Samodzielność i odpowiedzialność

Strategia V: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się. Hasłowo: samodzielność i odpowiedzialność.

Jest to strategia zbierające wszystkie pozostałe. W prezentowanych artykułach zajmiemy się samodzielnością uczniów, umożliwianiem im wyboru, odpowiedzialnością za własne uczenie się i samooceną.
Zapraszam do pobrania i przeczytania rozdziału 6 z książki: Uczę (się) uczyć – księgarnia Civitas
Zapraszam też na blog Oś Świata, na którym publikuję artykuły przydatne nauczycielom w nauczaniu. W dużej części są one poświęcone ocenianiu kształtującemu, wprost lub pośrednio. Wiele z nich jest inspirowanych artykułami z portali edukacyjnych USA, wtedy na końcu artykułu jest link do oryginału.

Samodzielność i odpowiedzialność

Budowanie samosterowności poprzez wzmacnianie motywacji do uczenia się

W jaki sposób nauczyciel poprzez wzmacniane motywacji ucznia, może pomoc mu stać się samosterownym. Cztery wskazówki:
• Zainteresować ucznia
• Dać mu autonomię
• Przekazywać informację zwrotną
• Ograniczyć ocenianie przy pomocy stopni Czytaj dalej

Czynniki, które motywują uczniów do zaangażowania się w naukę

Jak nauczyciel może wspierać, pielęgnować i podtrzymywać motywację uczniów niezbędną do zaangażowania się?
Na motywację do zaangażowania wpływają:
• zainteresowanie ucznia tematem,
• pozytywne nastawienie do uczenia się,
• nadzieja, że wysiłek włożony w uczenie się jest opłacalny,
• powiązanie wysiłku z efektami,
• umiejętność samooceny,
• koncentracja na głębokim uczeniu się,
• praca w małych zespołach uczniowskich,
• docenianie pracy uczniów.
Powiązanie z meta badaniami profesora Hattiego. Czytaj dalej

Fazy przejmowania przez uczniów odpowiedzialność za uczenie się

Piąta strategia oceniania kształtującego zaleca: Wspomagajmy uczniów tak, aby stali się autorami procesu własnego uczenia się. Czyli dajmy im przestrzeń do samodzielności i dbajmy, aby brali za swoją naukę odpowiedzialność.
W artykule wskazówki, jak to można robić w czasie lekcji z uczniami. Czytaj dalej

Nowa motywacja: autonomia, kompetencje i pokrewieństwo

Aby uczeń mógł być odpowiedzialny za siebie, musi tego chcieć. Jak go zatem zmotywować? Czy przyszedł czas na inną motywację, zamiast stopni? W tym artykule zajmiemy się motywowaniem poprzez autonomię, kompetencje i pokrewieństwo. Czytaj dalej

Ocena koleżeńska i samoocena

Artykuł ma dwie części, jedna poświęcona jest przygotowaniu uczniów do oceny koleżeńskiej, a druga do samooceny. W drugiej część, która bardziej związana jest z piątą strategią oceniania kształtujące, zawarte są też pewne wskazówki na temat tego, co zrobić, gdy samoocena uczniowska nie wypada dobrze i nauczyciel powinien wrócić do tematu jeszcze raz:
• wytłumaczyć zagadnienie w inny sposób,
• polecić uczniom wzajemne nauczanie.
• przegotować wcześniej bank zadań dla uczniów „szybszych”.
• polecić uczniom prace w parach.
• zaprosić uczniów zajęcia po lekcjach.
• wykorzystać Skrzyneczkę mistrzów • Czytaj dalej

Samoocena

Samoocena jest bardzo ważną częścią oceniania kształtującego. Ma związek z każdą ze strategii oceniania kształtującego. W artykule o tym, jakie są warunki, aby mogła być w nauczaniu wykorzystana. Wskazówki, co może zrobić nauczyciel, gdy nauczanie nie postępuje równo w całej klasie? Jak może pomoc OK zeszyt w samoocenie? Czytaj dalej

więcej artykułów