Czas końca roku jest bardzo dobrym okresem na refleksję nad minionym rokiem i na wybieganie w przyszłość.

W miarę zbliżania się końca roku szkolnego, zaczyna się obłęd poprawiania ocen lub robi się tak zwany czas wolny. Nikt już nie ma zamiaru się uczyć, bo oceny są już wystawione.

Możemy poświęcić ten czas, aby pomóc naszym uczniom rozpoznać i świętować osiągnięte przez nich sukcesy i zastanowić się nad celami na przyszłość.

W tym wpisie przedstawiam cztery propozycje na koniec roku, szczególnie przydatne w klasach wyższych oraz propozycje nauczycieli z inicjatywy Frajda z nauczania: Bożeny Sozańskiej, Krystyny Dąbek, Iwony Zając, Kariny Wójcik, Izabeli Greszty i Żanety Wójcik.

 1. Listy do przyszłości 

Zaproponujmy uczniom napisanie listu do siebie samego w przyszłości – za rok. Uczniowie mogą pisać, co chcą, ale warto ich zachęcić do skupienia się na tym, co chcieliby, aby się zdarzyło w ciągu następnego roku.Niektórzy mogą pisać o sukcesach sportowych, inni o przyjaźniach, a jeszcze inni o dobrych stopniach. Cele mogą być akademickie i osobiste, wszystko zależy od ucznia.

Można zebrać listy i oddać je uczniom za rok.

 1. Podziękowania 

Inną sposobem refleksji nad rokiem szkolnym jest pisanie listów  z podziękowaniami. W ramach tej aktywności można zaproponować uczniom napisanie podziękowania dla kogoś w szkole lub poza szkołą lub dla siebie samego. Wielu uczniów korzysta z okazji, aby napisać podziękowania dla swoich rodziców, przyjaciół z klasy, nauczycieli lub trenerów sportowych.

Takie doświadczenie tworzy pozytywne środowisko, w którym uczniowie są wdzięczni za to, co osiągnęli i są w stanie docenić ludzi, którzy im w tym pomogli.

 1. Przedstawienie 

Polega na przypomnieniu sobie przez uczniów wszystkiego, co zdołali osiągnąć w ciągu ostatniego roku, nie tylko w dziedzinie akademickiej, ale też  osobistej. Warto dać uczniom czas na przygotowanie wystąpienia, na przykład dwa tygodnie.

Uczniowie w ciągu roku szkolnego uczyli się różnych przedmiotów, ale też śpiewali, czytali poezję, tańczyli. Uczniowie mogą przedstawić np. rysunki lub obrazy, które zrobili w domu lub na zajęciach plastycznych. Może to być również esej, z którego są dumni.

Trzeba pozwolić uczniom pokazać dowolny aspekt swojego talentu. Zwykle uczeń nie ma wielu okazji bycia w centrum uwagi, jeśli nie jest na przykład wybitnie zdolny w przedmiotach szkolnych. A tym razem będzie miał okazję sam się docenić. Trzeba nadać przedstawieniom rangę, tak aby było to święto w klasie.

 1. Wizja przyszłości. 

Polega na zachęceniu uczniów do zastanowienia się, jak chcieliby, aby wyglądała ich przyszłość.

Uczniowie otrzymują plakat i mają za zadanie stworzyć kolaże ilustrujące ich cele i przyszłość. Warto, kilka dni przed planowanym wykonaniem tego ćwiczenia, zapowiedzieć uczniom, aby zbierali zdjęcia lub fragmenty z czasopism, które mogą chcieć wykorzystać na swoim plakacie. Można też przynieść inne ilustracje do wykorzystania.

Uczniowie przedstawiają na plakacie: uczelnie (na których chcą studiować), drużynę piłkarską (w której chcą grać), a czasami galerię z obrazami, albo szpital (w którym chcą pracować).

Plakaty po ukończeniu można powiesić na ścianie i poprosić autorów o wyjaśnienia. To niesamowita okazja, aby usłyszeć, jak uczniowie opowiadają o swoich marzeniach, celach i przyszłości.

Pomysły zaczerpnięte z artykułu RacheliFuhrman:  https://www.edutopia.org/article/4-meaningful-activities-mark-end-school

Pomysły nadesłane przez Frajdę:

Bożena Sozańska, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach

Od wielu lat zbliżający się koniec roku szkolnego napawa mnie smutkiem. Bo stało się regułą, że po wystawieniu ocen końcowych, a czasem nawet przed konferencją klasyfikacyjną, uczniowie po prostu przestają chodzić do szkoły. Gdy ten proces przed około 20 laty stawał się faktem, nie mogłam się nadziwić, że po wysiłku końcowym, po ocenach, nauce, sprawdzianach, uczniowie zostają w domu, choć mogliby spędzić miło czas z kolegami, przyjaciółmi. Proces ten przyspieszył i pustki w szkołach są faktem. Ten proces jest starannie przemilczany, wszyscy , tj, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, ministerstwo, udają, że nic się nie dzieje. A ja  czuję przez skórę, że nie przysparza to pozytywnej aury społecznej,
i trudno się temu dziwić, w kontekście pracy i statusu nauczycieli.

Moje sposoby, aby przezwyciężyć smutek czerwcowy:

 1. W szkole podstawowej chemia jest w klasie 7 i 8. Proponuję uczniom sporządzenie słownika podstawowych pojęć chemicznych poznanych w klasie siódmej. Formę ustalamy wspólnie, np. klocki domina, mindmapping, rebusy itp. Uczniowie przechowują swoje prace i korzystają ze swoich materiałów w klasie ósmej.
 1. Urządzamy konkursy w układaniu modeli kulkowych związków chemicznych
  (zawsze jest na to mało czasu w roku szkolnym).
 2. Uczniom klas ósmych proponuję wspólne oglądanie filmów na youtube dotyczących nieoczywistych zastosowań chemii, np. pozyskiwanie siarki
  z wulkanu w Indonezji, podróż na Marsa w poszukiwaniu śladów wody itp.
 3. Wśród uczniów klas ósmych w połowie roku szkolnego robię wywiad pod kątem wyboru profilu biologiczno-chemicznego i daję im dodatkowe zadania. W czerwcu rozmawiamy o nich.

Krystyna Dąbek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, Opolskie Centrum Edukacji

 1. Zdjęcie klasowe– na dużym arkuszu prezentujemy zdjęcie klasowe z rozpoczęcia kończącego się roku szkolnego, dzieci dostrzegają jak się  zmieniły, urosły. Na stare zdjęcie naklejamy „nowe aktualne głowy uczniów” z bieżących zdjęć, dzieci same opowiadają o tym, jakie zmiany zauważyły u siebie w mijającym roku;
 2. Crazyt-shirt– każdy uczeń ma zwykłą białą koszulkę bawełnianą oraz mazaki do pisania po bawełnie, uczniowie „zapełniają” koszulkę pisząc lub malując na niej odpowiedzi lub kończąc stwierdzenia: moja szkolna supermocto…, wolisz mówić czy pisać, wybierasz malowanie czy muzykowanie, wolisz pracę w grupie czy indywidualną, twoja ulubiona aktywność to…, w szkole najbardziej nie lubisz (czego)…., najchętniej w klasie rozmawiasz z…. .itp.
 • Podobna aktywność z koszulką – projektowanie i samodzielne wykonanie koszulki z napisem z przodu – Żegnaj klaso …., z tyłu – Witaj klaso … (mogą również odcisnąć dłoń na koszulce);
 1. Szkolne odliczanie do końca roku– na sznurku zawieszamy karteczki z liczbami odpowiadającymi liczbie uczniów w klasie, zawieszamy je od największej do najmniejszej. Jeżeli w klasie jest 26 uczniów, odliczanie zaczynamy od 26 dnia przed zakończeniem roku szkolnego (odliczając soboty i niedziele). Dziecko, które jest przypisane w dzienniku do nr 26 jako pierwsze zdejmuje swoją kartkę. Każde zdjęcie kartki to jednocześnie wymyślenie przez zdejmującego jakiegoś zadania dla klasy.
 • Zamiast wymyślania zadań można poprosić ucznia opowiedzenie czegoś miłego, ważnego dla niego, co miało miejsce w mijającym roku
 1. List nauczyciela do ucznia– poproś ucznia, aby napisał list do siebie pisząc go z pozycji nauczyciela, co nauczyciel chciałby Tobie powiedzieć, o czym poinformować, o co poprosić…
 2. Inspiracja na czas wakacji – w ostatnim tygodniu roku szkolnego nauczyciel czyta na początku zajęć lub pisze na tablicy jakiś ciekawy cytat, cytaty mogą stać się inspiracją do działania, poznawania lub zachętą do czytania książek
 3. Opraw w ramkę, autorefleksja – dzieci wybierają z pudełka pytania przygotowane przez nauczyciela, pytania zapisane są na paseczkach papieru,  uczeń pisze odpowiedź na pytanie i wkleja karteczkę do ramki (karteczki mają zaznaczone miejsce – skrzydełko – do wklejenia, pytania:
 • Co wprawiło mnie w dumę?
 • Jakie są moje plany, cele na przyszły rok?
 • W jaki sposób chcę osiągnąć te cele?
 • Co jeszcze jest ważnego, o czym chcę powiedzieć?
 • Czy uważam ten rok za udany, dobry?
 • Czy mój nauczyciel mnie docenia, zauważa mój wysiłek?
 • Czy mój nauczyciel mi pomaga?
 • Czy czuję się w klasie bezpiecznie?
 • Jakie zagadnienie wyrzuciłbym z programu, gdyby to było możliwe?
 • Któremu zagadnieniu poświęciłbym więcej czasu?

(pytania za: Kubala-Kulpińska, 2021)

 1. Uzupełnij słoiki – rodzaj autorefleksji, uczniowie mają przed sobą dwa słoiki: 1.   Jestem zadowolony, udało mi się, wiem, że umiem…, 2. Wiem, że muszę popracować… , do słoików wrzucają karteczki z samodzielnie zapisanymi informacjami.
 1. Zadania dla przyszłych uczniów – w ostatnich dniach roku szkolnego uczniowie kończący I etap edukacyjny wymyślają zadania, ćwiczenia, zabawy dla dzieci, które rozpoczną naukę szkolną w następnym roku, dzieci, opracowują propozycje nie tylko w postaci zadań, ale również tworzą oprawę graficzną, ilustracje, projektują mini książeczkę z zadaniami i tekstami dla pierwszoklasistów

Iwona Zając, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Pomysły na koniec roku…

 1. Dla klas starszych:
 2. a) uczeń w roli przewodnika. Chętni uczniowie przygotowują się do zaprezentowania interesującego miejsca/ zabytku/ obiektu w taki sposób, by koledzy z klasy poznali swoją miejscowość.
 3. b) tworzenie gier dla młodszej klasy – uczniowie zespołowo tworzą gry tematyczne z podchwytliwymi pytaniami (ale o różnym stopniu trudności), gra może być planszowa, karciana, quiz
 4. Dla młodszych:
 5. a) zadania z polskiego na świeżym powietrzu: rzut żabą (mam woreczek z grochem w kształcie żaby) i pytanie z gramatyki/ literatury, podchody ze stacjami zadaniowymi, tworzenie twórczych opowiadań/ baśni/ legend związanych z rzeczą znalezioną na szkolnym podwórku lub z użyciem pięciu słów zaproponowanych przez uczniów b) gry w planszówki przyniesione z domu – grają wszyscy
 6. Dla klas kreatywnych: szkoła w krzywym zwierciadle – przygotowanie spektaklu będącego satyrą na naszą szkołę.

Karina Wójcik, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie

Zakończenie roku szkolnego dla wychowawcy klasy związane jest z wieloma obowiązkami. Jest to również czas podsumowań i refleksji zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów. Biorąc pod uwagę pracę wychowawcy można uczniom zaproponować wyjścia integracyjne, które dają pole do szczerych i niezobowiązujących rozmów, często bardzo pomocnych w dalszej pracy z uczniami. Jeśli zostajemy w klasie proponuję zabawy integracyjne:

 1. Przesuwanie hula-hop na czas – uczniowie łapią się za jedną rękę stojąc obok siebie i mają za zadanie przejść przez hula-hop od pierwszej do ostatniej osoby. Polecam rywalizację w grupach lub dziewczyny na chłopaków, pamiętając, że w grupach powinno być tyle samo uczniów.
 2. Wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej może być Dzień Pustej Klasy, który polega na spędzeniu jednego dnia na świeżym powietrzu i zaproponowaniu uczniom lekcji na dworze. Jest to dzień, w którym to uczniowie mogą przejąć inicjatywę w prowadzeniu lekcji.  https://dzienpustejklasy.pl/.
 3. Słoik planów – na początku roku szkolnego każdy uczeń pisze na małej karteczce swoje zamierzenie na dany rok szkolny. Kilka przykładów z doświadczenia, np. będę punktualnie przychodzić do szkoły, będę systematycznie przynosić stój na wf, będę nosić wodę do picia, będę mieć 5 z biologii. Ważne jest, aby uczniowie postawili sobie realne cele i nie używali słowa „NIE” („będę przychodzić punktualnie” zamiast „nie będę się spóźniać”). Wszystkie plany zamykamy w słoiku, który czeka na zakończenie roku i ich zweryfikowanie. Po otworzeniu słoika uczniowie czytają swoje plany i jeśli chcą się nimi podzielić to omawiamy je z uczniem na forum klasy lub indywidualnie. Uczniowie chcą się dzielić i wysnuwać wnioski ze swoich działań: co zrobiłem, że się udało, ale też co poprawić, żeby się udało innym razem. Na omówienie planów potrzeba czasu i analizy. Pamiętajmy, że to może być swego rodzaju przełom dla uczniów w ich postępowaniu i planowaniu na przyszłość, dlatego należy się do tego rzetelnie przygotować. Na lekcję z analizowaniem możemy zaprosić pedagoga szkolnego.

Będąc w roli nauczyciela języka niemieckiego bardzo lubię czerwcowy czas, ponieważ po wystawieniu ocen jest już spokój i znika presja. Według mnie to najlepszy czas na naukę, kiedy uczniowie nie czują już presji od siebie i od rodziców.

4. Gry on-line – zespołowe gry na platformach tj. Kahoot, Wordwall czy Baamboozle dają możliwość powtórzenia materiału w ramach zabawy i grywalizacji.

5. Jajka niespodzianki – po każdym rozdziale uczniowie zapisują pytania, które się w nim pojawiły. Systematycznie wkładamy je do „jajek” i na każdej lekcji po wylosowaniu uczniowie odpowiadają na nie. Czerwcowa wersja wzbogacona jest o rywalizację: dzielę klasę na grupy, pytanie jest losowane i przyznawane są punkty za dobre odpowiedzi, grupa może też przejąć pytanie od innej grupy, jeśli ta nie zna odpowiedzi.

6. Ankiety – najważniejszym czerwcowym momentem dla mnie jest lekcja ankiet. Uczniowie piszą anonimowo na karteczkach lub na Google Forms refleksję: „dwie gwiazdy, jedno życzenie”, czyli co im się podobało, a co nie, na lekcjach języka niemieckiego przez cały rok. Oceniają moją pracę. Ich refleksja jest dla mnie bardzo ważna, bo pozwala mi dobrać metody pracy, które podobają się danej klasie,co prowadzi do większego zaangażowania się uczniów w pracę na lekcjach, a to z kolei przekłada się na lepsze efekty nauczania. Ważne jest, aby przedstawić wyniki ankiet uczniom i omówić z nimi co planujemy na przyszły rok szkolny.

7. Filmy – aby dać uczniom poczucie sukcesu, na czerwcowych lekcjach wyświetlam filmy. Dobieram je w taki sposób, aby jak największa część klasy zrozumiała przekaz i słownictwo filmu. Wybieram spośród propozycji na stronie Deutsche Welle, Goethe Institut i Akademii PWN. Są to kilku-, kilkunastominutowe odcinki i chodź są ze sobą powiązane fabułą, swobodnie można wybrać coś ze środka, aby np. przetestować czy uczniowie pamiętają liczebniki. Uwielbiam ten moment kiedy się okazuje, że uczniowie potrafią streścić odcinek własnymi słowami i sami są zaskoczeni ile rozumieją „z tego niemieckiego”.

8. Lekcje na dworze – wielu uczniów traktuje lekcje na dworze jako „luźne”. Jakież jest zdziwienie, kiedy podczas lekcji na dworze faktycznie przekazuje się wiedzę i ćwiczy umiejętności. Szkolne podwórko to doskonałe miejsce na ćwiczenia kierunków, liczebników, nazw budynków czy wskazywania drogi do celu, wystarczy dobry pomysł, im prostszy tym lepszy. Każdy nauczyciel ma w swoim repertuarze zabawy ruchowe, w więc nic prostszego niż przeniesienie ich na szkolny dziedziniec czy boisko.

Izabela Greszta, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej

Co po wystawieniu ocen?

Co zrobić, by zorganizować czas edukacyjnie sensownie, a jednocześnie atrakcyjnie dla uczniów i oszczędzając zasoby wyczerpanego po roku szkolnym nauczyciela? Moi uczniowie wskazują często w ankietach podsumowujących naszą pracę na języku polskim, że chcieliby więcej:

 • Lekcji na dworze
 • Prac plastycznych
 • Wyboru tematów
 • Quizów.

W końcówce roku to wykorzystuję tak, by jednocześnie podsumować to, czego się nauczyli.

Quiz/ na dworze: Zawsze w nauczycielskich stosach kartek zostają nam jakieś „nadmiarowe” sprawdziany. Tnę je na pojedyncze zadania, wkładam każdy pocięty sprawdzian do oddzielnej koperty (koszulki). Umieszczam na płocie/ krzakach przed szkołą. W parach rozwiązują, losując po jednym z koperty.

Prace plastyczne- na dużych kartkach uczniowie (w grupach) wykonują dzieło nawiązujące do wszystkich lektur omówionych w danym roku szkolnym.

Uczniowie przygotowują w parach prezentację na wybrany temat związany z językiem polskim.

Podsumowujemy projekty całoroczne – uczniowie prezentują swoje prace, dokonują ewaluacji (ankiety lub rozmowa) (tu zawsze elementem uatrakcyjniającym jest jedzenie- każdy przynosi coś, co lubi i robimy piknik, jemy lody lub zamawiamy pizzę).

Natalia Czarnecka, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku

Moje propozycje na wykorzystane lekcji w końcowej fazie roku szkolnego to przede wszystkim piosenki w języku niemieckim, jest to świetny sposób na zabawę, ale również utrwalenie, poznanego w ciągu roku, słownictwa. Wielkim hitem od kilku lat jest wśród moich uczniów piosenka zespołu Deine Freunde pt.: Schokolade. Podaję link do strony z modułem gry: https://de.islcollective.com/deutsch-daf-video-lektionen/horverstehen/grundlegendes-hoerverstaendnis-hoerpruefung/deine-freunde-schokolade/233526.

Kolejna propozycja to gra w Państwa-Miasta, do wykorzystania również na lekcjach języka obcego. Można pozwolić na korzystanie ze słownika, a po lekcji stworzyć bazę słownictwa wykorzystanego podczas gry.

Polecam również grę SMOK, do wykorzystania na każdej lekcji, przedmiocie. Gra dostarcza sporą dawkę śmiechu i zabawy, nie tylko w przestrzeni szkolnej, ale również w domu z dziećmi czy podczas spotkania towarzyskiego. Gra polega na odpowiadaniu na pytania według podanego schematu (np.: Kto? Co robił? Kiedy? Z kim? Gdzie?). Klasę dzielimy na grupy. Wykorzystujemy do gry tyle kartek ilu jest graczy w grupie, Każdy uczeń krótko odpowiada pisemnie na jedno pytanie po czym zagina kartkę tak, żeby kolejny gracz nie widział odpowiedzi. Na końcu rozwijamy kartkę i odczytujemy zdanie, które powstało.

Żaneta Wójcik – nauczyciel plastyki i techniki, Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

Piękna i słoneczna pogoda sprawia, że uczniowie niechętnie podejmują jakiekolwiek wyzwania związane z nauką. Zwłaszcza, kiedy oceny już są prawie wystawione.

Pojawia się wtedy standardowe pytanie do nauczyciela – Proszę Pani, możemy na telefonach? To moja zmora.

Plastyka i technika, na szczęście, dają wiele możliwości, jak sobie z tym poradzić, jednocześnie się ucząc i dobrze bawiąc.

Plener malarski – to świetny czas, kiedy możemy wyjść z uczniami na łono natury i się rozmalować. Nawet jeśli nie mamy do dyspozycji sztalug, wystarczą tekturowe podkładki, farby, kredki, pastele i natura. Często prowadzę takie zajęcia, ponieważ sprawiają dzieciakom dużo frajdy i telefon nie jest im wtedy do niczego potrzebny. Z wykonanych prac możemy zrobić wspaniałą wystawę lub przeznaczyć je na aukcję charytatywną.

Kredą malowane – w okresie Pandemii wszyscy eksperymentowaliśmy z zajęciami. Można powiedzieć, że wiele nas to nauczyło. Jednym z moich pomysłów było malowanie przez dzieci kredą na betonie ciekawych kompozycji, gdzie sama postać dziecka jest częścią rysunku np. jedna z uczennic namalowała kolorowy parasol i deszcz. Ona sama leżąc, udawała, że trzyma namalowaną parasolkę. Inna, przedstawiła różowy materac na morzu, na którym sama odpoczywa. Wokół pływały delfiny i kolorowe ryby. Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach zrobionych z góry i przesłane do nauczyciela w celu zrobienia wystawy.

Jestem bezpieczny na drodze –  wielu uczniów przyjeżdża do szkoły na rowerze lub hulajnodze.  Dlaczego zatem, w ramach zajęć, nie podszkolić ich w znajomości przepisów drogowych.

Malujemy kredą skrzyżowania, uliczki, parkingi, ścieżki rowerowe. Układamy wcześniej przygotowane znaki drogowe i ćwiczymy jazdę zgodnie z przepisami.

To fajny sposób na naukę i zabawę. To również doskonałe przygotowanie dziecka do bezpiecznych wakacji i odświeżenie jego wiedzy z zakresu karty rowerowej. Nasze miasteczko pełne uliczek, może posłużyć nam dla kilku klas.

Pomysł wakacyjny wypad – podobny projekt moi uczniowie wykonywali przed długim weekendem. Na brystolu przygotowywali swoją propozycję spędzenia wolnego czasu w ciekawych miejscach. Opracowują plan wycieczki, przedstawiają ciekawe miejsca do zobaczenia, zabytki, atrakcje oraz hotele lub restauracje. Przedstawiają budżet, ceny biletów, noclegów  oraz środek transportu. Po wykonanej pracy następuje prezentacja. Wielu uczniów przedstawiało miejsca, w których już byli i dzielili się własnymi doświadczeniami. To bardzo inspirujące działanie. Pobudza chęć podróżowania i ciekawość świata. Uczy planowania i rozwagi a przedwakacyjny czas jest idealny na takie zajęcia.

………………………………………………………………………………………………….

W zebraniu online Frajdy z nauczania wzięli udział: Karina Wójcik, Malwina, Patrycja Doroszewska- Olenader, Iwona Zając, Bożena Rakowska, Michał Szczepanik, Iza Greszta, Natalia Czarnecka, Krystyna Dąbek i Danuta Sterna. Zostało zaprezentowane wiele bardzo dobrych pomysłów na koniec roku po wystawieniu stopni. Wymienię je hasłowo:

Przede wszystkim pomysły związane z wyjściem poza sale lekcyjne:

 • Wyjście na lody i świętowanie końca roku szkolnego.
 • Gry i zabawy na boisku szkolnym.
 • Wycieczka przyrodnicza na podsumowanie lekcji przyrody z rozpoznawaniem i pielęgnacją posadzonych wcześniej roślin.
 • Wyjście do kawiarni i udawanie osób obcojęzycznych, w tym ćwiczenie języka obcego.
 • Poza szkołą ćwiczenie skakania i powtarzanie liczebników w obcym języku lub rozpoznawanie kierunków geograficznych.
 • Opracowanie przewodnika po starym mieście i w końcu roku wycieczka z przewodnikami – uczniami.
 • Piknik połączony z prezentacją projektów.
 • Podchody tematyczne.
 • Escape room z nagrodami.
 • Poszukiwanie skarbów przygotowanych przez nauczyciela.

Po drugie gry i filmy:

 • Planszówki przygotowane przez uczniów lub inne związane z tematami lekcji.
 • Quizy tematyczne i powtórzeniowe.
 • Turnieje z użyciem przygotowanych przez uczniów w czasie roku szkolnym pytań. Uczniowie zapisują pytania na patyczkach po zakończeniu tematu lub umieszczane pytania umieszczane są w „jajkach niespodziankach. W czasie turnieju uczniowie losują pytanie.
 • Oglądanie wartościowych filmów połączone z dyskusją na ich temat.
 • Wykłady z historii matematyki wygłaszane przez nauczyciela matematyki w liceum.
 • Włączenie rodziców poprzez poproszenie ich o opowiedzenie uczniom o zawodzie, który wykonują.
 • Quizy z 5 sekundowym czasem na odpowiedź.

Po trzecie Projekty

 • Prezentacja wcześniej przygotowanych przez uczniów projektów, czasami połączona z degustacją pizzy.
 • Prezentacja projektu na wybrany temat, np.: Moje miasto; Ja i mój pies itp.
 • Wybór i przeczytanie przez uczniów najlepszego wypracowania napisanego w danym roku.
 • Tworzenie eseju. Na przykład historii, która rozbawi nas do łez.
 • Podsumowanie nauki na boisku szkolnym połączone z tworzeniem plakatów.
 • Wymyślanie przez klasy wyższe pytań dla klas młodszych.
 • Śpiewanie piosenek w języku obcym.
 • Opracowanie wraz z zespołem wolontariatu przerw tanecznych i innych aktywności.
 • Malowanie flamastrami toreb i koszulek.

Po czwarte – ankiety

Anonimowe ankiety na temat prowadzenia nauczania w danym roku z prośba o wskazówki, które nauczyciel może wykorzystać w następnym roku.