Idea OK zeszytu powstała 7 lat temu. Grupa około 40 nauczycieli skrzykniętych na FB postanowiła wypróbować zeszyt w połączeniu z ocenianiem kształtującym. Przez lata idea się rozwijała i wielu nauczycieli dołożyło swoje doświadczenia.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że OK zeszyt to nie jest rewolucja, nie jest to trudna i czasochłonna sprawa, szczególnie dla nauczycieli, którzy już starają się stosować ocenianie kształtujące w pracy z uczniami. Wspólnie założyliśmy, że to co odróżnia (zadbany) zeszyt uczniowski od OK zeszytu, to obecność w nim – celów lekcji; kryteriów sukcesu do lekcji, zadania edukacyjnego i sprawdzianu; refleksji uczniowskiej i informacji zwrotnej do pracy ucznia. To są elementy podstawowe, ale można do nich dokładać inne, które pomogą uczniom się uczyć.

OK zeszytem szczególnie zainteresowane są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Z całą mocą chciałabym podkreślić, że OK zeszyt może być stosowany na każdym poziomie nauczania, na każdym przedmiocie, a nawet przez pedagoga szkolnego lub rodzica dziecka. Znam wiele przypadków, gdy uczniowie klas maturalnych byli bardzo wdzięczni za prowadzenie z nimi OK zeszytów. OK zeszyt nie tylko pomaga uczniom się uczyć (uczniowie to potwierdzają), ale też nauczycielowi nauczać. Podwójna korzyść.

Rozpoczęcie pracy z OK zeszytem może nastąpić poprzez samodzielne próby (a), wspólne konsultacje z nauczycielem (b) już stosującym OK zeszyt lub zapisanie się na kurs online (c)

  • Przy tej opcji warto zapoznać się z artykułem: https://oknauczanie.pl/jak-zaczac-prace-z-ok-zeszytem,  a następnie po prostu próbować i sprawdzać, co pomaga uczniom się uczyć. Warto mieć pewne doświadczenie w pracy z OK lub rozłożyć wdrażanie OK zeszytu na dłuższy czas i praktykowanie oceniania kształtującego.
  • Z KONSULTANTEM. Ta opcja wymaga znajomości nauczycielki lub nauczyciela, który pracuje już z OK zeszytem i jednocześnie, jest chętny do współpracy i konsultacji. Jeśli nie ma takiego na miejscu, to można napisać apel na stronie OK zeszytu na FB o pomoc we wdrażaniu OK zeszytu. Niektóre osoby, tak zwane Okejki, są nawet chętne do zaproszenia do swojej klasy nauczycieli, aby pokazać, jak praca z OK zeszytem wygląda.
  • Do końca września 2022 roku przyjmujemy zapisy na kurs internetowy OK zeszytu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przyjęliśmy zasadę, że w kursie może uczestniczyć osoba, która brała udział we wstępnym spotkaniu 29 sierpnia. Wychodzimy z założenia, że najlepiej jest zacząć prace z OK zeszytem od początku roku, a nie po kilku miesiącach nauki. Z reguły w tym drugim przypadku odnosi się mniejsze sukcesy. Jeśli nie mogliście uczestniczyć w webinarium wstępnym, to skontaktujcie się z danuta.sterna@ceo.org.pl w celu indywidulanego podejścia do sprawy udziału w kursie. Podczas kursu uczestnik otrzymuje bogaty zestaw materiałów, artykułów, filmów i pomocy okejkowych i jest objęty opieką mentora. Jest to znacznie łatwiejszy sposób poznawania OK zeszytu niż poprzez samodzielną pracę. Zapisy na kurs –  (www.nai.ceo.org.pl)

 

Strona OK zeszytu na FB może być pomocna w każdej z opcji, jednak wpisy na niej nie mają charakteru ciągłego, więc nie można liczyć na stałą opiekę. Jednak zachęcam do zadawania tam pytań innym praktykom OK zeszytu.