Jak przybliżyć rodzicom ideę podawania uczniom informacji zwrotnej do ich pracy?

Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami, podczas którego przedsatwione będą . Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę własnych dzieci, które są w taki sposób oceniane.

 

 
 

 
 

Ćwiczenie, które proponujemy, jest sposobem na praktyczne zapoznanie rodziców uczniów z elementami OK, a dokładniej z informacją zwrotną. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu zapoznanie rodziców z informacją zwrotna, oraz zwrócenie ich uwagi na to, jakie uczucia w dziecku może wywoływać określony rodzaj informacji zwrotnej. Druga część jest “treningiem” dla rodziców, pomagającym w stworzeniu informacji zwrotnej dla dziecka, jeżeli zdarzyła się jakaś sytuacja trudna wychowawczo.

 
 

 
 

Część I

Opowiadając rodzicom o stosowaniu w klasie ich dzieci oceniania kształtującego mówimy również o informacji zwrotnej: Jednym z elementów OK jest tzw. informacja zwrotna, czyli komentarz do pracy ucznia. W tej chwili chciałabym przedstawić Państwu kilka przykładów takich komentarzy. Rozdajemy rodzicom kartki z czterema różnymi informacjami zwrotnymi (jeden egzemplarz na 2-3 osoby). Możemy też przeczytać komentarze głośno.

 
 

Przykłady komentarzy:

 
 

I. Porażka! Niczego się nie nauczyłeś. Zapomniałeś o najważniejszych szczegółach. Zero korzystania ze wskazówek nauczyciela. Totalny brak odpowiedzialności za własną naukę. Jestem rozczarowana.

 
 

II. Zadania są rozwiązane niedbale, bardzo dużo w nich błędów rachunkowych. Nie przeliczyłeś jednostek na obowiązujący układ SI.

Dobrze wypisałeś dane i szukane, znasz obowiązujące prawa i zasady. Dobrze stosujesz wzory.

Powinieneś dbać o czytelność pracy i porządek w obliczeniach. Dalszym etapem Twojej pracy powinno być samodzielne rozwiązywanie zadań ze zwróceniem uwagi na jej czytelność.

 
 

III. Jacku!

Dziękuję Ci za napisanie dobrej pracy.

Bardzo dobrze poradziłeś sobie z odpowiedzią na pytanie z tematu. Pamiętałeś też o zasadach redagowania rozprawki. Wykazałeś się doskonałą znajomością lektury.

Niestety nadal masz problem z ortografią, szczególnie z pisownią “rz” po spółgłoskach.

Przypomnij sobie zasady i częściej korzystaj ze słownika ortograficznego.

 
 

IV. Nieźle – 4.

 
 

Po zapoznaniu się rodziców z komentarzami pytamy, który komentarz powiedział im najwięcej o tym, co dziecko już umie i co powinno zrobić żeby poprawić swoje umiejętności. Prosimy też o zwrócenie uwagi na formę komentarza i zastanowienie, który z tych komentarzy oni sami przyjęliby z najmniejszym buntem, pomimo tego, że zawiera również uwagi negatywne. Możemy też zwrócić uwagę na różnicę między oceną kształtującą i sumującą. Podsumowujemy te wypowiedzi. Możemy zapisać na tablicy cechy dobrej IZ. Mówimy rodzicom, że dzieci będą właśnie takie informacje otrzymywać do niektórych swoich prac zamiast oceny.

 
 

Część II

Jeżeli atmosfera panująca w grupie jest sprzyjająca możemy zaproponować rodzicom podział na grupy i napisanie informacji zwrotnej osobiście. Proponujemy samodzielny podział na grupy lub dzielimy rodziców na grupy. Każdej grupie wręczamy kartkę z opisem trudnej wychowawczo sytuacji i prosimy o napisanie informacji zwrotnej zgodnej z zapisanymi wcześniej regułami. Propozycje sytuacji do wykorzystania:

 
 

I. Uczeń uciekł z lekcji.

 
 

II. Dziecko nie chce odrabiać lekcji, ani się uczyć.

 
 

III. Dziecko zniszczyło rzeczy kolegi, który mu dokuczał.

 
 

IV. Dziecko wszędzie rozrzuca swoje rzeczy.

 
 

Dajemy rodzicom czas na ustalenie i napisanie informacji zwrotnej. Czytamy głośno (lub prosimy o to jedną osobę z grupy) przygotowane informacji zwrotnej, konfrontując je z zapisanymi wcześniej regułami.

 
 

Ewa Mazepa

ewa.mazepa@ceo.org.pl