Propozycja listu nauczycieli do rodziców zapowiadającego wprowadzenie do nauczania oceniania kształtującego.

Jedna strona czytania

 
 

Witamy Państwa w naszej szkole,

 
 

W tym roku szkolnym chcemy wprowadzić pewną zmianę w systemie nauczania naszych uczniów. Planujemy zastosować nowoczesną i sprawdzoną metodę oceniania – ocenianie kształtującego, czyli pomagające uczniom się uczyć.

Dokładniejsze informacje otrzymają Państwo podczas zebrania z wychowawcą klasy, teraz chcemy tylko zapowiedzieć zmianę i zaprosić Państwa do współpracy.

 
 

Ocenianie kształtujące (ang. assessment for learning) stosowane jest w wielu krajach. Najlepszym argumentem za jego wprowadzeniem są doświadczenia edukacji w Finlandii, gdzie ten sposób nauczania jest powszechny, a uczniowie osiągają najlepsze wyniki w badaniach PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów)

Ocenianie kształtujące nie jest żadną rewolucją, jest zgodne z intuicją nauczycielską.

Najprościej można powiedzieć, że podstawnym jego elementem jest dawanie uczniowi informacji zwrotnej o tym, co już opanował, czego powinien się jeszcze nauczyć i w jaki sposób ma to zrobić.

To, co może być dla Państwa i dla uczniów nowością, to fakt, że uczniowie będą otrzymywali mniej stopni niż dotychczas, za to pod sprawdzaną pracą pojawi się komentarz nauczyciela o tym, co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak powinien poprawić pracę oraz wskazówki – jak może się dalej rozwijać. Jak wynika z badań nad ocenianiem kształtującym, nie jest korzystne łączenie informacji zwrotnej ze stopniem, w związku z tym oddzielimy od siebie te dwa sposoby oceniania. Każdy z nauczycieli zapowie swoim uczniom, które prace będzie oceniał kształtująco, a które stopniem. Jednak na koniec semestru uczniowie będą otrzymywali tradycyjną oceną wyrażoną stopniem.

 Nowością może być również dla Państwa to, że przed każdym sprawdzianem uczeń otrzyma dokładny zapis tego, co będzie podlegało ocenie i tylko do tego będzie się odnosiła informacja zwrotna nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie zapowie czegoś wcześniej, to nie będzie mógł zwracać na to uwagi w komentarzu. Przestrzeganie takiej swoistej umowy pomiędzy nauczycielem i uczniami da uczniom poczucie bezpieczeństwa i pomoże im się uczyć.

Uczniowie będą mieli podawane cele lekcji i kryteria oceniania do każdej lekcji. Państwo również będziecie mogli się z nimi zapoznać i porozmawiać z dziećmi na temat tego czego się uczą w szkole. Tutaj właśnie poprosimy Państwa o współpracę. Chcielibyśmy, abyście Państwo pytali swoje dzieci o to, czego się w szkole nauczyły, a nie jaki stopień otrzymały.

Ocenianie kształtujące oprócz pomocy uczniom w nauce ma również na celu przejęcie przez nich odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Zależy nam, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę dla siebie, a nie dla stopni. Dlatego chcemy również wprowadzić ocenę koleżeńską i samoocenę (oczywiście nie na stopnie), będzie to ocena przekazywana poprzez informację zwrotną od kolegi lub siebie samego.

 
 

Przy stosowaniu oceniania kształtującego ważna jest współpraca szkoły z rodzicami polegająca na wspólnym omawianiu postępów dzieci w nauce i planowaniu najlepszych warunków do ich rozwoju. W razie jakichkolwiek niejasności zachęcamy do zadawania pytań.

 
 

Nauczyciele