Pięć wskazówek do prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów uczniami, nauczycielami, rodzicami. Nie są to odkrywcze wskazówki, ale warto je wziąć pod uwagę.

  1. Stworzenie zespołu

Pierwsza to – sprawdzić, czy ktoś z zespołu ma przeszkolenie mediacyjne lub ujawnia takie umiejętności. Może też znajdą się w szkole osoby, które potrafią łagodzić konflikty lub przeciwdziałać ich eskalacji. W zamkniętym środowisku szkolnym konflikty mają tendencje do szybkiego wrastania i z małych sprawa mogą zrobić się afery. Warto stworzyć zespól do rozwiązywania trudnych sprawa i konfliktów, aby dyrektor nie był z tym sam.

Często w instytucjach powoływany jest rzecznik zaufania. Lepiej jednak jest, gdy zespół liczy więcej osób, a rzecznik jest jego członkiem.

Celem zespołu jest stworzenie atmosfery do refleksji, wzajemnego zrozumienia i nie podejmowania działań impulsywnie. Najlepiej, gdy zespół interweniuje wcześniej, zanim konflikt się rozwinie.

  1. Baczenie na sytuację

Dyrektor powinien być o krok do przodu w przewidywaniu konfliktu, czy problemu. Służy temu znajomość środowiska, uczniów, rady pedagogicznej i sytuacji rodzin.

Nie jest to łatwe w dużej szkole. Potrzebna jest wzajemne zaufanie pomiędzy wychowawcami, a dyrektorem szkoły. Dyrektor nie jest od rozwiązywania konfliktów, ale od wspólnego pochylenia się nad nimi. Przewidywać konflikty można również na podstawie obserwowanych tendencji, które pojawią się w szkole i w społeczeństwie. Myślenie życzeniowe, że w naszej szkole tego nie będzie, nie jest właściwe. Lepiej dmuchać na zimne i podjąć działania wcześniej.

  1. Różne perspektywy

Jeśli już konflikt zaistnieje, to warto poznać opinie i pespektywy różnych stron. Nawet jeśli te pespektywy wydają się błędne, a nawet oburzające, to warto ich wysłuchać. Wysłuchanie nie oznacza zgody, ani nie wymusza natychmiastowej reakcji. Dyrektor powinien wzbudzić swoją ciekawość dla wszystkich stron konfliktu i spokojnie wysłuchać zdania innych.

Choć jest to trudne, może prowadzić do dialogu, wzajemnego zrozumienia. Często może się okazać, że cel stron jest taki sam.

  1. Cierpliwość.

Czasami, pomimo naszych najlepszych starań, strony mogą nie być zainteresowane dialogiem i budowaniem relacji lub wręcz mogą być do tego niezdolne. Potrzebna jest cierpliwość i brak impulsywnego działania. Nie ma powodu, aby decyzję podejmować natychmiast. Lepiej dać wszystkim czas na przemyślenie stanowiska stron. Danie sobie czasu jest również zadbaniem o siebie. Szybka nieprzemyślana reakcja kosztuje spokój dyrektora. Dyrektor jest za wszystko odpowiedzialny w szkole, i właśnie dlatego powinien się dzielić odpowiedzialnością z innymi, aby mógł szkole dobrze przewodzić.

  1. Ustalenie celu

Warto ustalić ze wszystkimi cel dla którego uczniowie chodzą do szkoły, a nauczyciele w niej pracują.

Omawianie celu powinno odbywać się w klasach szkolnych na radach pedagogicznych i na zebraniach z rodzicami. Powinniśmy do niego często wracać.

Nauczyciele i uczniowie mogą przychodzić do szkoły z różnych powodów i mieć różne punkty widzenia, ale im więcej dyskusji, opinii I szukania powodach obecności w szkole, tym więcej wspólnych punktów.

Ważne jest uzgodnienie wspólnego celu dla szkoły i odnoszenie się do niego w razie konfliktu.

Inspiracja artykułem Corey Pickering

https://www.ascd.org/blogs/5-ways-school-leaders-can-handle-disagreement