Artykuły Dla Rodziców

Jak zjeść tę żabą w postaci egzaminów?

Toczy się dyskusja na temat ewentualnej likwidacji egzaminu ośmioklasistów. Ogromnie się cieszę, że taka dyskusja ma miejsce, nie myślałam, że do tego dojdzie za mojego życia. Egzaminoza trzyma się świetnie i nadal się rozwija na całym świecie. Dziękuję OSKKO za...

read more

Rozmowa z rodzicami – rozwój, a nie oceny

Spotkania z rodzicami, szczególnie te pod koniec semestru skupiają się na przekazywaniu rodzicom stopni, jakie uzyskały ich dzieci. To może utwierdzać rodziców w poglądzie, że oceny są ważniejsze niż nauka. Oto cztery pomysły – jak przenieść podczas spotkania z...

read more

10 pomysłów na rozmowę z rodzicami uczniów

Chociaż wpis jest o matematyce, myślę, że może być aktualny też w rozmowie z rodzicami o nauczaniu innych przedmiotów. Matematyka tu jest dobrym obrazem, bo rodzice mają wiele przeszłych emocji z nią związanych. Matematyka jest dla wielu uczniów trudnym przedmiotem....

read more

Rodzice, a odejście od stopni

Uczniowie wolą nie być oceniani stopniami, nauczyciele się do tego skłaniają, a rodzice w większości są przeciw. Nie przeprowadzałam badań na ten temat (a byłyby ciekawe), ale obserwuję takie tendencje. W tym wpisie zajmę się rodzicami. Przedstawię doświadczenia...

read more

6 pomysłów na organizowanie spotkań z rodzicami

Zależy nam, aby rodzice mieli poczucie sensownego kontaktu ze szkołą. Niestety, nie zawsze tak jest. Rodzice szybko zniechęcają się do wizyt w szkole, twierdzą, że wystarczy im kontakt zdalny. Przychodzą do szkoły tylko w sytuacji konfliktowej, a wtedy często jest już...

read more

O budowaniu więzi z rodzicami

Często powtarzanym sloganem jest to, że szkoła jest od uczenia uczniów. Tak oczywiście jest, ale nie tylko. Szkoła stanowi dużą część życia uczniów, nauczycieli, a też opiekunów uczniów. Jeśli jest traktowana jedynie jako miejsce przekazywania i pobierania wiedzy, to...

read more

Przygotowanie rodzin do nowego roku szkolnego

W czasie wakacji dzieci odzwyczajają się od szkoły. Powrót do niej, szczególnie, gdy łączy się to z uczęszczaniem do nowej szkoły, może wiązać się z trudnościami. Może w tym pomoc nie tylko szkoła, ale też dom., a na pewno współpraca jednych z drugimi. Przygotowanie i...

read more

Pierwszoklasista

Przedstawiam pomysł rodem z USA na pomoc uczniowi kończącemu przedszkole i zaczynającemu szkołę. Na początek, gdy go pobieżnie przejrzałam, to wydał mi się nie za bardzo pasujący do naszych realiów, ale potem pomyślałam, że może niektóre szkoły mogłyby go po...

read more

OK zeszyt w edukacji domowej

Idea i praktyka OK zeszytu może być z powodzeniem wykorzystana w edukacji domowej. W tym artykule zajmiemy się: efektywną organizacją procesu uczenia się, co odróżnia OK zeszyt od zwykłego zeszytu, dodatkowymi elementami OK zeszytu korzyściami z prowadzenia OK...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie