Prowadzenie dziennika jest dla nauczyciela jednym z najpotężniejszych narzędzi doskonalenia własnego nauczania. W tym wpisie zastanowimy się, jak dziennik może być użyteczny dla nauczyciela.

Tak jak OK zeszyt stanowi świetną pomoc dla ucznia w uczeniu się, tak OK dziennik może być pomocą dla nauczyciela w nauczaniu.

Zdaniem autorów artykułu, z którego korzystam, wystarczy wprowadzić do swojego życia zwyczaj poświęcenia po dziesięć minut,  dwa razy dziennie, na aktualizowanie dziennika. Chwile poświęcone prowadzeniu dziennika pozwalają nauczycielowi zwolnić i zastanowić się nad podejmowanymi przez siebie działaniami i decyzjami.

Ponieważ bardzo dobrze został przyjęty przez uczniów OK zeszyt, to może warto również skorzystać z tego doświadczeń w pracy nauczyciela.

Pierwsza zasada jest wspólna – OK zeszyt/dziennik jest własnością autora i nie jest przez nikogo innego sprawdzany i oceniany.

W OK zeszycie przyjęliśmy, że powinny znajdować się cele; kryteria sukcesu, refleksja uczniowska i informacja zwrotna. Analogicznie warto zastanowić się – co powinno trafić do OK dziennika, aby pomagał on nauczycielowi doskonalić jego warsztat pracy?

Przede wszystkim na bieżąco powinny znajdować się w nim informacje w formie refleksji:

 • Co i dlaczego mi dobrze poszło (zasoby pomagające ustalanie priorytetów na przyszłość)?
 • Co i dlaczego nie poszło dobrze (obszary do rozwoju – planowanie doskonalenia)?

Taka refleksja jest bardzo wartościowa i mogłaby wystarczyć jako zwartość OK dziennika. Świadomość sukcesów i porażek już jest korzystana, bo dajemy sobie czas na  przemyślenie i szukanie korzystnych rozwiązań.

OK dziennik może być też dziennikiem decyzji. Może dokumentować wszelkie kluczowe kwestie i podejmowane decyzje. W ramach tego, można zastanowić się – co poszło nie tak i w przyszłości podejmować lepsze decyzje.

Dziennik może być niezwykle pomocny przy planowaniu i przeprowadzaniu trudnych rozmów. Dzięki niemu nauczyciel ma możliwość zapisania, utrwalenia, powrotu i głębszego wglądu w sytuację.

OK dziennik może też stanowić wskazówkę do pracy w następnym roku szkolnym – co warto powtarzać, a czego unikać. Kluczowe w tej kwestii jest pytanie – DLACZEGO i zapisanie odpowiedzi?

Jak rozpocząć pracę z OK dziennikiem?

Wszyscy wiemy, jak trudne jest przyjęcie nowych zwyczajów. Narzucenie sobie nowego obowiązku zapisywania czegoś dwa razy dziennie, może być niezwykle trudna dla zapracowanego nauczyciela. Jeśli uda nam się przeprowadzić ten proces przez pewien czas i zobaczymy korzyści, jakie z tego osiągamy, to jest szansa, że ten rytuał wejdzie jako stały element naszego dnia.

Oto kilka wskazówek, jak jeszcze możemy wykorzystać OK dziennik:

 1. Pierwsza sprawa dotyczy wyboru: dziennik papierowy, czy cyfrowy? Obie wersje mają zalety i wady. Papierowa wersja jest dostępna z każdego miejsca, ale są osoby, które nie lubią pisać ręcznie, z kolei pisząc na komputerze mamy pokusę, aby przerywać i np. sprawdzić maile.
 1. OK dziennik zawodowy, to nie jest pamiętnik. Nie ma obowiązku zapisywania w nim wszystkiego. Nie ma również konieczności pilnowania formy literackiej. OK dziennik należy do nauczyciela i nie ma potrzeby nikomu go okazywania. Warto zdecydować się na zapisy pomagające w nauczaniu, czyli odpowiedzi na dwa pytania:
 • Co poszło dobrze i dlaczego?
 • Co poszło źle i dlaczego?
 1. Jeśli nie wiadomo jak zacząć, to można skorzystać z następującej podpowiedzi:

Rano zapisz – Co muszę zrobić, aby odnieść dzisiaj sukces na każdej lekcji? Pomyśl o zachowaniu; byciu autentycznym; byciu świadomie obecnym; uważnym w słuchaniu; oferowaniu pomocy, pomysłów i zachęty uczniom itp.) Wieczorem: Co takiego zrobiłem, że dzisiaj poszło dobrze i co warto powtarzać? Czego warto unikać?

Poświęć na dziennik najwyżej 20 minut dziennie. Dziennik powinien pomóc ci się skupić – a to jest bezcenne!

 1. Lista elementów do ewentualnego wykorzystania w dzienniku:

Zasoby

 • Treść informacji zwrotnych do prac uczniów, które dobrze „zadziałały”. Cytaty z nich, które trafnie wyrażają docenienie.
 • Napotkane przeszkody i pomysły na ich pokonanie.
 • Wskazówki, czego należy unikać

Pomoc od innych

 • Co na podstawie uwag uczniów warto wprowadzić lub rozwinąć w nauczaniu?
 • Pomysły, idee warte zapamiętania
 • Dobre pomysły innych.
 • Obserwacje dobrych pomysłów dydaktycznych innych nauczycieli
 • Notatki z inspirujących spotkań i rozmów z innymi nauczycielami.

Planowanie

 • Planowanie trudnych rozmów z uczniami lub rodzicami.
 • Priorytety własne
 • Potrzeby autora
 • Lista lektur, które warto przeczytać i dobre cytaty z książek.
 • Pomysły na znalezienie równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym.
 • Pomysły na to, kto może pomóc w pracy.

Samoocena

 • Ocena realizacji celów
 • O czym warto pamiętać
 • Postanowienia

Zachęcam do spróbowania. Każdy z nauczycieli wie, że dobrym nauczycielem staje się przez lata, a OK dziennik może w tym pomóc.

Inspiracja artykułem: https://artpetty.com/2022/08/21/professional-journal-twenty-prompts/