Artykuły Dla Rodziców

Przygotowanie rodzin do nowego roku szkolnego

W czasie wakacji dzieci odzwyczajają się od szkoły. Powrót do niej, szczególnie, gdy łączy się to z uczęszczaniem do nowej szkoły, może wiązać się z trudnościami. Może w tym pomoc nie tylko szkoła, ale też dom., a na pewno współpraca jednych z drugimi. Przygotowanie i...

read more

Pierwszoklasista

Przedstawiam pomysł rodem z USA na pomoc uczniowi kończącemu przedszkole i zaczynającemu szkołę. Na początek, gdy go pobieżnie przejrzałam, to wydał mi się nie za bardzo pasujący do naszych realiów, ale potem pomyślałam, że może niektóre szkoły mogłyby go po...

read more

OK zeszyt w edukacji domowej

Idea i praktyka OK zeszytu może być z powodzeniem wykorzystana w edukacji domowej. W tym artykule zajmiemy się: efektywną organizacją procesu uczenia się, co odróżnia OK zeszyt od zwykłego zeszytu, dodatkowymi elementami OK zeszytu korzyściami z prowadzenia OK...

read more

Rozmowa rodzica z dyrektorem szkoły

Wskazówki, jak mogłaby wyglądać rozmowa rodzica ucznia z dyrektorem szkoły, prowadząca do zainteresowania szkoły ocenianiem kształtującym.Jedna strona czytania  Rodzic:– Jestem bardzo zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani...

read more

O OK dla rodziców

Artykuł dla rodziców o ocenianiu kształtującym, przedstawienie idei w 8 krokach. Może być też użyteczny dla nauczycielki i nauczyciela, którzy chcieliby wytłumaczyć rodzicom swoich uczniów, na czym OK polega. Artykuł można też przeczytać pod linkiem:...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie