażowaniu w naukę lub zachowaniu. Przez to uczniowie czują, że ich praca i zachowanie zostały zauważone. Poprawa może być mała, ważne, ze jest zauważona.

Krok 4: Interwencja w razie niepożądanego zachowania

Zawsze trzeba liczyć się z tym, że złe zachowanie może się zdarzyć. Najlepiej wtedy porozmawiać z uczniem indywidualnie. Można zacząć od pytania: „Jak się dzisiaj miewasz?”. Najczęściej pada odpowiedź: „W porządku”. Wtedy można przejść do meritum: „Zauważyłem, że nie byłeś dziś zaangażowany w to, co robiliśmy na lekcji, czy wszystko w porządku?  Czy mogę ci jakoś pomoc?”. Takie postepowanie pokazuje uczniowi, ze nauczyciel się o niego troszczy.

Krok 5: Więcej pozytywnych wzmocnień

Im więcej pozytywnych wzmocnień, rozmów z uczniami i kontaktu z domem rodzimym, tym bardziej uczniowie czują się docenieni. To prowadzi do większego angażowania się uczniów w naukę i poprawia zachowanie.

Ten pięcioetapowy program pozwala na zbudowanie silniejszych relacji z uczniami i zmienia klasę na miejsce, gdzie uczniowie są bardziej skupieni na nauce, lepiej ze sobą współpracują, są bardziej skuteczni. Poprawiają się też relacje z rodzicami uczniów.

Szkoła ze stopniami, krytyką, rankingami stawia uczniów w sytuacji, w której mogą czuć się gorsi od innych. A uczniowie chcą być akceptowani, doceniani i czuć się komfortowo. Przedstawiony proces pomaga im budować poczucie własnej wartości i sprawia, że poprawiają się relacje w klasie.

Zaczerpnięte z artykułu Andreasa Katsanos