Tym razem kilka wskazówek dla nauczycieli od naukowców, zajmujących się uczeniem. Wskazówki są praktyczne. Część z nich jest nam dobrze znana, ale warto o nich pamiętać planując proces nauczania. W dużej mierze wskazówki polegają na zaangażowaniu uczniów w proces uczenia się i uczynienia go efektywnym. Takie podejście daje szansę na to, aby uczniowie stawali się autorami swojego procesu uczenia się, czyli byli samodzielni i odpowiedzialni w uczeniu się. A to jest cel oceniania kształtującego.

  1. Wykład przerywany

Długie wykłady nie dają spodziewanego efektu, utrudniają uczniom zrozumienie. Już po 10 minutach zdolność ludzkiego mózgu do zapamiętywania faktów i pojęć gwałtownie spada. Uczący się potrzebują „przerwy w pracy mózgu”. Gdy wykład trwa za długo frustracja i znudzenie związane ze słuchaniem i próbą uchwycenia ogromnej ilości nowych informacji, często wyłączają mózg ucznia, blokując dalsze uczenie się.

Eric Jensen, autor książki – Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching , radzi nauczycielom, aby planowali przerwy w wykładach, aby utrzymać uwagę i poziom energii uczniów. Aby przerwy były skuteczne, powinny być powtarzane co trzy minuty. Eric Jensen proponuje różne rodzaje przerw, jak np. szybkie angażujące demonstracje, pokaz rekwizytów, zadawanie pytań i interakcje pomiędzy uczniami.

  1. Zapamiętywanie

Zapamiętywanie jest niezbędne do uczenia się, ale według naukowców zajmujących się nauczaniem wiele starych metod nie działa. Na przykład ponowne czytanie podręcznika i sporządzanie notatek przez uczniów nie jest skuteczną techniką zapamiętywania. Znacznie lepszymi strategiami są: sporządzanie fiszek, wykonywania autotestów lub samodzielne wymyślanie zadań kontrolnych i problemów naukowych do rozwiązania. Naukowcy doradzają również, aby uczniowie tworzyli i korzystali ze schematów  i map myślowych, aby powiązać nowe informacje, których się uczą, z materiałem, który już znają i  rozumieją. Nowa i stara wiedza powinny zawsze być ze sobą połączone, ponieważ zwiększa to pamięć. Rozpoznanie przez mózg nawet jednego słowa aktywuje i ponownie „podgrzewa” wzorce pamięciowe w korze mózgowej, tworząc uczucie „pamiętam to”, co też zmniejsza napięcie i stres.

Naukowcy uważają, że brak stopni w ocenianiu bieżącym również zachęca do zapamiętywania, dzieje się tak dlatego, że uczniowie bez oceny stopniem mogą mieć dobre doświadczenie sukcesu.

  1. Powtarzanie

Powtarzanie jest często postrzegane jako nudne. Mimo to uczenie się tego samego materiału, sprawia, że ​​mózg jest zainteresowany. Według badań dzieje się tak dlatego, że mózg stara się połączyć nowe informacje ze znanymi.

Warto więc pracować nad zapamiętywaniem, na przykład poprzez formułowanie wierszyków, piosenek, tworzenie plakatów i przedstawień graficznych.

Docenianie i zachęcanie do wysiłku zapamiętywania dają również pozytywne efekty.

  1. Podział na części

Prostu technika, która dzieli duże ilości treści na mniejsze etapy, ułatwia przetwarzanie i zapamiętanie.

  1. Aktywne uczenie się

Aktywne uczenie się polega na zaangażowaniu ucznia w proces uczenia się. Przykłady aktywnego uczenia to: odgrywanie ról, projekty grupowe, wzajemne nauczanie, debaty i pokazy uczniów, po których następuje dyskusja w klasie. Wszystko to, co angażuje uczniów.

  1. Nastawienie na rozwój

Termin – nastawienie na rozwój pochodzi od profesor Carol Dweck, polega na uznaniu prawdziwości poglądu, że zdolność mózgu do uczenia się może być kształtowana. Czyli inteligencja nie jest wrodzona, tylko można nad nią pracować. Zdolności poznawcze stają się silniejsze, im częściej ich używamy.

Nauczyciele, którzy kładą nacisk na nastawienie na rozwój, mogą pomóc uczniom rozwinąć ich inteligencję poprzez przekonanie ich, że wkładanie wysiłku w uczenie się, powoduje, że stają się mądrzejsi.

  1. Ruch i sen

Naukowcy zajmujący się mózgiem wiedzą, że ciało jest ściśle powiązane z mózgiem . Granie muzyki, ćwiczenia, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i medytacja zwiększają możliwości mózgu. Nauczyciele przedmiotów często skarżą się na to, że brak im czasu na  aktywności fizyczne. Dlatego cenne są zajęcia sportowe pozalekcyjne.

Sen to kolejna pobudzająca umysł czynność, która jest szczególnie pomocna w procesie uczenia się. Osiem do dziesięciu godzin dziennie jest dobrym czasem snu dla nastolatków, przy czym najważniejszy jest sen późniejszy, a nie początkowy.

Korzystałam z artykułu: https://www.the74million.org/article/6-brain-based-learning-strategies-and-study-skills-that-help-teens-learn/