Wczoraj 29 marca 2023 odbyło się spotkanie online białoruskich nauczycieli, absolwentów kursu – Aktywnaja acenka, czyli po naszemu ocenianie kształtujące, a w języku angielskim formative assessment.

Ten rok nie był łatwy dla nauczycieli na Białorusi, wielu z nich straciło pracę, zatem frekwencję na spotkaniu mnie zaskoczyła, można określić, ze była wspaniała. W spotkania wzięło udział 47 osób. Wszystkie osoby miały włączone kamerki, co w naszych „łatwiejszych” warunkach nie zawsze ma  miejsce. Miałam przyjemność wraz z Jackiem Strzemiecznym brać udział w 2 godzinnym spotkaniu online.

Nasza wspólna historia dotycząca OK, a po białorusku AA, zaczęła się w 2009 roku, kiedy pojechaliśmy tam na zaproszenie organizacji edukacyjnej (NGO), aby zachęcić nauczycieli do oceniania kształtującego. Udało się nadspodziewanie dobrze. Powstał kurs, który odbywa się co roku, zostały przetłumaczone książki. Białorusini mają swoje pomysły na stosowanie oceniania kształtującego, które wynikają ze specyfiki nauczania w ich kraju. Ponieważ OK nie ma poparcia władz edukacyjnych, to mentorzy w kursach pracują wolontariacko.

Podczas spotkania na pytanie, co się sprawdza z OK, padła podobnie, jak w Polsce odpowiedź: kryteria sukcesu, które na Białorusi zyskały nazwę „nasztobuzu”. Bardzo byli docenieni mentorzy kursu i ich pomoc. Białorusini są też specjalistami od pytań kluczowych.

Kursanci narzekali na brak casu, słaby kontakt z rodzicami uczniów i też na trudności z egzekwowania zasady niepodnoszenia rąk.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi wypracowanymi praktykami, Były to miedzy innymi: wprowadzanie oceny koleżeńskiej, zasady niepodnoszenia rąk, pracy w grupach, stosowania kryteriów nie tylko do lekcji, ale też do każdego zadania edukacyjnego, zadawania uczniom pytań kluczowych, które prowadzą lekcję.

Zanotować też kilka wypowiedzi na temat tego, co absolwenci kursu będą chcieli dalej doskonalić: pytania kluczowe, praktyczne stosowanie OK, włączanie w OK innych nauczycieli, samoocenę, informację zwrotną, kontakty z rodzicami i systematyczność.

Na Białorusi przeważają w kursie nauczyciele z wyższych klas szkoły podstawowej, ale są też nauczyciele z kolegiów. Tego byśmy sobie też w Polsce życzyli.

Zakończę to krótkie sprawozdanie słowami jednej z uczestniczek: „Nie wiem, jak wcześniej mogłam uczyć bez AA”

Danuta Sterna