Joel Trammell, z którego artykułu w tym wpisie korzystam, zwraca uwagę na to, że wielu przywódców koncentruje się bardziej na prowadzeniu firmy, niż na ludziach w niej pracujących. Podobnie może być w szkole z nauczycielami i dyrektorem. Choć w szkole najważniejsi powinni być uczniowie, czasami ważniejsze jest nauczanie. Trammell przywołuje sześć nawyków lidera, który ceni przede wszystkim pracowników. Przy każdym z nich zastanowimy się, jak to przekłada się na szkołę, jej dyrektora, nauczycieli i uczniów.

  1. Wyznaczam kilka jasnych priorytetów i dzielę się nimi z zespołem.

Lider bez tego nawyku ma problem z ustalaniem priorytetów. Często wynikiem tego zjawiska jest stos wymaganych od pracowników raportów. Lider skoncentrowany na ludziach zaczyna od jasno wyrażonej wizji, a następnie wybiera kilka kluczowych priorytetów i wskaźników, na których organizacja ma się koncentrować. Wszyscy pracownicy znają priorytety i za nimi podążają.

W szkole może to oznaczać określanie przez dyrektora celów i priorytetów szkoły na dany okres i konsultacje ich z nauczycielami. Przy czym ograniczenie ich liczby.

Również pożądane jest, aby nauczyciel wyznaczył i poinformował uczniów o celach i kryteriach sukcesu (I strategia oceniania kształtującego)

  1. Daję poczucia sensu pracy

Daniel Pink autor książki pt.: Drive  przekonuje, że kluczem do motywowania pracowników jest poczucie sensu ich pracy. Niestety, liderzy zorientowani na dane często nie dają tego poczucia swoim ludziom. Liderzy, którzy nie są skupieni na ludziach często nie dają pracownikom poczucia sensu pracy.

W szkole sens jest bardzo widoczny, o ile się o nim mówi i go podkreśla i gdy najważniejsze jest nauczanie i wychowanie, a nie wyniki egzaminów (V strategia oceniania kształtującego).

  1. Zadaję pytania pracownikom

Liderzy skupieni na ludziach zadają właściwe pytania, widzą pracowników jako indywidualne osoby. Nie patrzą tylko na efekty, ale też na kontekst. Pytania kierowane do pracowników uwzględniają słuchanie ich unikalnych spostrzeżeń i perspektyw. Pytania dotyczą nie tylko przeszłości, ale również przyszłości – co trzeba zrobić, aby było lepiej.

W szkole ten nawyk wymaga konsultacji z nauczycielami i uczniami, słuchania ich zdania i uwzględniania indywidualnej sytuacji nauczyciela (II strategia oceniania kształtującego).

  1. Zatrudniam nowych pracowników pasujących do zespołu

Zatrudnienie odpowiednich ludzi jest bardzo ważne ze względu na tworzenie zgranego zespołu. Celem lidera nie jest obsadzenie wakatu, ale zatrudnienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko. Znalezienie osoby, która może wnieść znaczącą wartość dla organizacji. Dlatego przywódca koncentrujący się na ludziach sam bierze udział w procesie rekrutacji.

W szkole, szczególnie w obecnych czasach, gdy trudno o nauczyciela, który chce pracować w szkole, ten nawyk jest trudny do wykonania. Jednak naszkicowanie kandydatowi na pracownika zasad, którymi kieruje się w szkoła, może spowodować, że niektóre osoby same się wycofają i nie będą potem przeszkadzać w pracy zespołu nauczycieli.

  1. Wiem, kogo na co stać

Liderzy skupieni na ludziach wiedzą, na kogo mogą liczyć i w czym poszczególni pracownicy są wybitni. Lider pomaga pracownikom się rozwijać i doskonalić.

Dla szkoły oznacza to stawianie przed nauczycielami wyzwań, pomoc im w ich realizacji i organizację skutecznego doskonalenia.

  1. Deleguje zadania i odpowiedzialność

Przywódcy zorientowani na ludzi rozumieją znaczenie wychowania dobrych liderów w firmie. Umożliwiają im wyksztalcenie w tym kierunku, przydzielają rozwojowe zadania, włączają w zarządzanie.

W szkole oznacza to włączanie szerszego grona nauczycieli w zarzadzanie szkołą.

Ja ze swojej strony do tych 6 punktów dodałabym siódmy:

  1. Potrafię rozwiązywać konflikty.

W poprzednich dwóch artykułach w tym tygodniu zajmowałam się konfliktem i trudnymi rozmowami. Myślę, że umiejętność rozwiązywania konfliktów, nieunikania ich, jest koniecznym nawykiem dyrektora dbającego o zespół.