Dwa mity edukacyjne, których warto unikać

  1. Nauczanie zgodnie ze stylami uczenia się

Koncepcja stylów uczenia się stała się popularna w latach 70 tych XX wieku, nauczyciele postrzegali ją jako prosty sposób na efektywne nauczanie. W pierwszej dekadzie XXI wieku badania wykazały, że nie ma żadnego wiarygodnego dowodu na to, że takie nauczanie pomaga w osiąganiu lepszych wyników w nauce . Badanie przeprowadzone w 2023 r. pokazują dodatkowo, że taki sposób nauczania może prowadzić do stygmatyzowania uczniów. Na przykład nauczyciele i rodzice ocenili „wzrokowców” jako bardziej inteligentnych, „uczniów praktycznych” jako bardziej wysportowanych, a uczniów kinestetycznych jako uzdolnionych w przedmiotach ścisłych.

Style uczenia się pozostają jednym z najbardziej szkodliwych mitów w edukacji, gdyż wypaczają sposób, w jaki nauczyciele, rodzice, a nawet rówieśnicy postrzegają potencjał uczniów.

  1. Lekcje z przedmiotów ścisłych nie powinny być łączone z przedmiotami artystycznymi

Według badania przeprowadzonego w 2019 roku przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przedstawianie nauki w ruchu lub z wykorzystaniem artystycznych zasobów może pomoc w uczeniu się.

Naukowcy odkryli, że sztuka i nauka okazały się zaskakująco dobrymi partnerami. Poproszenie uczniów, aby na lekcji chemii lub astronomii o wykonali rysunki, zatańczyli lub zaśpiewali zwiększa efektywność nauczania bardziej niż tradycyjne nauczanie w postaci odpowiedzi na pytania. Szczególnie korzystne jest włączenie elementów artystycznych dla uczniów z trudnościami w nauce. Nie mają znaczenia zdolności artystyczne, chodzi o sam akt artystyczny, który pomaga uzyskać dostęp do wcześniejszej wiedzy, nawiązać połączenia z nowymi informacjami i utrwalić pamięć na temat nowych treści.

Zaczerpnięte z artykułu Steve’a Merrilla i Youki Terada na portalu Edutopia