Jesteśmy po spotkaniu inicjatywy – Frajda z nauczania, poświęcone było zadawaniu prac domowych uczniom. Zanim spłyną do mnie przykłady wartościowych prac domowych, zacytuję kilka wypowiedzi uczestników spotkania:

Gdy zadaję prace domową zawsze zastanawiam się, co dzięki temu uzyskam.

Zadaję prace domowe dla chętnych i ich nie oceniam.

Staram się zadawać takie prace domowe, które łączą różne dyscypliny.

Pytam uczniów – co było łatwe, a co trudne w pracy domowej.

Zadaje praca domową, która polega na wyciagnięciu wniosków z podanej reguły.

Nie zadaję zadań z podręcznika, staram się, aby polecane przeze mnie prace były niezwykle.

Zadaję zadania typu: sprawdź lub zbadaj. Uczniowie muszą wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Zadaję zadania typu: początek, środek i koniec. Pokazuję środek, a uczniowie mają dopisać początek i koniec.

Tłumaczę rodzicom, że odrabiając prace za dzieci szkodzą dzieciom. Udaje mi się nimi w tej sprawie dogadać.

Zadaje uczniom pytanie, a ich pracą domową jest poszukanie na nie odpowiedzi. Ważne, aby prace domowe były zgodne z celem lekcji.

Czasami zadaję prace domową, która ma na celu utrwalenie tego, co było na lekcji. W moich praca domowych uczniowie musza przedstawić tok swojego rozumowania.

Czasami pracą domową wyprzedzam następna lekcję, np. polecam uczniom rozwiązanie zagadki związanej z następna lekcją lub obejrzenie krótkiego filmu związanego tematycznie z następną lekcją.

Lubię prace domowe wyzwalające kreatywność ucznia.

Prace domowe moich uczniów nie muszą być idealne, dopuszczam błędną odpowiedź.

Zadaję prace domowa polegające na wykonaniu pomocy naukowej, która przyda się na następnych lekcjach. Dzięki temu ma wiele pomocy w klasie.

Zadaję pracę: „sprzedam, kupię, rozwinę”, polegającą na określeniu przez ucznia: sprzedam – to czego się nauczyłem/am; kupię – to  czego jeszcze nie wiem; rozwinę – to, co chce doskonalić.

Najbardziej jestem zadowolona, gdy sam uczeń proponuje, co zrobi jako pracę domową.

Moi uczniowie mogą wybrać, czy chcą wykonywać prace indywidulanie, w parze, czy w grupie.

Pozostawiam uczniom wybór formy pracy domowej, np. wiersz, rysunek, dialog, film itp.

Zadaję zadania z wychowania fizycznego. Nazywam je – challenge, polegają na stawianiu odpowiednich wyzwań ruchowych dla uczniów i zapisywaniu osiągniętych wyników.

Proponuję uczniom tworzenie książki sukcesu – uczniowie opracowują podsumowanie tematu i mogą go używać podczas sprawdzianu.

Zadaję uczniom pracę domową w formie mini projektu rozciągniętego w czasie, przeważnie jest to związane z wykonaniem doświadczenia.

Przed klasówką zadaję (dobrowolną) pracę domową polegająca na wykonanie w domu testu próbnego, jako przygotowania do testu właściwego.

W jednym z następnych wpisów zamieszczę konkretne przykłady prac domowych, które warto zadawać uczniom i te, które nie warto.