Informacja Zwrotna

Strategia III: Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów. Hasłowo – Informacja Zwrotna.

Zapraszam do pobrania i przeczytania rozdziału 4 z książki: Uczę (się) uczyć – księgarnia Civitas
Zapraszam też na blog Oś Świata, na którym publikuję artykuły przydatne nauczycielom w nauczaniu. W dużej części są one poświęcone ocenianiu kształtującemu, wprost lub pośrednio. Wiele z nich jest inspirowanych artykułami z portali edukacyjnych USA, wtedy na końcu artykułu jest link do oryginału.

Informacja Zwrotna

Kilka słów o informacji zwrotnej

Odpowiedzi na pytania:
– Jaką informację uznajemy za informację zwrotną?
– Co komentować, a co nie?
– Jak komentować?
– Kiedy komentować?
Cztery trafne opinie o informacji zwrotnej:
1. Nauczyciel decyduje, kiedy zastosuje informację zwrotną i jaką jej formę przyjmie.
2. Informacja zwrotna powinna być zgodna z wcześniej ustalonymi kryteriami sukcesu.
3. Uczniowie mają prawo wiedzieć przed wykonaniem pracy, w jaki sposób będzie ona oceniana.
4. Czym więcej informacji zwrotnej dla ucznia, tym lepiej dla procesu uczenia się. Czytaj dalej

Korzystna dla ucznia informacja zwrotna

Dwa niezbędne warunki dla korzystnej dla ucznia informacji zwrotnej dotyczącej jego pracy:
I. wcześniej ustalone i znane uczniom kryteria sukcesu,
II. komentarz do pracy ucznia, a nie jego osoby.
W artykule – jak nauczyciele pracują nad doskonaleniem informacji zwrotnej przekazywanej uczniowi i jakie błędy popełniają. Propozycja czterech użytecznych zdań: Twoją pracę doceniam za ……… Moim zdaniem ……, co o tym sadzisz?Moim zdaniem ……, co o tym sadzisz? A może następnym razem…… Czytaj dalej

Informacja zwrotna – trudne zadanie

Rady do tworzenia informacji zwrotnej do pracy ucznia:

• Ustalić, które prace warto opatrzyć komentarzem
• Nie częstość, ale jakość
• Pomoc w uczeniu się
• Zgodna z kryteriami sukcesu
• Konkret, bez ogólników
• Pozwalanie na kształtujące błędy
• Ustna informacja zwrotna
• „Dwie gwiazdy i jedno życzenie”

I przede wszystkim zasada – PPP.
Na koniec kilka opinii nauczycieli wskazujących na trudności z informacją zwrotną. Czytaj dalej

Jak wprowadzić informację zwrotną do uczenia się uczniów?

W artykule zajmujemy się odpowiedzią na pytanie: Jak zachęcić uczniów do korzystania z informacji zwrotnej?
Proponujemy:
• Przekonać uczniów
• Pokazać uczniom korzyści
• Informacja zwrotna to nie jest krytyka
• Wpis można przeczytać też pod linkiem
• Bez stopnia
• Czas na omówienie w klasie
• Rozmowa z uczniem Czytaj dalej

Docenianie w informacji zwrotnej

Kilka wskazówek do doceniania, uzupełnionych o konkretne przykłady:
• Analiza dróg dochodzenia do rozwiązania
• Akceptacja różnych dróg rozwiązania
• Promocja wysiłku
• Zachęta do podejmowania wyzwań Czytaj dalej

Informacja zwrotna w formie narady

Zdaniem profesora Hattiego informacja zwrotna powinna:
• być przekazywana w odpowiednim momencie uczenia się,
• być zindywidualizowana,
• odnosić się do tego, gdzie uczeń jest w procesie uczenia się i co trzeba zrobić, aby znalazł się w oczekiwanym punkcie.
W artykule proponujemy prowadzić z uczniem dialog i przedstawiamy kilka pytań, na które razem z uczniem warto szukać odpowiedzi. Czytaj dalej

więcej artykułów