Artykuły Dla Nauczycieli

Spotkanie z rodzicami – dobre doświadczenie

10 wskazówek do tego, aby spotkanie z rodzicami było dobrym doświadczeniem dla nauczyciela i rodziców. 3 strony czytania Wiadomo, że gdy rodzice angażują się w naukę dziecka, osiąga ono lepsze wyniki. Obecnie rodzice starają się coraz aktywniej uczestniczyć w sprawach...

read more

Dlaczego OK jest dla waszych dzieci OK?

Benia Czerkawska przestawia scenariusz spotkania z rodzicami poświęconego ocenianiu kształtującemu  Cele spotkania: zaprezentowanie idei OK zapoznanie rodziców z elementami OK ćwiczenia warsztatowe – kryteria sukcesu i informacja zwrotna omówienie form kontaktu szkoły...

read more

Rodzice w szkole

Cztery wskazówki do dobrej komunikacji szkoły z rodzicami: Zacząć od początku roku szkolnego Dbać o komunikacje w obie strony Angażować rodziców w codzienne życie szkoły Być zrozumiałym dla rodzica2 strony czytania  Kiedy nauczyciele podejmą (najlepiej wspólne)...

read more

Rodzice na warsztacie

Pięć wskazówek Ewy Borgosz do przeprowadzenia warsztatu z rodzicami na temat oceniania kształtującego    Spotkanie z rodzicami ma sens tylko wówczas, gdy sami jesteśmy przekonani do oceniania kształtującego. Po prostu tylko wtedy będziemy przekonujący.    1....

read more

Lekcja otwarta dla rodziców

Zaprośmy rodziców na lekcję, podczas której przekonają się najlepiej, na czym polega OK. Taką lekcję zorganizowała i opisała Ewa Jurkiewicz. W artykule zamieszczony jest scenariusz lekcji. 5 stron tekstu  To była lekcja otwarta, na którą rodzice zostali zaproszeni...

read more

Informacja zwodna dla ucznia o jego pracy

Jak przybliżyć rodzicom ideę podawania uczniom informacji zwrotnej do ich pracy? Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami, podczas którego przedsatwione będą . Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę...

read more

Drodzy rodzice … – piszemy list do rodziców

Propozycja listu nauczycieli do rodziców zapowiadającego wprowadzenie do nauczania oceniania kształtującego. Jedna strona czytania    Witamy Państwa w naszej szkole,    W tym roku szkolnym chcemy wprowadzić pewną zmianę w systemie nauczania naszych uczniów. Planujemy...

read more

Dlaczego ocenianie kształtujące?

Jak przekonać rodziców do ograniczenia w szkole oceny sumującej na rzecz oceny kształtującej radzi Klaudia Lakwa, nauczycielka kształcenia zintegrowanego. 2,5 strony czytania  Przygotowując spotkanie z rodzicami, zawsze staram się, by było ono ciekawe. Jako mama dziś...

read more

6 sposobów na lepszą komunikację z rodzicami uczniów

Sześć wskazówek pomagających w dobrej komunikacji z rodzicami: Traktuj rodziców jak partnerów. Skoncentruj się na tym, co uczeń robi dobrze. Bądź autentyczny. Miej cierpliwość. Dostosuj się do indywidualnego przypadku. Dziel się swoim myśleniem i swoim doświadczeniem....

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie