Myśląc o zeszycie ucznia sadzimy, że powinien przede wszystkim zawierać

potrzebne uczniowi informacje. Jednak dobrze wykorzystany specjalny OK zeszyt może być czymś więcej, może być zapisem myśli i refleksji, może pomagać się uczyć.

W artykule kilka dziedzin, w których OK zeszyt może być z powodzeniem wykorzystany.

½ strony czytania

 

Jak możemy wykorzystać OK zeszyt?


  • OK zeszyt może służyć do śledzenia postępów ucznia. Nauczycielowi jako

źródło informacji – jak przebiega nauka w klasie, uczniowi do oceny swoich własnych postępów. Może też być źródłem informacji dla rodziców, co się zmieniło przez czas nauki.

  • Zeszyt może służyć do świętowania sukcesu – ile się nauczyłam/em.

Dzięki OK zeszytowi uczeń może się dowiedzieć i ocenić ile się nauczył. Dla nauczyciela może to być powód do
docenienia wysiłków ucznia.

  • OK zeszyt nie musi być ani piękny, ani doskonały.

Ma służyć uczniowi. Najlepiej, gdy całkowicie należy do ucznia i uczeń sam decyduje o jego wyglądzie i zawartości.

  • OK zeszyt jako miejsce do zapisywania ważnych rzeczy.

W OK zeszycie może być wszystko, co potrzebne uczniowie w nauce. Nie warto zaśmiecać zeszytu rozwiazywaniem i wypełnianiem ćwiczeń. Do tego można mieć inny zeszyt lub luźne kartki. Zeszyt powinien zawierać to,
co uczeń uzna, że mu się przyda. To jest miejsce, w którym uczeń może zebrać swoje myśli i zapisać je.

  • Z OK zeszytem można sprawdzać wiedzę.

Jeśli podczas sprawdzianu uczeń może korzystać z OK zeszytu, to uczy się zapisywania w nim rzeczy ważnych i w sposób skondensowany, tak aby można było szybko odszukać to, co jest potrzebne.