W szkole rzadko uczniowie proszeni są o zgodę. Nauczyciel realizuje program, który nie zawsze jest dla uczniów intersujący, taki jaki chcieliby uczniowie poznawać. Jeśli uczniowie wyrażają chęć uczenia się czegoś innego, to nie zawsze powinniśmy im odmawiać. Można w pewnym zakresie uwzględnić preferencje uczniów. W tym wpisie kilka prostych podpowiedzi, jak to zrobić.

  • Sens

Uczniowie często nie angażują się w to, co proponuje nauczyciel, gdyż nie widzą sensu uczenia się danego zagadnienia. Można im sens wyjaśnić lub zadać im pytanie (zwane kluczowym), które zacheci ich do szukania na nie odpowiedzi. Jedno z pytań matematycznych może brzmieć: Jak szybko obliczyć sumę liczb naturalnych od 1 do 1000?

  • Odłożenie w czasie

Ponieważ nauczyciel nie może pominąć nieciekawego dla uczniów zagadnienia, więc odpowiada – „nie” na propozycję zmiany ze strony uczniów. Zamiast tego może powiedzieć: Jeśli tylko skończymy z tym tematem, to zajmiemy się tym, co proponujecie. Trzeba jednak pamiętać, że obietnicę w końcu trzeba spełnić.

  • Wybór

Jeśli widać, że uczniowie nie są zainteresowani tym, co się dzieje na lekcji można im zaproponować kilka sposobów na wykonanie przez nich pracy. Na przykład zamiast napisania opowiadania, można zaproponować wykonanie rysunku, piosenki, ułożenie wiersza lub komiksu. Wybór można proponować w różnych sytuacjach, np. przy decyzji jak i z kim ma być zadanie wykonane, jak ma być przedstawiony efekt, jak można zmienić treść polecania itd.

Najważniejszy jest to, że uczeń ma możliwość samodzielnego wyboru.

  • Powiązanie

Jeśli nauczyciel zorientuje się, co jest dla uczniów intersujące, to może dołączyć to do tematu. Na przykład jeśli uczniowie lubią rysować, to można polecić przedstawienie graficzne tematu lub na lekcji matematyki dotyczącej tworzenia wykresów, może zaproponować uczniom sporządzenie wykresu zależności, która byłaby dla uczniów intersująca.

  • Przerwa

Jeśli uczniowie proszą o przerwę, to nauczyciel może zaproponować krótkie ćwiczenia ruchowe, które zajmą mało czasu, a jednak będą stanowić przerwę.

  • Obietnica

Jeśli uczniowie proszą o wyjście poza budynek szkolny, to można im obiecać, że jeśli szybko rozwiążą zadania, to będą mogli wcześniej wyjść na przerwę.

  • Błąd

Zachęcić uczniów do zaangażowania się w temat można poprzez zmianę polecenia do zadania, na polegające na szukaniu błędu w rozumowaniu. Zabawa w detektywa – znaleźć błąd popełniony przez nauczyciela w rozwiazywaniu zadania.

 

Kiedy mówimy uczniom – „tak”, to pokazujemy im, że uwzględniamy ich potrzeby, że się liczymy z ich opinią. Uczniowie powinni czuć się zauważeni i doceniani. To wpływa na uczenie i na osiągane przez uczniów wyniki.

Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.