Drogie matematyczki i drodzy matematycy uczący w szkołach ponadpodstawowych! Mamy dla Was prezent i propozycję.

Pomysł narodził się dzięki pytaniu zadawanemu przez naszych uczniów : „Po co mi to?”

Cały tekst ma 31 stron, dlatego nie zamieszczam scenariuszy lekcji. Jeśli ktoś z Was chciałby się z nimi zapoznać proszę, napisać do mnie: danuta.sterna@gmail.com, wtedy wyślę mailem.

Pewnie często spotkaliście się z takim pytaniem ze strony uczniów. Ogromnie jest ono denerwujące w kontekście przeładowanej podstawy programowej, nieuchronnie czekających nas egzaminów, przepadających lekcji i za małej liczby godzin lekcyjnych.

Z grupą nauczycieli matematyki, postanowiliśmy opracować zadania, które pomogą naszym uczniom zrozumieć – po co się czegoś uczą. Proponujemy krótkie zadania na początek lekcji (tak zwane zadania na dobry początek) uświadamiające uczniom, że to czego będą się uczyć, może im się przydać w życiu.

Opracowaliśmy 18 takich zadań, którymi się z Wami dzielimy. Zadania mają określony 8 punktowy schemat:

SCHEMAT

Opracowaliśmy kilka zadań, według ośmiopunktowego schematu:

Tytuł (opisujący zadanie na dobry początek)

 1. cele lekcji (lekcji – do której planujemy zadanie na dobry początek)
 2. wyjaśnienie (dlaczego to zadanie pokazuje zastosowanie matematyki i dlaczego jest zgodne z celem lekcji)
 3. polecenie do zadania ( w formie, jaką podamy je uczniom)
 4. kryteria sukcesu do zadania (po czym poznamy, że zadanie zostało dobrze rozwiązane)
 5. wiedza i umiejętności „przed” (co uczniowie muszą widzieć i umieć, aby mogli to zadanie rozwiązać)
 6. sposób podsumowania pracy uczniów (w jaki sposób pozyskamy refleksję uczniów na temat tego zadania)
 7. zalecany sposób pracy nad zadaniem (czy polecamy pracę indywidulaną, w parach czy w grupach)
 8. czas (przewidywany czas na rozwiązanie przez uczniów zadania)

CO DALEJ?

Jeśli ktoś z Was też chciałby się podzielić z innymi zadaniem na dobry początek odpowiadającym na pytanie – Po co mi to?, które zamieścimy w tym dokumencie, to prosimy o przysyłanie zadania na adres: danuta.sterna@gmail.com.

AUTORZY ZADAŃ I UCZESTNICY GRUPY

 • Hanna Mąka (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku),
 • Joanna Walczak (Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu),
 • Joanna Sułek (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim),
 • Bożena Kirc (Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wróblowicach),
 • Wojciech Andruszkiewicz (Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie),
 • Gabriela Ledachowicz (Technikum nr 19 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu),
 • Michał Szymczak (Zespół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych w Toruniu),
 • Dorota Saj (Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach),
 • Agnieszka Grabas(Zespół Szkól w Gorzowie Śląskim)
 • Anna Kaleta Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
 • Jolanta Ćwintal – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
 • Danuta Sterna
 • Barbara Uniwersał

 

SPIS TREŚCI

Przykłady zastosowania logarytmów w zadaniach praktycznych – Anna Kaleta  – str. 3

Funkcja liniowa – Bożena Kirc i Hanna Mąka  – str. 5

Funkcja wykładnicza – Dorota Saj  – str. 7

Rodzaje błędówHanna Mąka – str. 9

Trójkąty podobne – Hanna Mąka – str. 10
Ciąg arytmetycznyHanna Mąka i Gabriela Ledachowicz  – str. 12

Suma ciągu arytmetycznego – Jolanta Ćwintal – str. 14

Równania wymierne – Dorota Saj – str. 15

Twierdzenie Pitagorasa – Agnieszka Grabas – str. 17

Wyrażenia algebraiczne – Danuta Sterna – str 18

Odchylenie standardowe – Hanna Mąka – str. 20

Zadanie ze stereometrii – Danuta Sterna, Hanna Mąka , Gabriela Ledachowicz  – str. 22

Czworokąt w okręgu – Bożena Kirc – str. 24

Pola powierzchni i objętości brył  – Joanna Sułek – str. 25

Układy równań – Joanna Sułek – str. 26

Suma ciągu geometrycznego-  Joanna Walczak – str. 28

Wyrażenie wymierne, proporcjonalność odwrotna  – Joanna Walczak – str. 29

Nierówność wykładnicza – Wojciech Andruszkiewicz – str.30

Ekstrema funkcji – Wojciech Andruszkiewicz – str.31