O ocenianiu kształtującym możemy myśleć, jako o zmianie sposobu myślenia o nauczaniu. Zmiana polega na przejściu od nauczania – poprzez testowanie wiedzy, do wzmacniania uczniów – poprzez bazowanie na ich mocnych stronach,  zainteresowaniach i potrzebach.

Taka zmiana pomaga uczniom wykorzystywać procesy oceniania, jako narzędzia własnego rozwoju i ujawnienia swoich mocnych stron oraz pozyskiwania wskazówek dla kolejnych kroków.

Nauczyciel w ocenianiu kształtującym aktywnie współpracuje z uczniami w celu wspomagania ich rozwoju i osiągania sukcesu.

Zmiany w działaniach określa pięć zasad:

  • Kontekst ucznia – Skupianie się na uczeniu się uczniów, a nie na ich nauczaniu.
  • Kultura uczenia się – Uczenie się jest wspólną sprawą ucznia i nauczyciela.
  • Cel oceniania – Ocenianie pomaga się uczyć, a nie określa stan końcowy.
  • Zmiana w nauczaniu – Ocenianie wykorzystywane jest do planowania i zmian w nauczaniu
  • Oparcie się na dowodach – Pozyskiwane są dowody na uczenie się uczniów i wykorzystywane są przez nauczycieli w procesie nauczania i przez uczniów do rozwoju.

Jakie konkretne działania może podjąć nauczyciel?

  • Określić „duże” cele uczenia się.

Określenie, a potem kierowanie się celami uczenia się, zaoszczędza czas i energię. Duże cele edukacyjne powinny uwzględniać  standardy nauczania i umiejętności społeczno-emocjonalne uczniów. Można odwoływać się do nich w trakcie nauczania, stanowią drogowskaz dla nauczyciela i uczniów.

  • Określić stan początkowy

Zidentyfikować, co już uczniowie na dany temat wiedzą i potrafią i wykorzystywać to, aby osiągnąć postawiony cel.

  • Zaplanować pytania wiodące

Zastanowić się, jakie pytania mogą prowadzić uczniów do osiągnięcia celu. Używać ich do prowadzenia lekcji.

  • Pytać uczniów

Zbierać od uczniów informacje. Pytać ich, przeprowadzać ankiety, zachęcać do dyskusji i dialogu. Wykorzystywać tę informacje do planowania nauczania.

  • Współpraca nauczycieli

Zbierać w gronie nauczycieli i wspólnie dane dotyczące uczniów, ich mocnych stron i sposobów uczenia się. Pozyskiwać jak najwięcej danych, pomagających w nauczaniu.

 https://www.nwea.org/blog/2022/how-to-get-to-know-your-students/