Czas trudny – ocenianie poprawianie, niechęć uczniów do angażowania się w coś nowego. W tym wpisie przedstawię trzy artykuły (zamieszczone już wcześniej na blogu Oś świata) na temat organizacji czasu poprzedzającego konie roku szkolnego:

 • 4 pomysły na zakończenie roku szkolnego
 • Pomysły na zakończenie roku
 • Zadanie matematyczne na koniec roku szkolnego

 

4 pomysły na zakończenie roku szkolnego

Czas końca roku jest bardzo dobrym okresem na refleksję nad minionym rokiem i na wybieganie w przyszłość.

W miarę zbliżania się końca roku szkolnego, zaczyna się obłęd poprawiania ocen lub robi się tak zwany czas wolny. Nikt już nie ma zamiaru się uczyć, bo oceny są już wystawione.

Możemy poświęcić ten czas, aby pomóc naszym uczniom rozpoznać i świętować osiągnięte przez nich sukcesy i zastanowić się nad celami na przyszłość.

Cztery propozycje na koniec roku (dla uczniów z klas wyższych):

 1. Listy do przyszłości 

Zaproponujmy uczniom napisanie listu do siebie samego w przyszłości – za rok lub kilka lat. Uczniowie mogą pisać, co chcą, ale warto ich zachęcić do skupienia się na tym, co chcieliby, aby się zdarzyło w ciągu następnego roku. Niektórzy mogą pisać o sukcesach sportowych, inni o przyjaźniach, a jeszcze inni o dobrych stopniach z przedmiotów ścisłych. Cele mogą być akademickie i osobiste, wszystko zależy od ucznia.

Można zebrać listy i oddać je uczniom za rok.

 1. Podziękowania 

Inną sposobem refleksji nad rokiem szkolnym jest pisanie listów  z podziękowaniami. W ramach tej aktywności można zaproponować uczniom napisanie podziękowania dla  kogoś w szkole lub poza szkołą lub dla siebie samego. Wielu uczniów korzysta z okazji, aby napisać podziękowania dla swoich rodziców, przyjaciół z klasy, nauczycieli lub trenerów sportowych.

Takie doświadczenie tworzy pozytywne środowisko, w którym uczniowie są wdzięczni za to, co osiągnęli i są w stanie docenić ludzi, którzy im w tym pomogli.

 1. Przedstawienie 

Polega na przypomnieniu sobie przez uczniów wszystkiego, co zdołali osiągnąć w ciągu ostatniego roku, nie tylko w dziedzinie akademickiej, ale też  osobistej. Warto dać uczniom czas na przygotowanie wystąpienia, na przykład dwa tygodnie.

Uczniowie w ciągu roku szkolnego uczyli się różnych przedmiotów, ale też śpiewali, czytali poezję, tańczyli. Uczniowie mogą przedstawić np. rysunki lub obrazy, które zrobili w domu lub na zajęciach plastycznych. Może to być również esej z którego są dumni.

Trzeba pozwolić uczniom pokazać dowolny aspekt swojego talentu. Zwykle uczeń nie ma wielu okazji bycia w centrum uwagi, jeśli nie jest na przykład wybitnie zdolny w przedmiotach szkolnych. A tym razem będzie miał okazję sam się docenić.

Trzeba nadać przedstawieniom rangę, tak aby było to święto w klasie.

 1. Wizja przyszłości. 

Polega na zachęceniu uczniów do zastanowienia się, jak chcieliby, aby wyglądała ich przyszłość.

Uczniowie otrzymują plakat i mają za zadanie stworzyć kolaże ilustrujące ich cele i przyszłość. Warto, kilka dni przed planowanym wykonaniem tego ćwiczenia, zapowiedzieć uczniom, aby zbierali zdjęcia lub fragmenty z czasopism, które mogą chcieć wykorzystać na swoim plakacie. Można też przynieść ilustracje do wykorzystania.

Uczniowie przedstawiają na plakacie: uczelnie (na których chcą studiować), drużynę piłkarską (w której chcą grać), a czasami galerię z obrazami, albo szpital (w którym chcą pracować).

Plakaty po ukończeniu można powiesić na ścianie i poprosić autorów o wyjaśnienia. To niesamowita okazja, aby usłyszeć, jak uczniowie opowiadają o swoich marzeniach, celach i przyszłości.

Inspiracja artykułem Racheli Fuhrman

https://www.edutopia.org/article/4-meaningful-activities-mark-end-school

…………………………………………………………………………………………………..

Pomysły dla nauczycieli na zakończenie roku

Koniec roku – mnóstwo zadań do zrobienia. Warto zadbać, aby ten czas zapisał się pozytywnie we wspomnieniach i praktyka końca roku poprawiła się w przyszłości.

Co możemy zrobić w tej sprawie?

 1. Współpraca nauczycieli nad podsumowaniem roku szkolnego.

Przygotowanie przez każdego z nauczycieli odpowiedzi na pytania:

 • Co było dla mnie ważne? (Jedna sprawa związana z nauczaniem, nad którą skupiałam/skupiałem się w tym roku.)
 • Co mi się z tego udało, a co się nie udało?
 • Co będzie dla mnie ważne? (Jedna sprawa, którą będę się zajmować w przyszłym roku.)

Następnym krokiem może być zorganizowanie rozmów na ten temat w zespołach lub indywidualnie z dyrektorem szkoły. Ograniczenie rozmowy do powyższych trzech pytań i dwóch spraw (co było i co będzie?) owocuje bezpieczną dla nauczyciela atmosferą. Jednocześnie czyni refleksyjną stop-klatkę w pracy nauczyciela i daje mu jasny komunikat, że warto pracować nad doskonaleniem nauczania.

 1. Poświęcić czas na zaplanowanie pracy w końcu roku szkolnego

Z początkiem maja uczniowie przestają się efektywnie uczyć, najwyżej zajmują się poprawą ocen, ale większość myśli już o wakacjach i właściwie nauka się kończy. Jest to duża strata dla procesu uczenia się.

Warto porozmawiać z nauczycielami na temat efektywnego końca roku szkolnego, o który będzie można zadbać planując następny rok szkolny. Rozmowę można przeprowadzić w zespołach nauczycielskich lub podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Pomysły nauczycieli można zapisać, a potem wybrać te, które wydają się najbardziej korzystne dla naszej szkoły.

Na czym mogą polegać te pomysły?  Ciekawą koncepcją jest zaplanowanie harmonogramu wycieczek, ale mogą to być także następujące aktywności: lekcje poza salami w szkole, realizacja  różnych uczniowskich projektów, organizowanie występów teatralnych klas,  tłumaczenie książek napisanych w obcych językach, opracowanie wystąpień na temat tego, czego w tym roku się nauczyliśmy, testy samosprawdzające zdobytą wiedzę, konkursy artystyczne, teleturnieje, podchody z sensem, gry miejskie, opracowywanie regulaminów szkolnych w klasach, prezentacje OK zeszytów uczniów, itd. Pomysły na pewno będą rozmaite.

 

 1. Planowanie świętowania na koniec roku

Ostatni dzień szkoły może być dużym świętem. Przeważnie ma określony harmonogram – aula, przemówienia, nagrody, rozdanie świadectw, kwiaty.

Może w tym roku lub następnym zaplanować inny przebieg końca roku? Zrobić duże święto! Piknik, dobre jedzenie przygotowane przez uczniów, występy artystyczne (prezentacja talentów), inne prezentacje itp.

Taka impreza wymaga dobrego przygotowania i zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomysł na prezentowanie – Czego się nauczyliśmy? – wymaga przygotowania przez uczniów prezentacji. Jej przygotowaniem można zająć się właśnie w ostatnich miesiącach „niby nauki”. Uświadomienie sobie przez uczniów, że czegoś z sukcesem się nauczyli, jest dla nich nadaniem sensu chodzeniu do szkoły oraz powtórzeniem materiału z roku szkolnego. Warto pozostawić uczniom twórczą swobodę w sposobach prezentacji, może to być np. rymowanka, mapa myślowa, a może piosenka?

Innym pomysłem jest przygotowanie prezentacji zdjęć z roku szkolnego. Wymaga to zadbania o zdjęcia podczas całego roku. Taka prezentacja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie, gdy zdjęcia przypominają różne zdarzenia, które miały miejsce w ciągu roku. Prawdopodobnie trzeba zadbać o zgody uczniów i ich rodziców na robienie zdjęć.

Można świętować przy pomocy pisania SMS do osób, którym chcemy podziękować. Wtedy każdy otrzymuje kilka prywatnych wiadomości z docenieniem.

Oprawa w postaci poczęstunku i dekoracji nada imprezie charakteru świętowania, którego stale za mało jest w naszych szkołach.

Koniec roku jest świetną okazją do podsumowań i planów na przyszły rok.

 

Częściowo inspirowałam się artykułem Tracey Smith: https://www.smartbrief.com/original/2019/05/4-ways-end-year-positive-note?utm_source=brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=EducationOriginals

………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie matematyczne na koniec roku szkolnego

Uczniowie wracają do szkół, rok szkolny dobiega końca, nie jest to czas na realizację podstawy programowej z matematyki. Jest to czas na pokazanie uczniom głębszego znaczenia różnych pojęć, zaangażowanie uczniów w  rozmowy matematyczne i bawienie się magią matematyki.

Przedstawiam jedną z propozycji pochodzących od dr Raj Shah.

 • Podaj dowolną liczbę trzycyfrową np. 671
 • Zapisz ją dwukrotnie, aby uzyskać sześciocyfrową liczbę w naszym przykładzie : 671671
 • Następnie podziel tę liczbę przez 7, 11 i 13 (kolejność dzielenia nie ma znaczenia). W naszym przykładzie: 671671 ÷ 7 = 95 953; 95 953 ÷ 11 = 8 723; 8723 ÷ 3 = 671

Niezależnie od liczby, którą wybraliśmy, ostatnim ilorazem będzie liczba, od której początkowo zaczynaliśmy.

Dlaczego? Pomyśl, zanim sięgniesz do rozwiązania.

 

Rozwiązanie

 • Każda liczba trzycyfrowa ma liczbę jedności, dziesiątek i setek. W naszym przykładzie mamy: 671 = 6 x 100 + 7 x 10 + 1
  Gdy dwukrotnie napiszemy liczbę trzycyfrową to w naszym przykładzie otrzymamy 671671, Zapiszmy ją w postaci dziesiętnej:

6 x 100 000 + 7 x 10 000 + 1 x 1000 + 6 x 100 + 7 x 10 + 1

 • Pogrupujmy wyrazy z: 6 x 100, 7 x 10 i 1

Otrzymujemy: (6 x100) (1000 +1) + (7×10) (1000 +1) + 1 (1000+1). Czynnik (1000+1) daje się wyłączyć z trzech składników, czyli (1000+1) (6×100 +7×10 +1). Co daje 1001 (6×100 +7×10 +1), w nawiasie jest nasza liczba 671. Ostatecznie otrzymujemy 1001×671.

 • Zauważmy, że 1001 = 7x11x13. Nasza „podwójna” liczba jest równa 7x11x13x671. Czyli po podzieleniu kolejno przez 7, 11 i 13 otrzymujemy liczbę wyjściową.

To samo rozumowanie można przeprowadzić na dowolnej liczbie uxyz

 

Rozwiązanie tego problemu wykorzystuje postać dziesiętną liczby, ale jest możliwe do pokonania nawet w klasie V.

Dr Raj Shah nie podaje uczniom rozwiązania, zachęca ich do poszukiwań, poleca konsultacje z rówieśnikami i w ostateczności daje małe wskazówki.

Uczniowie zwykle zaskoczeni zagadką sprawdzają ją na wielu liczbach.

Dla mnie samej było zaskoczeniem, że liczba „podwójna” dzieli się bez reszty przez 7, 11 i 13, to mi dało do myślenia.

Na stronie Dr Raj Shah: https://drrajshah.com/, można znaleźć więcej inspiracji.

Zaczerpnięte z artykułu Kathleen Palmieri

https://www.middleweb.com/45183/the-magic-of-math-fun-with-final-activities/