Wszyscy jesteśmy przekonani, że relacje nauczyciela z uczniami, oparte na zaufaniu są kluczowe dla skutecznego nauczania. Przez pandemię, te relacje zostały nadszarpnięte, albo nie miały okazji się rozwinąć. Nadchodzi nowy rok szkolny i warto pomyśleć, co można w tej sprawie zrobić.

Autor artykułu z którego korzystam Kenny McKee dzieli się pięcioma wskazówkami, opartymi na badaniach naukowych Michaela Smitha i Jeffreya Wilhelma (opisanymi w książce Reading Don’t Fix No Chevys).

Badacze przeprowadzili wywiady z pięćdziesięcioma młodymi mężczyznami, aby dowiedzieć się, jaką rolę w ich życiu odegrała umiejętność czytania i pisania oraz co szkoły mogą zrobić, aby lepiej zmotywować młodych mężczyzn (a tak naprawdę wszystkich uczniów) do czytaniu. W trakcie badania wzorce odpowiedzi ujawniły, że jakość relacji młodych ludzi z nauczycielami była kluczowym czynnikiem wpływającym na ich zaangażowanie i motywację do nauki. Zidentyfikowano pięć oczekiwań, jakie uczniowie mieli wobec swoich nauczycieli:

 1. Nauczyciel powinien spróbować poznać mnie osobiście.
 2. Nauczyciel powinien dbać o mnie jako indywidualną osobę.
 3. Nauczyciel powinien interesować się moimi zainteresowaniami.
 4. Nauczyciel powinien pomagać mi w nauce i pracy i upewniać się, że się nauczyłem.
 5. Nauczyciel powinien być pełen pasji, zaangażowany, ciężko pracować i być specjalistą w swojej dziedzinie.

Badani uczniowie informowali, że kiedy mieli słabe relacje z nauczycielami, to było to wynikiem tego, że nauczyciel nie spełnił ich ukrytych oczekiwań.

Pocieszając informacja od badaczy jest taka, że nie oznacza to tego, że koniecznie trzeba spełnić je wszystkie. Według Smitha i Wilhelma wystarczy, że nauczyciel spełnia choć jedno z tych oczekiwań, aby uczeń chciał się uczyć „dla” i „z” takim nauczycielem.

Przyjrzyjmy się bliżej tym oczekiwaniom:

 1. Nauczyciel powinien spróbować poznać mnie osobiście

Istnieje wiele sposobów na poznanie swoich uczniów. Autor poleca dwa z nich.

 • Powitanie uczniów przy drzwiach klasy, gdy wchodzą do sali lekcyjnej.

Daje to możliwość nawiązywania kontaktów jeden na jeden z uczniem przed rozpoczęciem zajęć. Można spojrzeć głęboko w oczy, zadać pytanie, zaobserwować nastrój.

coachingiem instruktażowym . Polega na skupieniu się na zasobach ucznia, a nie na jego deficytach. Poprawia to zdolność budowania z uczniami pozytywnych relacji.

Te dwie praktyki powodują, że nauczyciel jest zaciekawiony swoimi uczniami i szybciej zauważa indywidualność w każdym uczniu. Może wtedy zadać uczniom dodatkowe pytania, np.:

 • Wiem, że grasz w koszykówkę. Co lubisz w tym sporcie?
 • Jak ci minął dzisiejszy poranek?
 • Jakie postępy robi twój nowy pies?
 • Nadal udaje ci się pomoc dziadkowi w sprzątaniu garażu?
 • Słyszałem, jak mówiłeś, że wygrałeś nagrodę. Opowiedz mi o tym.
 1. Nauczyciel powinien dbać o mnie jako indywidualną osobę

Dwie powyższe praktyki mogą również przekonać ucznia, że nauczyciel troszczy się o niego, jako człowieka, a nie tylko jako o członka zespołu uczniów.

Okazywanie troski jest bardzo ważne. Można ją okazywać w każdej chwili. Na przykład, gdy uczeń jest zdenerwowany, nauczyciel może mu pokazać, że chętnie go wysłucha, a uczniowi nieobecnemu w szkole poprzedniego dnia, może powiedzieć, że mu ucznia brakowało.

 1. Nauczyciel powinien interesować się moimi zainteresowaniami.

Najlepiej nawiązać do zainteresowań uczniów w czasie nauczania. Do tego potrzebna jest znajomość tych zainteresowań  i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu procesu nauczania.

Aby poznać zainteresowania uczniów, można zrobi, po prostu, ankietę na ten temat, ale można również:

 • Niech uczniowie podzielą się swoimi zainteresowaniami podczas godzin wychowawczych lub na początku zajęć lekcyjnych.
 • Zachęcić uczniów, aby napisali wypracowanie o tym, co ich interesuje.
 • Poprosić uczniów, aby powiedzieli, co i dlaczego zainteresowało ich podczas lekcji.
 • Zapytać uczniów z czym im się kojarzy temat lekcji, jakie widzą jego zastosowanie.
 1. Nauczyciel powinien pomagać mi w nauce i pracy i upewniać się, że się nauczyłem.

Tu mamy szerokie zastosowanie informacji zwrotnej i oceniania kształtującego, które polega na zdobywaniu informacji – jak uczniowie się uczą. Pomocna może być również promowana w ocenianiu kształtującym – samoocena. Potrzebna jest przestrzeń do rozmowy, do informacji zwrotnej i powodowanie, że uczenie się jest widoczne, zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia.

Korzystania z oceniania kształtującego może być potężnym sposobem na spełnienie oczekiwań dotyczących pomocy uczniom w nauce i upewnienia się, że się nauczyli.

 1. Nauczyciel powinien być pełen pasji, zaangażowany, ciężko pracować i być specjalistą w swojej dziedzinie

Nauczyciel często spełnia te warunki, ale uczniowie tego nie widzą. Warto postarać się, aby to zobaczyli. Kilka wskazówek:

 • Dotrzymuj obietnic.
 • Mów, co cię pasjonuje w nauczaniu.
 • Zawsze bądź przygotowany do zajęć i miej cel na każdą lekcję.
 • Przekazuj uczniom ciekawe informacje ze swojej dziedziny. Odpowiadaj z chęcią na ich pytania. A jeśli czegoś nie wiesz, to proponuj wspólna naukę.

 

Patrząc na te pięć punktów podanych przez Kenny McKee pomyślałam sobie, że podwalina dla nich wszystkich to: partnerskie traktowanie uczniów, czyli słuchanie ich, zachęcanie do wyrażania opinii, troszczenie się o nich. Jestem przekonana, że wtedy nauczanie dla nauczyciela staje  się też dużo bardziej przyjemne i nie ma zagrożenia wypaleniem zawodowym.

https://www.nwea.org/blog/2022/5-things-students-require-to-build-trusting-relationships-with-their-teachers/?utm_medium=email-newsletter&utm_source=pdg&utm_campaign=pdg-enewsletter&mkt_tok=OTc2LUlZSS02OTQAAAGGLIFDJ0U0HlQU5HpBnbhBwtz-f2ONeQFzlcYCTM75yc9KZu8R8Dk9G6_874UgkmoRy0WWGG5xjdMHZvY5e1JwPxMRwAAKPN_lgrOZzjj81EJaunA