Autorka artykułu, z którego korzystam – Amy Szczepanski postanowiła dać uczniom wybór i decyzję w dwóch sprawach: jak będą przedstawiać swoją wiedzę i w jaki sposób będą oceniani.

  1. Uczniowie wybierają szczegółowy temat i sposób prezentacji zdobytej przez siebie wiedzy

Temat może być dowolny, o ile będzie związany z zajęciami i programem. Sposób demonstracji wiedzy zależy od kreatywności uczniów. Może to być przeprowadzenie doświadczenia i prezentacja wyników, dzieło artystyczne z objaśnieniami, kolarz fotografii, esej itp.

Szykujemy z inicjatywą Frajda z nauczania osobny wpis na ten temat pt.: Co zamiast sprawdzianu? Można się go będzie spodziewać w marcu na stronie: www.oknauczanie.pl .

  1. Tabele oceniania

Po wyborze przez uczniów sposobu prezentacji, nauczyciel przedstawia tabele oceniania. Jest to opis kryteriów sukcesu na czterech poziomach.

O tabelach oceniania można przeczytać: https://oknauczanie.pl/tabele-oceniania-poziomy-i-strategie i https://oknauczanie.pl/tworzenie-tabel-oceniania-ktore-sprzyjaja-rozwojowi-uczniow .

Tabele oceniania to nie jest łatwa praca dla nauczyciela, ale może on skorzystać z poprzednich tabel, które były konstruowane do różnych projektów i dostosować je do projektu wybranego przez ucznia.

Na tym etapie nauczyciel może dostosować tabele do możliwości uczniów. Ponieważ tabele są „szyte na miarę” każdego ucznia, oddala się ewentualny zarzut o brak sprawiedliwości w ocenianiu.

Uczniowie mają czas na zapoznanie się z zaproponowanymi przez nauczyciela tabelami i mogą zaproponować zmiany w nich. Na przykład  zmiany w przydziale punktacji za odpowiednie poziomy. Uczniowie mogą optować za zwiększoną liczbą punktów, za coś co planują zrobić dodatkowo (np. przedstawić zdjęcia, lub dodać rysunki własnoręcznie wykonane) lub występować o nieprzyznawanie punktów, za coś co nie jest ich mocną stroną (np. szata graficzna, czy staranne pismo). Warto zgodzić się z postulatami uczniów, o ile nie są one kluczowe dla przedstawienia wiedzy z danego tematu.

Warto również zostawić czas na dyskusje nad tabelami oceniania i punktacją. W jej trakcie może wyjść problem kopiowania tekstu z internetu i trzeba go jasno zdefiniować.

Takie podejście wyklucza rywalizację i porównywanie. Uczniowie skupiają się nad własną pracą, a nie na porównywaniu się z innymi.

  1. Przedstawienie pracy

Uczniowie umieszczają swoje prace w specjalnie do tego przygotowanym folderze w internecie. Umożliwia to wszystkim uczniom zapoznanie się z projektami innych. Jest to zdaniem autorki artykułu lepszy sposób niż poświęcenia czasu na prezentacje w klasie, które zajmują czas i często uczniowie z nich nie korzystają.

Moim zdaniem można urozmaicić przeglądanie projektów, poprzez wylosowanie przez każdego ucznia 2-3 projektów, które uczeń „zrecenzuje”. Recenzja może polegać na zastosowaniu techniki – dwie gwiazdy jedno życzenie – wskazanie dwóch rzeczy, które recenzentowi się podobają i jednej, którą można byłoby zmienić.

  1. Ocena

Ponieważ sposób oceniania jest już przedyskutowany, to nie budzi on obaw. Jest raczej podsumowaniem pewnego kontraktu, zawartego z uczniem wcześniej.

To doświadczenie pokazało Amy Szczepanski, że jeśli uczniowie wiedzą, czego się od nich oczekuje, to wykonują pracę lepiej.

Możliwe, że ktoś z Was spróbuje tej metody oceniania. Polecam artykuł Amy Szczepanski

https://www.edutopia.org/article/letting-students-choose-their-grading-criteria