Podczas webinarium wstępnego na temat OK zeszytu 29 sierpnia 2022 roku, w którym wzięło udział ponad 200 osób miałam krótkie wystąpienie o OK zeszycie. Potem zapytałam uczestników: Co im się podobało w tym, co mówiłam lub Co było w tym dla nich nowego?

Trudno jest w krótkim czasie przekazać idę OK zeszytu, dlatego bardzo ciekawa byłam odpowiedzi.

Uczestnicy mieli tylko chwile na napisanie zdania na portalu Menti. Przeanalizowałam odpowiedzi i….. jestem bardzo zadowolona, że przekaz był trafny.

Najwięcej odpowiedzi dotyczyło informacji, że OK zeszyt należy do ucznia, że nie podlega ocenie i ingerencji nauczyciela.

Drugi wniosek: OK zeszyt kształtuje samodzielność i odpowiedzialność ucznia, czyli buduje piątą strategię oceniania kształtującego, co jak wiemy jest marzeniem każdego nauczyciela.

Nowością dla niektórych uczestników webinarium było to, że OK zeszyt może być stosowany na każdym przedmiocie oraz w różnych sytuacjach edukacyjnych (praca pedagoga, zajęcia dodatkowe, indywidulane nauczanie).

Co mnie zaskoczyło, to okazało się, że tak zwany OK zeszyt wakacyjny był intersującą propozycją, do zastosowania z własnymi dzieci. Byłoby wspaniale, aby rodzice spróbowali go wykorzystać w kontaktach z dziećmi.

Zauważono też, że OK zeszyt :

 • pomaga uczniom się uczyć,
 • może stanowić użyteczne miejsce na korespondencję z rodzicami,
 • powoduje, że uczniowie są z niego dumni,
 • umożliwia śledzenie postępów ucznia,
 • buduje partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami,
 • pobudza kreatywność uczniów,
 • rozwija uczniowskie zainteresowania,
 • może zastąpić podręcznik,
 • poprawia relacje,
 • korzyść z niego mają uczniowie, nauczyciel i rodzice,
 • zapewnia uczniom wpływ na proces uczenia się,
 • wpływa na sprawczość ucznia,
 • motywuje ucznia do uczenia,
 • ułatwia nauczanie i uczenie się.

Piękna laurka. Jeśli ktoś potrzebuje argumentów dla rodziców lub uczniów lub dyrektora, to proszę coś wybrać