W ostatnich minutach lekcji uczniowie myślą już tylko o przerwie. Kiedy jednak pozwolimy na to, aby lekcja nie była zakończona podsumowaniem, to to czego się uczniowie uczyli może zniknąć. Konieczna jest refleksja. W tym wpisie 27 sposobów na zakończenie, w którym możliwe jest wykrycie i skorygowania nieporozumień, podkreślenia kluczowych punktów i utrwalenia nowo poznanych treści. Do tych 27 sposobów, które przedstawiam poniżej (korzystając z artykułu Paige Tutt) rekomenduję dodać te, które zwarliśmy w opracowanym Pudełku refleksji. Razem będziecie mieć ponad 50 sposobów.

Można będzie losować na każda lekcję inny sposób podsumowania lekcji.

 1. Trzy koncepcje

Uczniowie wybierają trzy główne koncepcje wybrane przez siebie z lekcji danego dnia i rysują je. Mogą używać słów, symboli lub liczb. (Źródło: Ann Sipe )

 1. Naucz pierwszoklasistę

Uczniowie w parach wyjaśniają sobie nawzajem kluczowe pojęcia, terminy słownictwa lub powiązania między pojęciami. Robią to w sposób tak prosty, aby zrozumiał przekaz uczeń pierwszej klasy. (Źródło: Todd Finley)

 1. Sprawdzanie błędnych przekonań

Nauczyciel przedstawia uczniom częste nieporozumienia związane z danym tematem. Uczniowie korzystając z tego, czego się nauczyli, wyjaśniają je.

Inna wersja to przedstawienie przez nauczyciela błędnych stwierdzeń i poproszenie uczniów, na wskazanie błędów i ich poprawienie. (Źródło: Laura Thomas )

 1. Pięć palców

Uczniowie odrysowują na kartce kontur swojej dłoni. Na każdym palcu uczeń wpisuje kluczowe pojęcie z lekcji wraz z przykładem. Następnie uczniowie dzielą się swoimi zapisami w parach lub małych grupach. (Źródło: Wendy Savage )

 1. Podsumowanie za dwa złote

Uczniowie mają do dyspozycji dwa złote, każde słowo warte jest 10 groszy. Zadaniem dla uczniów jest napisanie podsumowania tego, czego nauczyli podczas lekcji. (Źródło: Ann Lewis i Aleta Thompson )

 1. Oto, co przegapiłeś

W parach uczniowie sporządzają listę najważniejszych wniosków z lekcji danego dnia. Lista jest przeznaczona dla ucznia nieobecnego danego dnia w szkole. (Źródło: Paul Holimon )

 1. Kamień, papier, nożyczki

Uczniowie identyfikują najtrudniejszy element lekcji (kamień), główną koncepcję, którą powinni zapisać, aby zapamiętać (papier) oraz najmniej istotne szczegóły, jakie mogą wyciąć (nożyczki). (Źródło: Shannon Kenyon )

 1. Ściągawka

Uczniowie tworzą „ściągawkę” na następny sprawdzian z tego, czego się nauczyli podczas lekcji. (Źródło: Ann Sipe)

 1. Jedna rzecz

Pod koniec lekcji każdy uczeń opisuje dzisiejszą lekcję jednym słowem. Następnie uczniowie chodząc po sali dzielą się swoim słowami, wyjaśniają dlaczego dane słowo wybrali i mogą ustawić się w grupy reprezentujące to samo słowo. (Źródło: Jason Kennedy )

 • Galeria

Na samoprzylepnej karteczce każdy uczeń zapisują jedną nową rzecz, z którą czuje się na tyle pewnie, że może podzielić się nią z innymi uczniami. Po powieszeniu karteczek na ścianie uczniowie chodzą po sali, czytając refleksje rówieśników. (Źródło: Greg Evans )

 • Trzy

Uczniowie odpowiadają na trzy pytania na karteczkach samoprzylepnych:

 • Czego się dzisiaj nauczyłem/am?
 • Dlaczego jest to istotne, ważne lub przydatne?
 • czym moim zdaniem będzie następna lekcja

(Źródło: Ann Sipe)

 • Śpiewanie

Uczniowie układają tekst piosenki (lub rapują) do ulubionej melodii, tekst odzwierciedla to czego się nauczyli. Mogą nagrywać na swoich telefonach, a jeśli ktoś ma odwagę, to może wykonać utwór przed klasą! (Źródło: Todd Finley)

 • Losowanie pytań

Nauczyciel przygotowuje kilka pytań zamkniętych i otwartych związanych z nauką danego dnia lub tygodnia i wpisuje je w losy. Jeden z uczniów losuje pytanie, na które klasa ma odpowiedzieć. Na przykład: Jak jest definicja funkcji? Albo jaki jest wzór na pole koła? (Źródło: Beth Fulmer )

 • Wiersz

Nauczyciel przygotowuje zestaw ważnych pojęć z lekcji, a uczniowie mają za zadanie ułożyć z nich zwrotkę wiersza. (Źródło: Kristin Shapiro )

 • Pytania

Uczniowie w parach ustalają, czego jeszcze chcieliby się dowiedzieć na dany temat. (Źródło: Kimberly Stiff )

 • Test

Nauczyciel tworzy krótki test – TAK/NIE. Uczniowie indywidualnie zaznaczają swoje odpowiedzi.

Inna wersja dotyczy pytań z kafeterią 4 odpowiedzi. Uczniowi wybierają właściwą i wskazują:

A – kciuk do góry

B – kciuk do dołu

C – kciuk w prawo

D – kciuk w lewo.

Wybrany uczeń wyjaśnia swój wybór. (Źródło: Ann Sipe)

 • Selfi

Uczniowie robią sobie selfie, robiąc minę, która odzwierciedla ich uczucia związane z dzisiejszą lekcją. Nauczyciel prosi, aby dołączyli wyjaśnienie. Inna wersja to wybranie emotikona, który najlepiej opisuje ich odczucia. (Źródło: Tarita Reeves )

 • Pytanie do odpowiedzi

Nauczyciel podaje uczniom odpowiedź w formie hasła, zadaniem uczniów jest zadać pytanie z taką odpowiedzią. NP.: Odpowiedź – srebro, przykładowe pytanie: „Który pierwiastek ma symbol Ag?” (Źródło: Ann Sipe)

 • Refleksja nad piłką

Na piłce napisane są różne pytania. Nauczyciel rzuca do kogoś piłkę Tam, gdzie trafi dłoń ucznia, tam jest pytanie do niego. Uczeń odpowiada i rzuca piłka do kogoś innego. (Źródło: Eman Bekheet )

 • Wykres słupkowy

Nauczyciel rysuje na podłodze linie symbolizującą zrozumienie przez ucznia materiału. Na koniec lekcji uczniowie ustawiają się wzdłuż linii decydując o swoim poziomie zrozumienia. Uczniowie mogą zadawać sobie wzajemnie pytania i przesuwać się wzdłuż linii. (Źródło: Literacy Minnesota )

 • Niejasny punkt

Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co było dla mnie najbardziej niejasne na dzisiejszej lekcji?”. Można poszerzyć wypowiedź również o to, co było najbardziej jasne. (Źródło: Kimberly D. Tanner i Melanie Smith )

 • Sygnały

Uczniowie kładą dłoń na klatce piersiowej i  wystawiają odpowiednią liczbę palców:

5 – Mogę tego nauczyć mojego kolegę z klasy

4 – Rozumiem to dobrze

3 – Potrzebuję więcej przykładów

2 – Potrzebują powtórki

1 – Jestem kompletnie zagubiony (np. jak skarpetka w suszarce!)

(Źródło: Mel Mercado )

 • Definicje pojęć

Uczniowie przez chwilę w małych grupach omawiają nowo poznane pojęcia. Pod koniec zajęć ustawiają się w kolejce i wychodząc z sali wypowiadają definicję jednego z pojęć. Uczniowie, którzy mają z tym trudności, mogą posłuchać wypowiedzi innych i dopiero sformułować swoja definicję.   (Źródło: Ann Sipe)

 • Kiedyś i teraz

Aby zobaczyć, jak zmieniło się myślenie uczniów w czasie lekcji można poprosić uczniów, aby uzupełnili zdanie: „Kiedyś myślałem… , teraz myślę…” (Źródło: Jillian Coneys )

 • Quiz na następną lekcję

Nauczyciel poleca uczniom opracowanie trzech pytań do tematu. Będą one użyte w quizie na następnej lekcji.  (Źródło: Todd Finley)

 • Klasyfikacja

Uczniowie w swoich zeszytach klasyfikują poznane pojęcia według wskazanego klucza, np. może to być klucz ważności, porządku chronologicznego, lub kolejność – od prostych do najbardziej złożonych pojęć. (Źródło: Ann Sipe)

 • WOW

Uczniowie dzielą się tym, co ich zaskoczyło, lub tym co najbardziej im się podobało w lekcji. (Źródło: Jason Kennedy)

 

Wszystkie propozycje wzięłam z artykułu Paige Tutt

https://www.edutopia.org/article/engaging-closure-activities