Czy zeszyt w przedszkolu to dobry pomysł?

Zdaniem autorki artykułu Connie Morris, z którego korzystam, prowadzenie zeszytu przez dziecko w wieku przedszkolnym może być magicznym doświadczeniem. Dzieci nie muszą pisać słów, ale mogą przekazywać myśli obrazami.

Prowadzenie zeszytu polega na tym, że nauczycielka lub opiekun może czytać dzieciom książki, a one mogą rysować lub malować to co usłyszały. Dzięki temu wzrasta samoświadomość dziecka i jego świadomość społeczna oraz poprawia się spojrzenie na świat. Poprzez symbole, ilustracje w połączeniu z literami i słowami przygotowuje się grunt do rozwijania umiejętności czytania i pisania. Dzieci zauważają strukturę historii: początek, środek i koniec.

Dzięki rysunkom dzieci opiekunowie mają wgląd w to, co dzieci czują, co uważają, że odczuwają inni. Można zidentyfikować obawy i to co dzieci cieszy.

Warto zacząć pracę z książką od okładki i podania nazwiska pisarza i ilustratora. Zapytać dzieci, co mówi sama okładka, o czym ich zdaniem może być historia przedstawiona w książce.

W czasie czytania warto robić przerwy, aby porozmawiać z dziećmi o tym, co czują bohaterowie książki, jakie podejmują decyzje.

Dzieci mogą porozmawiać ze sobą, o swoim doświadczeniu, czy już spotkały się z czymś podobnym. Powiązania własnego życia z życiem bohaterów, pozwala rozwinąć nastawienia na rozwój, empatię, zrozumienie, świadomość i odporność. Dzielenie się przemyśleniami z rówieśnikami buduje pewność siebie i kreatywność.

Rysowanie związane z opowiadanymi lub czytanymi historiami zmniejszają niepokój dziecka, umożliwiają „myślenie” ołówkiem lub kredkami.

Na początku dzieci przeważnie robią schematyczne rysunki, potem rysunki stają się już pewną historią, a nawet pojawiają się litery lub słowa.

Dorosły może udzielić uczniom podpowiedzi poprzez zadanie tematu lub pytania. Na przykład: Narysuj, co czuje miś z tej historii. Jaką okładkę namalowałbyś dla tej książki?

W trakcie, gdy dzieci rysują nauczyciel może podejść do każdego z nich i poprosić, aby dziecko wyjaśniło swój rysunek. Opiekun może zanotować słowa dziecka na przylepnej karteczce i przykleić na dole rysunku. Pomoże to powrócić do rysunku później, pokazać go rodzinie i wyjaśnić.

Prowadzenie zeszytu ma wiele zalet:

  • Dzieci koncentrują się na przekazywanej historii, gdyż chcą ją dobrze oddać w rysunku.
  • Rozmawiają z rówieśnikami o tym, co chcą narysować, dzielą się własnymi poglądami i odczuciami, słuchają opinii innych.
  • Jest to pomoc w myśleniu wizualnym i w przygotowaniu do późniejszego pisania.
  • Rysunki są w jednym miejscu i można do nich wrócić w każdej chwili.

Korzystałam z artykułu autorstwa Connie Morris

https://www.edutopia.org/article/introducing-journaling-young-children?utm_content=linkpos1&utm_campaign=weekly-2024-02-28&utm_medium=email&utm_source=edu-newsletter

Myślę, że ta propozycja jest do wykorzystania, nie tylko przez opiekunki w przedszkolu, ale też w domu, na przykład przez babcię lub dziadka. Taki zeszyt może być bardzo dobrą pamiątką, dotyczącą przeczytanych książek.