Ten wpis będzie agitował za nieocenianiem prac domowych. Pisałam o tym wczoraj: https://oknauczanie.pl/10-wskazowek-do-pracy-domowej, ale warto dodać jeszcze kilka argumentów.

Każdy z nauczycieli widział ucznia, który rano w pośpiechu bez zrozumienia przepisuje prace domową od kolegi. Może też poprosić kogoś, aby za niego odrobił pracę, nauczyciel nie jest w stanie tego sprawdzić. Jeśli uczeń wie, że praca będzie oceniana, to robi wszystko, aby się nią wykazać.

Głównym powodem nieodrabiania prac domowych jest poczucie braku sensu. Jeśli powodem dla jej wykonania jest tylko uzyskanie stopnia, to praca nie ma sensu.

Jak zatem motywować uczniów do odrabiania pracy domowej, bez jej oceniania? Trzy wskazówki.

Wszyscy wiemy, że aby osiągać dobre wyniki, niezbędna jest praktyka. Muszą o tym wiedzieć również uczniowie. Można użyć porównania ze sportem – aby osiągnąć sprawność trzeba trenować. Wielu uczniów nie zauważa tego związku. Uważają, że człowiek rodzi się zdolny lub niezdolny i nie widzą, że dla osiągniecia sukcesu niezbędny jest wysiłek. Potrzebne jest spojrzenie ukierunkowane na rozwój, które wprowadza od lat do edukacji profesor Caroll Dweck. Główna myśl jej teorii polega na tym, że inteligencja jest plastyczna i można ją kształtować przez wkładany wysiłek.

Trzeba przekonać uczniów, że odrabianie prac domowych im się „opłaca”. Zaplata jednak nie jest w ocenie, a w pomocy w nauce.

Dlatego warto uczniom tłumaczyć, po co zadajemy im pracę domową i jakie korzyści dzięki jej odrobieniu będą mieli.

  1. Sprawdzać i przekazywać informację zwrotną

Uczeń powinien mieć możliwość przekonania się, czy wykonał zadanie dobrze, bez tego nie będzie miał motywacji do wykonywania pracy.

Każdy z nas uczył się języka obcego, przypomnijmy sobie ćwiczenia językowe, które wykonywaliśmy. Gdybyśmy nie wiedzieli, czy dobrze je robimy, to nie widzielibyśmy sensu ich wykonywania.

Trzeba udostępnić uczniom wgląd w dobrze wykonaną pracę, ale to może być za mało. Warto przekazać informację zwrotną indywidualną. Można po przedstawieniu prawidłowo wykonanej pracy zorganizować ocenę koleżeńską. To ułatwia uczniom wykonanie oceny koleżeńskiej, a nauczycielowi oszczędza czas. Dzięki ocenie koleżeńskiej w formie informacji zwrotnej uczniowie otrzymują konieczną im informację.

  1. Uczeń jest odpowiedzialny za swoją naukę.

Zwolennicy prac domowych uważają, że ich wykonywanie zmusi uczniów do nauki. Jednak z niewolnika nie ma pracownika. Dla uczniów, którzy nie czują odpowiedzialności za swoją naukę, wykonywanie pracy, która nie będzie oceniona stopniem traci sens.

Warto związać dwie sprawy: odrabianie prac domowych i efekty uczenia się. One, jak pisałam wcześniej, nie każdemu uczniowi się łączą. Dlatego trzeba uruchomić refleksję – jak przygotowywałem się do sprawdzianu i jaki wynik uzyskałem.

Pewnym sposobem jest zaczynanie lekcji od nawiązania do pracy domowej. Wtedy uczniowie widzą sens jej wcześniejszego przygotowania.

Można notować liczbę odrobionych prac przez ucznia, wtedy mamy argumenty dla ucznia i jego rodziców i w zorganizowaniu uczniowi pomocy w uczeniu się.

Wszystkie te trzy wskazówki prowadzą do jednej zasady – zadawajmy z sensem!

Inspiracja artykułem Crystal Frommert: https://www.edutopia.org/article/motivating-students-do-ungraded-homework