27 marca spotkaliśmy się w gronie tak zwanych OKejek, czyli osób, które są w tym roku mentorkami w kursie OK zeszyt. Rozmawialiśmy o tym jakiej rady udzieliłyby Okejki sobie i nauczycielom planującym pracę w następnym roku szkolnym z OK zeszytem Wypowiedzi można podzielić na kilka kategorii:

  1. Ufać sobie.

Doceniać siebie i swoje pomysły. Nie naśladować na siłę innych, tylko zaufać sobie. Trzymać się swojej linii.

  1. Rozmawiać z uczniami

Wyjaśniać uczniom, dlaczego – OK zeszyt, jakie korzyści mogą mieć z prowadzenia OK zeszytu. Pytać uczniów, co daje im praca z celami i kryteriami i z OK zeszytem.

  1. Podążać za uczniami

Pytać uczniów o zdanie. Nie mieć sztywnego planu. Modyfikować prowadzenie OK zeszytu na bieżąco. Podążać za opinią uczniów. Pozwolić uczniom na kreatywność. Pozostawić uczniom autonomię w prowadzeniu OK zeszytu.

  1. Szukać sprzymierzeńców

W innych nauczycielach i w rodzicach uczniów. Nie być z OK zeszytem samotnym.

  1. Wklejki

Nie „zachłystywać się” wklejkami. One nie są najważniejsze.

  1. Sens dla uczniów

Pokazać uczniom, że OK zeszyt ma sens i się przydaje, np. pozwolić na korzystanie z niego na sprawdzianie.

  1. Pozyskać sprzymierzeńców w rodzicach.

Szczególnie w klasach młodszych. Pokazać rodzicom sens prowadzenia OK zeszytu i widoczny proces uczenia się w OK zeszycie.

  1. Informacja zwrotna

Dawać uczniom więcej pisemnej informacji zwrotnej w OK zeszycie.

  1. Częściej zaglądać do OK zeszytów uczniów,

Dzięki temu analizować potrzeby ucznia.

  1. Zgodzić się na ewolucję OK zeszytu.

Próbować różnych rzeczy, proponować uczniom i sprawdzać, czy przynoszą korzyści. Jeśli nie to porzucić.

W zebraniu wzięły udział: Jola Podsiadły, Kasia Jakubowska, Alicja Nehring, Jola Gęca, Basia Bartnik, Michał Szczepanik, Beata Minta, Ela Łuczkiewicz, Lidia Wacławek, Monika Soroka i Danuta Sterna