Współpraca

Strategia IV: Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności. Hasłowo: Współpraca. W prezentowanych artykułach zajmujemy się: organizacją pracy uczniów w grupach i parach, wzajemnym nauczaniem i ocena koleżeńską.
Zapraszam do pobrania i przeczytania rozdziału 5 z książki: Uczę (się) uczyć – księgarnia Civitas
Zapraszam też na blog Oś Świata, na którym publikuję artykuły przydatne nauczycielom w nauczaniu. W dużej części są one poświęcone ocenianiu kształtującemu, wprost lub pośrednio. Wiele z nich jest inspirowanych artykułami z portali edukacyjnych USA, wtedy na końcu artykułu jest link do oryginału.

Współpraca

Jak budować efektywne zespoły uczniowskie?

W artykule o:
1. wyborze składu i liczebności grupy,
2. przygotowaniu uczniów,
3. uświadomienie wartości pracy zespołowej,
4. określenie celu i oczekiwań,
5. tworzenia norm,
6. samoocena,
7. monitorowanie,
8. praca w zespole. Czytaj dalej

Praca w grupach etapami

Praca zespołowa etapami, jako pomoc w angażowanie uczniów. Podejście etapowe, pozwala uczniom zastanowić się samodzielnie nad problemem, zapoznać się i przedyskutować propozycje innych członków grupy, wybrać wspólnie jedno z rozwiązań, ocenić, czy jest dobre i przedstawić pozostałym uczniom rozwiązanie, z możliwością uzyskania opinii innych i zobaczenia alternatywnych rozwiązań innych grup. Czytaj dalej

Ocena koleżeńska, kształtująca

Jak wprowadzać ocenę koleżeńską do pracy z uczniami? Cenne praktyczne wskazówki. Czytaj dalej

więcej artykułów