W poprzednim roku przedstawiałam za Youki Terada najważniejsze badania edukacyjne z 2021 roku. Teraz przyszedł czas na badania z roku 2022. Korzystam z artykułu Youki Terady i Stephen Merrill, który ukazał na portalu Edutopia. .

Niezwykle ciekawe jest to, czym zajmują się ośrodki badawcze edukacyjne w świecie. Bardzo mi brak takich polskich badań. Niektóre z nich są zgodne z intuicją, a część może być zaskakująca.

  1. Nie ma konfliktu pomiędzy dobrymi relacjami i dyscypliną

Panuje pogląd, że nauczyciele mający dobre relacje z uczniami, są za bardzo „miękcy” i często są wykorzystywani przez uczniów. Jednak nowe badania pokazują, że kiedy nauczyciel okazuje troskę uczniom i pokazuje, że mu na nich zależy to uczniowie są gotowi dołożyć wszelkich starań w uczenie się. To umożliwia realizację z uczniami ambitniejszych zadań.

Przedmiotem badań było zbadanie korelacji pomiędzy budowaniem relacji i realizacją ambitnych wyzwań.

Naukowcy odkryli, że najskuteczniejsi nauczyciele budują relacje poznając swoich uczniów, będąc przystępnymi, pokazując, że podoba ich praca i troszcząc się o uczniów.

Mój wniosek: Dobre relacje pomagają w podejmowaniu wyzwań przez uczniów!

2. Podkreślanie błędów nie jest zbyt skuteczne dla uczenia się

Jak wynika z nowej analizy 36 badań, nauczyciele często polecają uczniom podkreślanie błędów w ich pracach. Jeśli uczniowie znajdują błędy samodzielnie, to nie jest to dobra strategia, Ale już asysta nauczyciela poprawia skuteczność tej strategii.

Naukowcy ustalili, że podkreślanie samodzielne błędów przez ucznia zwykle poprawiało zapamiętywanie materiału, ale nie jego rozumienie.

Mój wniosek: Popełnione przez uczniów błędy należy analizować razem z nauczycielem!

  1. Edukacja włączająca działa.

Nowe , zakrojone na szeroką skalę badanie pokazują, że edukacja włączająca przynosi dobre efekty. Badacze prześledzili losy prawie 24 tysięcy nastolatków (mających ten sam rodzaj niepełnosprawności), którzy byli zakwalifikowani do edukacji specjalnej. Odkryli, że spędzanie większości dnia – co najmniej 80 procent – ​​na zajęciach z edukacji ogólnej poprawiło wyniki w czytaniu aż o 24 punkty i wyniki z matematyki o 18 punktów w porównaniu z wynikami uczniów uczących się w klasach specjalnych. Wskazówka naukowców polega na wykorzystywaniu wszystkich opcji włączania zanim postanowi się o nauczania specjalnym.

Mój wniosek: Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, zanim zdecyduje się o nauczaniu specjalnym.

  1. Notatki i mapy myśli działają!

Jak wynika z nowego badania, tworzenia mapy myśli i szkicowanie notatek rysunkowych może ułatwić głębsze zrozumienie materiałów.

Proste szkice i rysunki pomagają uczniom zapamiętywać informacje oparte na faktach, ale brakuje im funkcji umożliwiających uogólnianie lub wyciąganie wniosków na podstawie zdobytych informacji. Dlatego lepiej sprawdzają się rysunki organizacyjne, które łączą koncepcje za pomocą strzałek, adnotacji i innych oznaczeń relacyjnych. Piątoklasiści, którzy tworzyli rysunki organizacyjne, osiągnęli o 300 procent lepsze wyniki od swoich rówieśników, którzy próbowali rysować same obrazki.

Mój wniosek: Podsumowania i notatki graficzne powinny pokazywać powiązania pomiędzy pojęciami.

  1. Dobrodziejstwo przerw

Ostatnie badania pokazują, że przerwy są bardzo istotne. W 2021 roku badacze wykorzystali skany mózgu do obserwacji sieci neuronowych, gdy uczniowie uczyli się pisać na komputerze. Podczas przerw ich mózgi zdawały się wracać do klawiatur, nieświadomie odtwarzając w kółko sekwencje pisania z dużą szybkością. Naukowcy doszli do wniosku, że przerwy mózgowe odgrywają „tak samo ważną rolę jak praktyka w uczeniu się nowych umiejętności”.

W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że rodzaje przerw również mają znaczenie. W jednym badaniu porównano przerwy w klasie, takie jak rysowanie lub układanie puzzli, z przerwami na świeżym powietrzu, takimi jak bieganie lub zabawa w piaskownicy. Analiza dotycząca „zielonych przerw” – krótkich spacerów po parku lub wizyt w szkolnym ogrodzie – wykazała, że ​​uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach na zewnątrz, lepiej radzili sobie w testach uwagi i pamięci roboczej.

Okazuje się, że pozbawienie dzieci regularnych przerw stanowi zagrożenie dla uczenia się. Aby zapamiętać, mózg potrzebuje własnego czasu, który przeznacza na uporządkowanie i utrwalenie nowego materiału.

Mój wniosek: Przerwy w nauce są bardzo potrzebne i wspomagają nauczanie.

  1. Równowaga w projektowaniu wystroju klas

Badanie opublikowane w lutym tego roku przemawia za minimalizmem. Badacze śledzili zachowanie uczniów podczas wykonywania zadań i doszli do wniosku, że minimalnie udekorowane sale lekcyjne pozwalają uczniom bardziej skoncentrować się na zadaniach niż te „udekorowane”. Ale nie jest to jednoznaczna sprawa, Badanie przeprowadzone w 2014 r. potwierdziło, że na przykład plakaty przedstawiające kobiety-naukowców lub różne postacie historyczne mogą zwiększyć poczucie przynależności uczniów. Z niedawnego badania , w którym wzięło udział 3766 dzieci w 153 szkołach, wynika, że ​​najlepsze wyniki w nauce osiągały klasy, w których osiągano zloty środek pomiędzy zagraceniem i surowością. Badanie przeprowadzone w 2022 r. doprowadziło do podobnych wniosków.

Mój wniosek: Najlepsze urządzanie sali powinno uwzględniać umiar.

  1. Dla młodszych dzieci szczególnie ważna jest zabawa

Nowa analiza 39 badań przeprowadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat pokazuje nauczycielom, jak nauka oparta na zabawie może być korzystna dla uczenia się uczniów.

Uczenie się oparte na zabawie dla młodszych dzieci  powinno obejmować zadziwienie i eksplorację, w miarę możliwości dawać uczniom autonomie i wybór w zakresie działań i zachowań podczas zabawy. Naukowcy podsumowali, że zabawne podejście poprawiło wczesne umiejętności matematyczne i przełączanie zadań w porównaniu z bardziej tradycyjnymi strategiami, które kładą nacisk na bezpośrednie nabywanie umiejętności.

Bogata, otwarta rozmowa jest kluczowa – powiedziała Christakis Edutopii w wywiadzie z 2019 r. Dzieci potrzebują czasu, aby żartobliwie ze sobą rozmawiać, opowiadać dorosłym chaotyczną historię, słuchać wysokiej jakości literatury i zadawać sensowne pytania.

Mój wniosek: Zabawa pomaga w uczeniu się.

  1. Włączenie ruchu w naukę liter

Często nauczyciele uczą liter poprzez dopasowania litery do odpowiadającego dźwięku i skojarzenia z obrazkiem. Nowe badanie sugeruje, że dobrze jest włączenie ruchu całego ciała. Pięcio- i 6-latkowie biorący udział w badaniu spędzili osiem tygodni na ćwiczeniu ruchów dla każdej litery alfabetu, na przykład pełzając jak wąż, wydając syczący dźwięk „sss”. Naukowcy odkryli, że ruchy całego ciała poprawiły zdolność uczniów do zapamiętywania par liter i dźwięków oraz podwoiły ich zdolność rozpoznawania trudnych do nauczenia dźwięków.

Mój wniosek: W nauce liter pomaga ruch.

  1. Używanie przez uczniów przycisku pauzy

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2022 r. , podczas nauczania z użyciem wideo pomocny jest przycisk pauzy, który uczniowie mogą zastosować, gdy osiągną granice uwagi. Również przycisk przewijania jest do tyłu jest korzystny. W artykule na portalu Edutopia można przejrzeć badania sugerujące, że nauka wideo wspiera samodzielne tempo zajęć i elastyczny dostęp do wiedzy. Pytania zawarte w filmach poprawiły wyniki w nauce, uczniowie częściej sporządzali notatki i zmniejszał się odczuwany stres (zob. badania z 2015).

Aby unowocześnić swoje nauczanie, nauczyciele mogą nagrywać najważniejsze lekcje i udostępniać je uczniom jako pomoce do nauki, aby mogli wstrzymywać przekaz, przewijać i przeglądać kilka razy.

Mój wniosek: W nauczaniu z wykorzystaniem wideo powinno używać się pauzy i funkcji odtwarzania.

  1. Dwie gwiazdy – przerwy i wyszukiwanie

Jak potwierdza autorytatywny przegląd przeprowadzony w 2022 r. , obejmujący setki badań pokazują dwie najskuteczniejsze metody nauczania: budowania odstępów i wyszukiwanie.

Badacze wyjaśniają, że uczniowie, którzy preferują techniki takie jak czytanie i ponowne czytanie materiału podczas intensywnych sesji wkuwania, skazane są na porażkę. Zamiast tego uczniowie powinni myśleć o nauce jako o rodzaju „programu ćwiczeń”, podczas którego ćwiczą przywoływanie materiału z pamięci i rozkładają sesje uczenia się w czasie. Nauczenie dzieci samodzielnego rozwiązywania quizów lub podsumowań z pamięci – a następnie próbowania tego jeszcze raz – to kluczowy pierwszy krok zmianie myślenia uczniów o uczeniu się.

badaniu przeprowadzonym w 2015 roku uczniowie klas trzecich, którzy po zapoznaniu się z materiałem, a następnie ponownie przeczytali ten sam materiał, uzyskali w teście 53%, a uczniowie, którzy studiowali ten temat raz i następnie odpowiedział na pytania praktyczne osiągnęli wyniki – 87%.

Natomiast w badaniu przeprowadzonym w 2021 r uczniowie gimnazjum, którzy rozwiązali kilkanaście problemów matematycznych rozłożonych na trzy tygodnie, uzyskali w dodatkowym teście z matematyki o 21 punktów procentowych więcej niż uczniowie, którzy rozwiązali wszystkie 12 zadań tego samego dnia.

Mój wniosek: Najważniejsze jest przywoływanie – celowe powtarzanie i przypominanie oraz rozciągnięcie nauki w czasie.