Czytam dużo artykułów na temat edukacji opublikowanych w Stanach Zjednoczonych i Australii. Cyklicznie powracają artykuły na temat nauczania matematyki. Dlaczego to jest taki „killer” przedmiot? Z jednej strony mówimy – Królowa nauk, a z drugiej – Nienawidzę matematyki. Nie najlepsza to królowa, której naród nienawidzi.

W tym artykule zajmę się wskazówkami – co może zrobić nauczyciel matematyki?

  1. Okazuj empatię

Empatię definiuje się jako zdolność odczuwania emocji innych ludzi, połączoną ze zdolnością wyobrażenia sobie, co ktoś inny może myśleć lub czuć. Dla nauczyciela oznacza to uwzględnienie perspektywy ucznia i odłożenie na bok osądzania. Aby uczyć matematyki z empatią, nauczyciel może zacząć od pielęgnowania wspierającej społeczności w klasie. Budowanie drużyny, do której należą wszyscy uczniowie i nauczyciel. Wspólny cel i wsparcie.

Autor artykułu, z którego korzystam poleca:
Nauczanie z empatią (Understood.org)
7 sposobów pielęgnowania radości i empatii na lekcjach matematyki (Greater Good Magazine)

  1. Dostosowuj swoje nauczanie do wskazówek pochodzących z badań edukacyjnych naukowych

Mamy wiele badań koncentrujących się na pozyskiwaniu dowodów na skuteczne nauczanie. Warto się  z nimi zapoznać. Ale również warto samemu eksperymentować i sprawdzać – co się opłaca, poszukiwać sprawdzonych metod.

Autor artykułu, z którego korzystam poleca:
Ocenianie i nauczanie matematyki w oparciu o przekonania kontra dowody  (Amanda VanderHeyden i Robin Codding)

Kurs intensywnej interwencji w matematyce (NCII)

  1. Współpracuj z rodzinami

Budowanie relacji z rodzicami i/lub opiekunami uczniów pomaga im zrozumieć znaczenie sukcesu matematycznego. Można na przykład organizować tak zwane noce matematyczne w szkole, konkursy zachęcające do rozwiązywania problemów matematycznych. Ale przede wszystkim, ważne jest informowanie rodziców o postępach ich dziecka.

Autor artykułu, z którego korzystam poleca:
Angażowanie rodzin w sukces matematyczny (IES REL)
Uczynienie matematyki sprawą rodzinną (Harvard GSE)

  1. Buduj pewność siebie w matematyce

Koncentrowanie się na pewności siebie w matematyce jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania uczniów do sukcesu i to na całe życie. Po pierwsze pozytywne nastawienia do zdolności dziecka może pomóc mu się rozwijać. Po drugie stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesu zmniejsza ich obawy przed matematyką.

Autor artykułu, z którego korzystam poleca:

Pasja i nauka matematyki  (praca domowa jest głupia)
Jak budować pewność matematyczną uczniów za pomocą praktyk podtrzymujących kulturę
(KQED Mind/Shift)

 

Opisałam, co znalazłam w artykule: https://www.springmath.org/resources/math-intervention-tool-kit?utm_source=smartbrief&utm_medium=spotlight&utm_campaign=toolki , jednak bez przeczytania polecanych linków jest to mało przydatne. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana treścią zawartą w linkach to pod tym wpisem napisz cyfrę od 1 do 4, zgodnie z numeracja powyżej lub napisz do mnie: danuta.sterna@ceo.org.pl. Spróbuję sprostać.

 

I jeszcze 5 wskazówek dla nauczania matematyki pochodzących z: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKXgmLlDSVMzQGvRPjJGzvvrHcdQkMDrwqGdMKcdcDgJcxwPvjrMjGHKWhnwDCCktBG

  1. Dostosuj swoje nauczanie do wszystkich uczniów. Każdy uczeń powinien znaleźć dla siebie coś inserującego i być w stanie osiągnąć swój sukces.
  2. Dostosuj swoje nauczanie do potrzeb danej klasy.
  3. Wyjaśnij uczniom ważna pojęcia i używane słownictwo matematyczne.
  4. Wprowadzaj nowe terminy i odwołując się do kontekstu ze świata rzeczywistego.
  5. Korzystaj z oceniania kształtującego, aby pozyskiwać informację o postępach uczniów i dostosuj do tej informacji swoje nauczanie.

Też dość ogólne wskazówki, mam nadzieję, że w artykułach pod linkami znajdę więcej konkretu.