Pięć wskazówek Ewy Borgosz do przeprowadzenia warsztatu z rodzicami na temat oceniania kształtującego

  
 

Spotkanie z rodzicami ma sens tylko wówczas, gdy sami jesteśmy przekonani do oceniania kształtującego. Po prostu tylko wtedy będziemy przekonujący.

 
 

1. Zapytajcie rodziców, jaką informację daje im ocena stopniem (np. 3+) albo ocena punktowa (np. 60%). Czego dowiedzieli się o umiejętnościach, wiedzy i potrzebach swojego dziecka?

Zaproponujcie najpierw rozmowę w parach, po czym zbierzcie opinie rodziców.

 
 

2. Pokażcie rodzicom prace ich dziecka opatrzone “nacobezu” i komentarzem. Zapytajcie, jak mogą dziecku pomóc.

 
 

3. Zapytajcie, czy stopnie motywują ich dzieci i w jaki sposób. Motywujący jest strach czy raczej wizja sukcesu? Poproście, by np. napisali na karteczkach swoje zdanie (niektórym zapewne byłoby trudno wypowiedzieć się na forum klasy). Zbierzcie karteczki i przeczytajcie głośno wypowiedzi, ew. dzieląc je na grupy.

 
 

4. Zapytajcie, co jest dla nich samych motywujące w pracy, co pomaga im się doskonalić?

 
 

5. Wspólnie z rodzicami zastanówcie się, kiedy i jakie prace powinny być oceniane sumująco, czyli stopniem, a kiedy bardziej korzystna dla ucznia byłaby konkretna informacja zwrotna ze wskazówkami, co i jak należy poprawić.

 
 

Ewa Borgosz