Filmy

Wszystkie filmy zostały wyprodukowane w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Szkoła ucząca się, który współpracuje z Polsko Amerykańską Fundacja Wolności. Filmy są dostępne na Youtube.
i. Filmy o ocenianiu kształtującym
ii. Filmy o OK zeszycie
iii. Filmy dla rodziców
iv. Inne filmy

Filmy

I. O ocenianiu kształtującym

Ocena, która pomaga się uczyć

15 minutowy film Centrum Edukacji Obywatelskiej z fragmentami lekcji w klasach młodszych prezentującymi stosowanie oceniania kształtującego (miedzy innymi: ustalanie kryteriów sukcesu, ocena koleżeńska, planowanie uczenia się, ocena bieżąca w trakcie nauki, zadania do wyboru, informacja zwrotna ustna) i z wypowiedziami nauczycielek praktyczek.

Cele i kryteria sukcesu w nauczaniu.

Webinarium OK zeszytu (programu Szkoła ucząca się SUS) na temat pracy z celami i kryteriami sukcesu. Czas trwania 1,5 godziny.

Cele i kryteria sukcesu w nauczaniu.

Webinarium OK zeszytu (programu Szkoła ucząca się SUS) na temat pracy z celami i kryteriami sukcesu w edukacji wczesnoszkolnej. Czas trwania 1,5 godziny.

Informacja zwrotna

Transmisja z webinarium, w ramach programu OK zeszyt, na temat informacji zwrotnej z udziałem nauczycielek praktyczek. Webinarium trwa 45 minut i przedstawia zasady informacji zwrotnej, zdjęcia OK zeszytów z informacją zwrotną i panel nauczycielek – Jak wprowadzać informację zwrotną.

Wypowiedzi uczniów o OK

Wypowiedzi uczniów ze szkoły w Lubieszowie, która stosuje ocenianie kształtujące

OK w liceum

Agnieszka Hliwa, nauczycielka języka polskiego, na konferencji „Czy szkoła może być lepsza”, w sposób bardzo przekonujący opowiada o nauczaniu w liceum z zastosowaniem OK, informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej i samooceny.

Jak wprowadzać ocenianie kształtujące w szkole?

Webinarium, w którym wzięły udział cztery dyrektorki szkół. Webinarium trwa 1,5 godziny.

Korzyści dla nauczyciela ze stosowania OK

Nauczycielka historii – Edyta Wąsik przez minutę opowiada o korzyściach jakie czerpie ze stosowania OK.

Co zachęciło mnie do stosowania oceniania kształtującego?

Cztery dwu minutowe filmy z 2015 roku, w którym dyrektorki szkół wyjaśniają, dlaczego wprowadziły w szkole ocenianie kształtujące i jak jego stosowanie w szkole przebiega.

5 filmów o ocenianiu kształtującym

Prezentujemy cykl pięciu filmów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w początkach wprowadzania OK w Polsce w 2006 r. Dr Grażyna Czetwertyńska opowiada o głównych ideach oceniania kształtującego, a współpracujący z CEO nauczyciele pokazują, fragmenty lekcji, aby zilustrować te idee.

II. OK Zeszyt

5 krótkich filmów (6 minutowych) o OK zeszycie z udziałem mentorek kursu OK zeszyt – Okejek.

Pytania kluczowe
Refleksja uczniowska
Zeszyt w rękach ucznia

Prowadzenie OK zeszytu w klasie pierwszej

Samoocena i
ocena koleżeńska:

Jak OK zeszyt pomaga się uczyć?

Kilku minutowy film animowany, rysunkowy o OK zeszycie

Webinarium o OK zeszycie

Pierwsze webinarium o OK zeszycie, które prowadziły Danuta Sterna i Beata Zwierzyńska, 25 lutego 2016:

OK zeszyt

Webinarium z udziałem czterech nauczycieli, którzy prezentują historie własnej pracy z OK zeszytem i OK zeszyty uczniów. Webinarium trwa 1,5 godziny.

Widoczny proces uczenia się

Webinarium poświęcone widocznemu procesowi uczenia się ucznia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Webinarium z udziałem nauczycieli praktyków, trwa 50 minut i jest ilustrowane zdjęciami OK zeszytów.

Widoczny proces uczenia się

Webinarium poświęcone widocznemu procesowi uczenia się ucznia w klasach starszych. Webinarium z udziałem nauczycieli praktyków, trwa 1 godzinę i jest ilustrowane zdjęciami OK zeszytów.

III. Filmy dla rodziców

Ocenianie kształtujące dla rodziców

20 minutowy film prezentujący ocenianie kształtujące rodzicom. Rozmowę prowadzą: Edyta Wąsik i Danuta Sterna

Jak wykorzystać ocenianie kształtujące w wychowaniu?

13 minutowy film pokazujący rodzicom – Jak wykorzystać ocenianie kształtujące w wychowaniu? Rozmowę prowadzą: Izabela Jaskółka-Turek i Danuta Sterna.

OK zeszyt wakacyjny dla rodziców

13 minutowy film prezentujący rodzicom, jak wykorzystać OK zeszyt w kontaktach z własnym dzieckiem. Rozmowę prowadzą: Marzenna Dąbrowska i Agnieszka Wenda.

Jak, wykorzystując elementy oceniania kształtującego, pomoc dziecku się uczyć?

12 minutowy film dla rodziców z radami, jak wykorzystać ocenianie kształtujące w pomocy dzieciom w uczeniu się. Rozmowę prowadzą: Joanna Kostrzewa i Izabela Jaskółka-Turek.

Jakie nadzieje wiążą rodzice z OK?

Wypowiedź dwuminutowa mamy ucznia o ocenianiu kształtującym.

IV. Inne filmy

Dlaczego ocenianie kształtujące jest OK?

9 minutowy film Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach
Jedynka z OK w 2021 rok.

Ocenianie kształtujące

8 minutowy film z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej im. Paderewskiego