Wskazówki, które przedstawiam są znane i proste w sformułowaniu, ale trudne w stałym wykonywaniu. Warto je przypomnieć, szczególnie, że częściowo wynikają z obserwacji działań naszych uczniów. Są to: Uporządkuj swoje rzeczy; Nie czekaj do ostatniej chwili; Nie bądź z tym sam; Nie rozpraszaj się; Co możesz – wykonaj w szkole.

  1. Uporządkuj swoje rzeczy

Widzimy jak uczniowie, nie mając określonego miejsca do przechowywania notatek, wrzucają je gdziekolwiek i potem nigdy po nie sięgają. Bardzo nam się to nie podoba, ale my również mamy bałagan np. w komputerze, przechowujemy rzeczy zbędne i nie mamy przeznaczonych miejsc na rzeczy ważne.

Kiedyś skorzystałam z praktyki jednej mojej znajomej, która segreguje maile w odpowiednie foldery i na stronie głównej ma tylko maile niezbędne do wykorzystania. Postępuję teraz podobnie i mam stale porządek. Tak samo warto mieć foldery z dokumentami odpowiednio oznakowane, aby szybko było można odnaleźć te które są potrzebne.

Potrzeba porządku doprowadziła kiedyś grupę nauczycieli do wprowadzenia do nauczania – OK zeszytu. Jeśli uczniowie mają zamiast luźnych notatek uporządkowany według własnego pomysłu OK zeszyt, to znacznie łatwiej jest im, przy jego pomocy uczyć się. Na stronie www.oknauczanie znajduje się specjalny dział poświęcony OK zeszytowi.

Autorka artykułu z którego korzystam Roxanna Elden radzi nauczycielom założyć specjalne foldery lub przeznaczyć wyodrębnione miejsca na:

  • prace uczniów, które planujemy oceniać
  • prace uczniów przeznaczone do sprawdzenia, ale nie do ocenienia
  • teczki na dokumenty, których nie potrzebujemy na co dzień, ale mogą być kiedyś przydatne
  • miejsce na „pomysły przyszłościowe”
  1. Nie czekaj do ostatniej chwili

Denerwują nas uczniowie, którzy czekają do ostatniej chwili z odrobieniem pracy domowej lub z wykonaniem jakiegokolwiek zadania. Znana jest praktyka uczniowska przygotowania się do sprawdzianu ostatniego dnia przed nim.

Możliwe, że  my nauczyciele też postępujemy podobnie. Zwlekamy z przygotowaniem się do lekcji lub ze sprawdzeniem prac uczniów, potem siedzimy w nocy i jesteśmy przemęczeni. Potrzebujemy harmonogramu!

Ważne jest odróżnienie spraw ważnych od pilnych. Wszyscy mamy tendencją do zajmowania się sprawami pilnymi, a pozostawianiem na później spraw ważnych. Jeśli uda nam się zrobić klasyfikację tych spraw, to już jesteśmy na dobrej drodze, aby ustalić harmonogram na miesiąc i na następny dzień.

Uczniom może pomoc powtórka materiału dokonana wcześniej, aby uczniowie mogli się zorientować, czego mają się jeszcze nauczyć.

Wspominam jednego z moich uczniów, który w klasie maturalnej popadał w stan depresyjny i nie mógł się zabrać za naukę, przybijał go ogrom zadań. Wystarczyło jednak usiać z nim i zaplanować, kiedy będzie się i czego uczył i dalej sam uczeń już kierował swoja nauką.

Potrzebujemy miejsca, gdzie zapiszemy nasze zadania. Powinno to być jedno miejsce w kalendarzu. Może to być kalendarz komputerowy lub pisemny, chodzi o jedno miejsce, aby widzieć wszystkie zadania.

Jeśli mamy stałe zadania wykonywane cyklicznie, to można je oznaczyć jedną ikonką – dla przypomnienia.

  1. Nie bądź z tym sam

W szkole uczniowie głownie wykonują zadania samotnie. Jednak jeśli mogą coś wykonać wspólnie w grupie, to idzie im to znacznie lepiej. Oczywiście trzeba zadbać, aby praca była konstruktywna i aby wszyscy mieli w niej udział.

Czy nauczyciel też może pracować z innymi w grupie? Na pewno tak, nauczyciele mogą pomagać sobie wzajemnie w planowaniu lekcji, sprawdzaniu prac uczniów, udzielać sobie porad itp.

Profesor Jan Potworowski przedstawił nam praktykę współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w jednej ze szkół angielskich. Cztery nauczycielki miały wspólny pokój z którego były wejścia do klas, w tym pokoju miały wszystkie potrzebne materiały, które przygotowywały wspólnie wcześniej. W czasie trwania lekcji mogły skonsultować się z innymi nauczycielkami i wymieniać materiałami. Miały też zwyczaj polegający na tym, że każdy dzień planowała inna nauczycielka, a reszta mogła skorzystać z jej sugestii lub nie.

  1. Nie rozpraszaj się

Wiemy, że jeśli chcemy, aby uczniowie mogli skupić się na zadaniu, musimy ograniczyć czynniki rozpraszające. Sugerujemy rodzicom, aby zadbali o skupienie swoich dzieci na nauce, aby w czasie wykonywania zadania, dzieci nie odpowiadały na sms, nie przeglądały mediów społecznościowych i nie słuchały głośnej muzyki.

To samo dotyczy nas dorosłych. Człowiek nie jest wielozadaniowcem, w czasie wykonywania jednej czynności nie może dobrze wykonywać też innej.

Jeśli chcemy dobrze i sprawnie wykonać pracę (np. sprawdzić eseje uczniów), to musimy przygotować miejsce i czas. Nie możemy jednocześnie rozmawiać z przyjacielem lub gotować obiad.

  1. Co możesz – wykonaj w szkole

Kolejna lekcja, której często uczymy się od uczniów: zabranie pracy do domu nie  oznacza, że ​​zostanie wykonana.

Dla uczniów najlepiej, gdy wszystko, co jest potrzebne zostanie wykonane w szkole.

Nauczyciel nie może wykonać wszystkich zadań na miejscu w szkole, ale może pomyśleć, które z nich może jednak w szkole wykonać.

W innych krajach, w których nauczyciele pracują w szkole 8 godzin, mogą większość pracy wykonać w budynku szkolnym. W Polsce często nie ma warunków w szkole do spokojnej pracy nauczyciela. To co może zrobić nauczyciel, to wykorzystać czas okienek lub przyjść do szkoły przed lekcjami.

Może też częścią swojej pracy obarczyć uczniów (np. przynoszenie pomocy naukowych) lub podawać uczniom informację zwrotną w czasie lekcji, zamiast zabierać prace uczniów do domu.

Pracę, która musimy wykonać w domu, warto dobrze zaplanować, aby nie zająć sobie całego czasu wolnego.

Inspiracja artykułem Roxanny Elden

https://www.middleweb.com/37241/6-work-habits-we-can-learn-from-our-students/