Na całym świecie odnotowuje się niedobór nauczycieli. W tym wpisie – co radzą z tym zrobić w USA. A właściwie, co może robić dyrektor, aby nauczyciele nie odchodzili ze szkoły.

Proponowanym rozwiązaniem może być okazywanie wdzięczności i docenianie. Badania sugerują, że okazywanie wdzięczności pracownikom jest najłatwiejszym, najszybszym i najtańszym sposobem na poprawę wydajności i zwiększenie entuzjazmu w pracy.

Większość ludzi lubi świętowanie i celebrowanie, a w szkołach stale dzieją się rzeczy warte docenienie. Dużo zależy od dyrektora, czy wprowadza klimat docenienia i świętowania. Może to robić poprzez afirmacje i spędzanie wspólne wartościowego czasu.

Praktycznie może się to odbywać poprzez przekazywanie nauczycielom pozdrowień zarówno przy spotkaniu, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej; chwalenie nauczycieli; wprowadzanie elementu wdzięczności; poznawanie i postrzeganie każdego członka zespołu jako indywidualności; bycie dostępnym i przystępnym; posiadanie polityki otwartych drzwi; i świętowanie poprzez wyrażenie słów uznania i zapewnienie pracownikom spędzania wspólnego wartościowego czasu.

Jednym ze sposobów okazania pracownikom wdzięczności są konferencje wdzięczności . Celem tych spotkań jest przekazanie pracownikom autentycznych docenień poprzez spersonalizowane i konkretne oświadczenia wdzięczności. Crystal J.Caballero poleca codzienne krótkie konferencje (np. w czasie dużej przerwy), tak aby stały się one priorytetem, a następnie rutyną. Takie konferencje wpływają na rozwijanie potencjału nauczycieli.

Inny sposób okazywania wdzięczności to zaplanowanie 15 minutowych rozmów z każdym pracownikiem, podczas których jest okazja, aby poznać mocne strony nauczyciela, obszary rozwojowe i cele zawodowe. Dzięki poznaniu nauczyciela można zebrać dane – jak nauczyciel chce być angażowany w życie szkoły, szkolony i doceniany. Ważna jest cykliczność takich spotkań, a przy dużej Radzie Pedagogicznej zapisywanie sobie wniosków z rozmów.

Niestety badania pokazują, że dyrektorzy nie są skłonni do wyrażania wdzięczności. Badanie przeprowadzone przez OnePoll wykazało, że prawie 60 procent ludzi nigdy nie miało szefa, który „naprawdę doceniał” ich pracę.

Badacze Paul Rozin i Edward Poyzman upatrują przyczynę w negatywnym nastawieniu, polegającą na tym, że negatywne zdarzenia lub uczucia zazwyczaj mają większy wpływ na stan psychiczny niż pozytywne zdarzenia lub uczucia.

Ja osobiście spotykam się z niechęcią dyrektorów do doceniania z takiego samego powodu, dla którego nauczyciele nie chcą chwalić uczniów – „Za co doceniać, jeśli wykonanie jest po prostu spełnieniem obowiązku?”. A wszelkie badania dowodzą, że docenianie jest podstawowym motorem rozwoju.

Dyrektorzy świadomi tego negatywnego nastawienia mogą ćwiczyć się w zmianie swojego podejścia, poprzez ćwiczenie uważność, samoświadomość i pozytywnego myślenia.

Wpływ na niewystarczające okazywanie wdzięczności ma również brak czasu, skupienie na zadaniu, niepewności co do sposobu doceniania, a nawet brak przekonania, że docenienie jest potrzebne. Dyrektor sam rzadko doświadcza docenienia, więc może nie widzieć takiej potrzeby. Jednak wdzięczność i docenienie są niezbędne dla produktywności i budowania morale pracowników.

Autorka artykułu poleca artykuł Harvard Business Review zatytułowany „ Małe rzeczy, które sprawiają, że pracownicy czują się doceniani ”, w którym znajduje się wezwanie menedżerów, aby regularnie poświęcali czas na kontakt z pracownikami, przekazywanie im pozytywnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, omawianie wyzwań.

Rola dyrektora szkoły nie jest łatwa, ale warto uświadomić sobie, że okazywanie autentycznej wdzięczności i znaczące angażowanie pracowników, pozwala na zatrzymanie  nauczycieli w pracy, ich produktywność i wzrost morale, co z kolei sprawia, że ​​kierowanie staje się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące.

Korzystałam z artykułu Crystal J.Caballero

https://www.edutopia.org/article/showing-gratitude-school-staff