Korepetycje w Polsce mają bardzo złą prasę i całkiem słusznie, bo jako płatne wyręczanie szkoły z nauczania są naganne. Inaczej rozumiane jest to pojęcie w USA. Tam korepetycje polegają na bezpłatnych zajęciach organizowanych przez szkołę, dla uczniów mających trudności. Znalazłam artykuł Jill Barshay przekazujący badania na temat tego zjawiska zebrane przez Hechinger Report. Może być on też ciekawy dla polskich realiów w kontekście pomocy uczniom w nauce, szczególnie po nieefektywnej nauce online w czasie pandemii.

Przekażę kilka wątpliwość i wskazówek dla organizacji programu korepetycji, wynikających z prowadzonych badań w USA. W następnym wpisie (jutro) postaram się wyciągnąć wnioski dotyczące rad, które można byłoby zastosować u nas.

Badania prowadzone w USA wskazują, że codzienne korepetycje to jeden z najskuteczniejszych sposobów pomagania dzieciom mającym trudności w nauce w nadrabianiu zaległości. Przeprowadzono sto randomizowanych badań kontrolnych. Jedno z najczęściej cytowanych dotyczy programu korepetycji w szkołach średnich w Chicago, w ramach którego uczniowie dziewiątej i dziesiątej klasy uczyli się matematyki przez dodatkowy rok lub dwa w ramach codziennej dawki korepetycji. Okazało się, że taka praktyka może zrównoważyć straty w nauce spowodowane pandemią. Po tym badaniu administracja Bidena zaleciła szkołom wykorzystanie 190 miliardów dolarów z federalnych funduszy naprawczych na korepetycje. Obecnie prawie 40 procent amerykańskich szkół publicznych oferuje program korepetycyjny i planowane jest, że w roku szkolnym objętych nimi będzie 11% uczniów.

Wątpliwości i wskazówki:

  1. Czas odbywania się korepetycji

Wygląda na to, że korepetycje powinny odbywać się w czasie pobytu ucznia w szkole, w godzinach lekcyjnych. Taka organizacja jest wyzwaniem dla dyrektorów szkół. Uczniowie mają już zaplanowany obfity rozkład lekcji i nie ma wystarczającej liczby wolnych sal lekcyjnych. Najłatwiejszą opcją jest planowanie korepetycji na koniec dnia szkolnego w programie zajęć pozalekcyjnych.

W stanie Nowy Meksyk zaoferowano uczniom szkół średnich bezpłatne 45-minutowe sesje wideo online trzy razy w tygodniu – wieczorami i w weekendy. Do korepetycji zostało zakwalifikowanych 34000 uczniów, ale zgłosił się na nie tylko 500. Rozumiem, że uczestnictwo w korepetycjach jest dobrowolne. Badacze doszli do wniosku, że korepetycje pozaszkolne nie są dobrym rozwiązaniem Od tego czasu stan zaczął planować korepetycje w ciągu dnia szkolnego. Frekwencja poprawiła się.

  1. Kto ma prowadzić korepetycje? 

40 procent szkół twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem korepetytorów.

Stan Nowy Meksyk płaci korepetytorom internetowym 50 dolarów za godzinę korepetycji. Jednak bardziej powszechne wynagrodzenie godzinowe wynosi od 20 do 30 dolarów. Kształceniem korepetytorów i ich wynajmowaniem zajmują się firmy szkoleniowe. Szkoły korzystają z nich, ponieważ ten sposób nie obciąża nauczycieli pracujących w szkole. Kłopot polega na tym, że program korepetycji może nie być skorelowany z tym, czego uczniowie uczą się w szkole oraz komunikacja między korepetytorami a nauczycielami uczącymi w klasach jest zbyt słaba. Kłopotem jest też rotacja korepetytorów i brak nawiązywania przez nich relacji z uczniami.

Próby (w hrabstwie Fulton) bezpośredniego zatrudniania korepetytorów przez szkoły w firmach też się nie sprawdziły, gdyż nie uznawano tak zatrudnianych korepetytorów za specjalistów. Jednocześnie nauczyciele uczący w szkole nie chcieli pełnić tej funkcji, gdyż uważali, że mają ważniejsze obowiązki niż korepetycje i twierdzili, że już są nadmiernie obciążeni.

Chicago zdecydowało się na zatrudnianie nauczycieli z centrali. Szkoły jednak preferowały nauczycieli związanych ze szkołą, jako potencjalnych przyszłych pracowników danej szkoły.

Widać, że obie opcje nie są idealne. Dobra wiadomość jest taka, że ​​efekty (np. w korepetycjach z czytania) są takie same w przypadku korepetytorów zatrudnionych z zewnątrz, jak też nauczycieli pracujących w szkole.

Nie ma też jednoznacznych danych mówiących o korzyściach wynikających z korepetycji, dane są niespójne. Niektórzy uczniowie zrobili mniejsze postępy w czytaniu niż zwykle w ciągu roku bez korepetycji, inni zyskali prawie dodatkowy rok nauki czytania – o 88 procent więcej.

  1. Skuteczność korepetycji wideo 

Sprowadzenie armii nauczycieli – korepetytorów łączy się z wieloma problemami logistycznymi i bezpieczeństwa. Korepetycje online mogłyby być dobrym rozwiązaniem.

Proponowane są korepetycje wideo. Ich zaleta jest, że mogą odbywać się z dużą intensywnością i być prowadzone przez dobrze wyszkolonego nauczycielem, który stosuje dobry kontrolowany program nauczania. Jednak uczniowie nie są tak samo zmotywowani do pracy podczas korepetycji wideo, jak podczas zajęć osobistych. Wiemy o tym po doświadczeniu pandemii. Nie wiadomo, czy małe, regularne dawki korepetycji wideo mogłyby być skuteczne.

W latach 2020 i 2021 przeprowadzono dwa badania dotyczące korepetycji online. Randomizowane badanie kontrolne przeprowadzone we Włoszech dało dobre wyniki, zwłaszcza gdy uczniowie otrzymywali korepetycje cztery razy w tygodniu. Doświadczenie w Chicago nie wykazało żadnych rezultatów korepetycji wideo. Jednak w Chicago wykładowcami byli nieopłacani wolontariusze i wielu uczniów opuszczało zajęcia. Zarówno korepetytorzy, jak i uczniowie często się nie pojawiali na zajęciach.

Pierwszą randomizowaną, kontrolowaną próbę programu wirtualnych korepetycji z czytania przeprowadzono w roku szkolnym 2022–23 w dużej sieci szkół w Teksasie. Przedszkolaki oraz uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymywali 20 minut korepetycji wideo cztery razy w tygodniu, od września do maja, prowadzonych przez organizację zajmującą się nauczaniem wczesnego czytania o nazwie OnYourMark. Pomimo zastrzeżeń dotyczących podłączania małych dzieci do komputerów ze słuchawkami, korepetycje zakończyły rok z wyższymi uczniów  wynikami DIBELS (będącymi miarą biegłości w czytaniu dla małych dzieci), niż uczniowie, którzy nie korzystali z korepetycji.

Indywidualne korepetycje wideo czasami zapewniały dwukrotnie większy przyrost umiejętności czytania niż korepetycje wideo w parach. Pokazuje to różnicę między korepetycjami online a korepetycjami stacjonarnymi, gdzie większe grupy składające się z dwóch i trzech uczniów również mogą być bardzo skuteczne. Badanie to opublikowano w październiku 2023 r.

Wyniki badań nad korepetycjami wideo nie są jednoznaczne. Wyniki badania mogą w dużej mierze zależeć od tego, czy grupa kontrolna porównawcza nie otrzymuje niczego, czy też otrzymuje inną alternatywę dodatkowej pomocy.

Najważniejszą rzeczą jest ustalanie optymalnej liczby uczniów, z którymi korepetytor może jednocześnie pracować online. Wygląda na to, że nauczanie trzech uczniów online znacznie różni się od nauczania trzech uczniów osobiście.

  1. Koszty

Główną wadą każdego rodzaju korepetycji, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych, jest ich koszt. Korepetycje mogą kosztować 4000 dolarów na ucznia, który otrzymuje ponad sto godzin korepetycji. Prowadzone są badania – jak obniżyć koszty korepetycji, łącząc korepetycje osobiste z praktyką online.

W marca 2023 r. Laboratorium Edukacyjne Uniwersytetu w Chicago opublikowało badania nad korepetycjami w czteroosobowych grupach z osobistym nauczycielem. Korepetytorzy ściśle współpracowali z dwoma uczniami na raz, podczas gdy pozostali dwaj uczniowie niezależnie pracowali nad problemami online według specjalnego programu. Nauczyciel monitorował prace wszystkich uczniów. Okazało się, że ten system przynosi prawie takie same korzyści, jak zajęcia, podczas których korepetytorzy pracowali tylko z dwoma uczniami na raz. Koszty były niższe: 2000 dolarów na ucznia, znacznie mniej niż w drugiej opcji – 3000–4000 dolarów.

Obecnie badacze próbują określić, ilu uczniów optymalnie powinno brać jednocześnie udział w korepetycjach, zarówno prowadzonych online, jak i stacjonarnie.

Jasne jest, że korepetycje działają, jeśli uczniowie z nich korzystają. Choć indywidualna nauka na korepetycjach bardziej motywuje uczniów do uczenia się.

System online zapewnia każdemu uczniowi spersonalizowaną pracę ćwiczeniową, dostosowaną do jego potrzeb, natychmiastową informację zwrotną i wskazówki.

Dwuletnie randomizowane badanie kontrolne, opublikowane w grudniu 2023 r. , wykazało, że dzieci objęte korepetycjami – z których wiele otrzymywało krótkie, pięciominutowe lekcje jednorazowo – osiągały lepsze wyniki niż dzieci, które nie otrzymywały korepetycji.

Badania są nadal prowadzone. Z wielu innych artykułów wnioskuje, że edukacja w USA stawia na korepetycje, szczególnie po odkryciu luki w wiedzy uczniów po pandemii. W Polsce wiele szkół realizuje tak zwane zajęcia wyrównawcze, ale bierze w nich udział zbyt duża liczba uczniów, nie są traktowane przez uczniów jako pomoc,  ale raczej jako kara i przez to nie są skuteczne. Możliwe, że rozwiązanie w postaci indywidualnych korepetycji odbywających się w szkole przyniósłby dobre efekty i może ograniczyłoby to zjawisko płatnych korepetycji opłacanych przez rodziców.