Pytania i Monitorowanie

Strategia II: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. Ta strategia składa się z dwóch części. Jedna to – pozyskiwanie przez nauczyciela informacji od uczniów, gdzie są w procesie uczenia się i dostosowywanie do tego swojego nauczania, a druga to dialog w klasie, czyli zadawanie pytań i dyskusja. Artykuły prezentowane w tej części również są podzielone na dwie kategorie: Monitorowanie i Pytania.
Zapraszam do pobrania i przeczytania rozdziału 3 z książki: Uczę (się) uczyć – księgarnia Civitas.

Zapraszam też na blog Oś Świata, na którym publikuję artykuły przydatne nauczycielom w nauczaniu. W dużej części są one poświęcone ocenianiu kształtującemu, wprost lub pośrednio. Wiele z nich jest inspirowanych artykułami z portali edukacyjnych USA, wtedy na końcu artykułu jest link do oryginału.

Pytania I Monitorowanie

Dlaczego muszę się tego uczyć?

Kilka wskazówek, jak można wykorzystać pytanie tytułowe w procesie nauczania:
– Zadaj uczniom pytanie kluczowe
– Zapytaj przed
– Pomóż znaleźć sens
– Podsumuj
– Pozwól uczniom na autonomię. Czytaj dalej

Dylan Wiliam o zadawaniu uczniom pytań

Rady profesor Dylana Wiliama dla nauczycieli w sprawie zadawania uczniom pytań:
– Zasada niepodnoszenia rąk
– Przyzwolenie na błąd
– Czas na odpowiedź ucznia. Czytaj dalej

Jak prowadzić konstruktywne dyskusje w szkole?

Dzięki konstruktywnym dyskusjom na lekcjach uczą się krytycznego myślenia, mają okazje poznać różne punkty widzenia, uczą się wzajemnie od siebie, zaś nauczyciel może dzięki nim, poznać i ocenić zrozumienie przez uczniów tematu.
W tym artykule:
i. Co to znaczy konstruktywna dyskusja?
ii. Co zrobić, aby w klasie szkolnej odbywała się konstruktywna dyskusja?
iii. Od czego zacząć?
Czytaj dalej

O pytaniach zadawanych przez nauczycieli uczniom – rady dla nauczycieli

O tym, co mówią o pytaniach badacze edukacyjni, rady dla nauczycieli – jak wykorzystywać pytania w nauczaniu oraz efektywna procedura pracy z pytaniami:
– Przygotowanie
– Sprawdzenie rozumienia
– Zadanie pytania parom i wyznaczenie czasu
– Zgłaszanie się do odpowiedzi
– Uzasadnienie odpowiedzi
– Podziękowanie Czytaj dalej

Pytania kluczowe

Pytanie kluczowe powinno:
– inspirować uczniów do poznawania tematu,
– zachęcać i rozwijać krytyczne myślenia,
– być zakotwiczonym w rzeczywistości,
– móc uzyskać na nie odpowiedź,
– być ściśle związane z celem lekcji.
W artykule podano około 100 pytań kluczowych z różnych przedmiotów. Czytaj dalej

Pytania mile widziane

Co zyskują uczniowie zadając pytania podczas lekcji? We wpisie 5 podpowiedzi, jak ich do tego zachęcić. Czytaj dalej

Pytania pogłębiające uczenie się uczniów

Sześć rodzajów pytań zadawanych przez nauczyciela uczniom, które pogłębiają ich uczenie się:
– Pytania łączące to, co uczeń robi, z tym, co już wie.
– Pytania o to, co jest ważne.
– Pytania o wybór drogi rozwiązania.
– Wytłumaczenie rozumowania.
– Pytania wyzwania.
– Pytania o proces.
Przykłady użytecznych pytań.
Zadawanie uczniom takich i podobnych pytań powoduje, że stają się samodzielni i odpowiedzialni w myśleniu, a nauka nabiera głębszego sensu. Czyli buduje się V strategia oceniania kształtującego: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się. Czytaj dalej

Pytania w klasie szkolnej: zapytaj, podziel na pary, poczekaj i wybierz losowo

Stawianie pytań jest podstawowym narzędziem pracy na lekcji. Pozwala nauczycielowi sprawdzić poziom zrozumienie przez uczniów tego, czego się nauczyli i zbadanie ich refleksji. Pełna korzyść z zadawania pytań możemy osiągnąć, gdy wszyscy uczniowie myślą nad odpowiedzią i mają szansę się nią podzielić. W artykule korzystana procedura zadawania pytań przez nauczyciela:
zapytaj, podziel na pary, poczekaj i wybierz losowo. Czytaj dalej

Techniki zadawania pytań uczniom rekomendowane przez ocenianie kształtujące.

Jak zadawać pytania, aby angażować uczniów w poszukiwanie odpowiedzi?
W artykule pewien sposób zadawania pytań, które rekomenduje ocenianie kształtujące. Czytaj dalej

9 technik zapewniania oceny kształtującej

Techniki wspomagające II strategię oceniania kształtującego, czyli techniki pozyskiwania od uczniów informacji, jak przebiega proces nauczania, aby móc go dobrze planować. Czytaj dalej

Narzędzia OK, które pomagają uczniom uczyć się, a nauczycielowi monitorować proces nauczania.

21 prostych technik oceniania kształtującego. Prezentowane techniki mogą służyć monitorowaniu pracy ucznia, stosowane są, aby określić na ile uczniowie opanowali temat i zaplanować, co trzeba zrobić z uczniami, którzy nie nadążają. Techniki wykorzystują między innymi samoocenę uczniowską i różne formy refleksji uczniowskiej. Czytaj dalej

Monitorowanie uczenia się

Jak pozyskać informację. O tym jak przebiega proces uczenia się uczniów?
W artykule przedstawiamy pięć praktycznych sposobów:
– Wskaźnik poziomu
– Refleksja uczniowska
– Pytanie uczniów o opinię
– Uczące się pary i grupy
– Wyjściówki Czytaj dalej

Ocenianie kształtujące – gdzie są moi uczniowie?

Wskazówki i techniki pomocne w sprawdzaniu, czego uczniowie się nauczyli i wykorzystaniu tej informacji do planowania lekcji. Czytaj dalej

więcej artykułów